37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – o nouă instituție publică va fi creată de Guvern

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – o nouă instituție publică va fi creată de Guvern

12.05.2022565 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (în continuare-ODA), aceasta va avea ca misiunea acordarea suportului Ministerului Economiei, structurilor organizaționale din sfera lui de competență, altor autorități administrative și structuri organizaționale, în implementarea politicilor statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului. Astfel, ODA va prelua activitatea desfășurată în prezent de către Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM).

Domeniile de competență ale ODA vor fi susținerea dezvoltării antreprenoriatului, asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi, emiterea garanțiilor financiare și de stat.

Conform proiectului, organele de conducere ale ODA vor fi Consiliul instituției, în calitate de organ colegial decizional de supraveghere și Directorul, în calitate de organ executiv. De asemenea, în cadrul ODA se instituie și va activa Comitetul de finanțare și risc, care va fi un organ colegial consultativ pentru Consiliul instituției și Director, dar care va raporta numai Consiliului instituției.

Finanțarea activității ODA se va efectua din alocările din bugetul de stat, mijloacele financiare oferite de către finanțatori și din alte surse neinterzise de lege, iar mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului de gestiune se vor aloca pentru anul următor.

Potrivit autorilor, ODA va ține evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislației în domeniul contabilității și prezintă rapoartele statistice și situațiile financiare, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Concomitent, situațiile financiare anuale ale ODA vor fi auditate de către o entitate de audit, în conformitate cu actele normative. Fondatorul și organele de conducere ale ODA vor fi responsabile pentru asigurarea realizării auditului.

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (în continuare-ODA), aceasta va avea ca misiunea acordarea suportului Ministerului Economiei, structurilor organizaționale din sfera lui de competență, altor autorități administrative și structuri organizaționale, în implementarea politicilor statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului. Astfel, ODA va prelua activitatea desfășurată în prezent de către Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM).

Domeniile de competență ale ODA vor fi susținerea dezvoltării antreprenoriatului, asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi, emiterea garanțiilor financiare și de stat.

Conform proiectului, organele de conducere ale ODA vor fi Consiliul instituției, în calitate de organ colegial decizional de supraveghere și Directorul, în calitate de organ executiv. De asemenea, în cadrul ODA se instituie și va activa Comitetul de finanțare și risc, care va fi un organ colegial consultativ pentru Consiliul instituției și Director, dar care va raporta numai Consiliului instituției.

Finanțarea activității ODA se va efectua din alocările din bugetul de stat, mijloacele financiare oferite de către finanțatori și din alte surse neinterzise de lege, iar mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului de gestiune se vor aloca pentru anul următor.

Potrivit autorilor, ODA va ține evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislației în domeniul contabilității și prezintă rapoartele statistice și situațiile financiare, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Concomitent, situațiile financiare anuale ale ODA vor fi auditate de către o entitate de audit, în conformitate cu actele normative. Fondatorul și organele de conducere ale ODA vor fi responsabile pentru asigurarea realizării auditului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...