37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Plafonarea adaosului comercial la produsele social importante, supusă sesizării privind excepția de neconstituționalitate

Plafonarea adaosului comercial la produsele social importante, supusă sesizării privind excepția de neconstituționalitate

24.05.2022188 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 20 mai 2022, a fost publicată Hotărârea nr.10 din 14.04.2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231/2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, ridicată de societate, parte în dosarul nr. 3-3008/2020, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

Circumstanțele litigiului principal

La 28 iulie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a emis actul de control, prin care s-a stabilit încălcarea de către o societate a următoarelor prevederi legale:

 • articolului 117 alin. (2) pct. 7) subpct. a1) din Codul fiscal, care prevede faptul că factura fiscală trebuie să includă informații cu privire la preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;
 • punctul 7 din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016, potrivit căruia la comercializarea produselor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) preţul de achiziţie/preţul de livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ aplicat.
 • punctul 19 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118/2017, unde în coloana 10.9 „Altă informaţie” pentru mărfurile social-important se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulative.

În cadrul ședinței de judecată din 4 februarie 2021, societatea a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblu său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Printr-o încheiere din 7 iunie 2021, instanța a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Argumentele autorilor excepției de neconstituționalitate

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că măsura plafonării prețurilor reprezintă o metodă de reglementare depășită, care nu corespunde realităților sociale și economice. Deși plafonarea prețurilor la vânzarea produselor importante din punct de vedere social urmărește protecția persoanelor social-vulnerabile, nu este respectată o relație rezonabilă de proporționalitate între interesele concurente. La modul concret, lipsește justificarea caracterului necesar și adecvat al ingerinței în articolele 9 alin. (3) și 126 alin. (2) lit. b) din Constituție. Autorul excepției mai susține că articolul 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior nu respectă exigențele calității legii care rezultă din articolul 23 din Constituție.

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante implementează articolul 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior. Prin urmare, autorul susține că această Hotărâre afectează articolele din Constituție care garantează libertatea comerțului și economia de piață.

Cu privire la neconstituționalitatea pct. 4 lit. b) din Regulament, autorul excepției susține că măsura limitării adaosului comercial la 40 % din prețul de achiziție/livrare a produselor social importante încalcă articolele 9 alin. (3), 54 și 126 alin. (2) lit. b) din Constituție.

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a articolului 10 alin. (8) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că textul contestat care stabilește răspunderea pentru fapta de neindicare sau indicare incorectă în factura fiscală a prețului de livrare/ achiziție pentru o unitate și a mărimii adaosului comercial cumulativ în cazul livrării produselor social importante, este o acuzație în materie penală. Răspunderea de la articolul 10 alin. (8) din Lege nu urmărește compensarea prejudiciului, ci împiedicarea repetării unor acțiuni similare. Acest din urmă fapt, precum și interesul juridic protejat de norma contestată, i.e. protecția intereselor financiare ale statului, confirmă caracterul penal al faptei. Referitor la natura și la severitatea amenzii, autorul pretinde că cuantumul sancțiunii confirmă și el scopul preventiv și represiv al pedepsei.

Aprecierea Curții

Curtea menționează că, până la modificarea cadrului normativ, pentru faptele de neindicare sau indicare incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a prețului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul țării, și a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a prețului de achiziție pentru o unitate la mărfurile importate și a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, se va aplica o amendă de până la 10 % din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, efectuându-se în fiecare caz o analiză a proporționalității sancțiunii în funcție de circumstanțele concrete de către autoritatea competentă cu aplicarea legii sau instanța de judecată în cazul formulării unei contestații. Curtea precizează că autoritatea responsabilă cu aplicarea prevederii menționate va avea în vedere că sancțiunea aplicată trebuie să asigure efectul disuasiv și preventiv al pedepsei.

Concomitent, Curtea hotărăște să declare neconstituțional textul „în mărime de 10% din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, dar nu mai puțin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală” din articolul 10 alineatul (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

O altă decizie privește recunoașterea constituțională a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior și a pct. 4 lit. b) din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante.

Și nu în ultimul rând Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea ce ține de controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante.

Conform Monitorului Oficial din 20 mai 2022, a fost publicată Hotărârea nr.10 din 14.04.2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231/2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, ridicată de societate, parte în dosarul nr. 3-3008/2020, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

Circumstanțele litigiului principal

La 28 iulie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a emis actul de control, prin care s-a stabilit încălcarea de către o societate a următoarelor prevederi legale:

 • articolului 117 alin. (2) pct. 7) subpct. a1) din Codul fiscal, care prevede faptul că factura fiscală trebuie să includă informații cu privire la preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;
 • punctul 7 din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016, potrivit căruia la comercializarea produselor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) preţul de achiziţie/preţul de livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ aplicat.
 • punctul 19 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118/2017, unde în coloana 10.9 „Altă informaţie” pentru mărfurile social-important se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulative.

În cadrul ședinței de judecată din 4 februarie 2021, societatea a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblu său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Printr-o încheiere din 7 iunie 2021, instanța a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Argumentele autorilor excepției de neconstituționalitate

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că măsura plafonării prețurilor reprezintă o metodă de reglementare depășită, care nu corespunde realităților sociale și economice. Deși plafonarea prețurilor la vânzarea produselor importante din punct de vedere social urmărește protecția persoanelor social-vulnerabile, nu este respectată o relație rezonabilă de proporționalitate între interesele concurente. La modul concret, lipsește justificarea caracterului necesar și adecvat al ingerinței în articolele 9 alin. (3) și 126 alin. (2) lit. b) din Constituție. Autorul excepției mai susține că articolul 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior nu respectă exigențele calității legii care rezultă din articolul 23 din Constituție.

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante implementează articolul 20 alin. (6) din Legea privind comerțul interior. Prin urmare, autorul susține că această Hotărâre afectează articolele din Constituție care garantează libertatea comerțului și economia de piață.

Cu privire la neconstituționalitatea pct. 4 lit. b) din Regulament, autorul excepției susține că măsura limitării adaosului comercial la 40 % din prețul de achiziție/livrare a produselor social importante încalcă articolele 9 alin. (3), 54 și 126 alin. (2) lit. b) din Constituție.

 • Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a articolului 10 alin. (8) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că textul contestat care stabilește răspunderea pentru fapta de neindicare sau indicare incorectă în factura fiscală a prețului de livrare/ achiziție pentru o unitate și a mărimii adaosului comercial cumulativ în cazul livrării produselor social importante, este o acuzație în materie penală. Răspunderea de la articolul 10 alin. (8) din Lege nu urmărește compensarea prejudiciului, ci împiedicarea repetării unor acțiuni similare. Acest din urmă fapt, precum și interesul juridic protejat de norma contestată, i.e. protecția intereselor financiare ale statului, confirmă caracterul penal al faptei. Referitor la natura și la severitatea amenzii, autorul pretinde că cuantumul sancțiunii confirmă și el scopul preventiv și represiv al pedepsei.

Aprecierea Curții

Curtea menționează că, până la modificarea cadrului normativ, pentru faptele de neindicare sau indicare incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a prețului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul țării, și a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a prețului de achiziție pentru o unitate la mărfurile importate și a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, se va aplica o amendă de până la 10 % din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, efectuându-se în fiecare caz o analiză a proporționalității sancțiunii în funcție de circumstanțele concrete de către autoritatea competentă cu aplicarea legii sau instanța de judecată în cazul formulării unei contestații. Curtea precizează că autoritatea responsabilă cu aplicarea prevederii menționate va avea în vedere că sancțiunea aplicată trebuie să asigure efectul disuasiv și preventiv al pedepsei.

Concomitent, Curtea hotărăște să declare neconstituțional textul „în mărime de 10% din valoarea tranzacției cu mărfuri social importante, dar nu mai puțin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală” din articolul 10 alineatul (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

O altă decizie privește recunoașterea constituțională a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior și a pct. 4 lit. b) din Regulamentul privind formarea prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante.

Și nu în ultimul rând Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea ce ține de controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 privind prețurile de comercializare a produselor social importante.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...