37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noutăți pentru companiile din Moldova care au sau doresc să obțină rezidență fiscală în România

Noutăți pentru companiile din Moldova care au sau doresc să obțină rezidență fiscală în România

28.08.2019554 views Bizlaw
(2 voturi, medie: 3,50 din 5)
Se încarcă...

Persoanele juridice străine vor trebui să completeze un chestionar, ce va fi analizat de către Fisc, pentru a afla dacă vor avea rezidență fiscală în România. În plus, în cazul în care se va ajunge în situația în care firma va avea rezidență fiscală atât în România, cât și în alt stat, vor deveni incidente prevederile unui tratat de evitare a dublei impuneri, dacă acesta există. Schimbările sunt propuse într-un proiect de Ordonanță a Guvernului român pentru modificarea Codului fiscal.

Firmele străine vor trebui să depună un chestionar la Fisc, pentru a afla dacă au sau nu rezidență fiscală în România. Prevederea este conținută într-un Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Având în vedere, însă, că modelul chestionarului nu a fost introdus în proiect, va fi nevoie să treacă o perioadă de timp, până ce vor fi adoptate norme de implementare care să conțină și acel model.

În același timp, chestionarul va trebui să fie trimis alături de o serie de alte documente. Mai exact, conform proiectului de Ordonanță, e vorba de:

  • copia legalizată  a deciziei/hotărârii acționarilor/asociaților/fondatorilor/membrilor consiliului de administrație/directorilor executivi ai persoanei juridice străine cu privire la stabilirea locului conducerii efective în România, care să fie însoțită de o traducere autorizată;
  • copia legalizată, care să fie  însoțită de traducerea autorizată a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice străine;
  • copia legalizată a extrasului de la Registrul Comerțului sau organismului similar din statul străin în care este înregistrată persoana juridică străină, din care rezultă acționariatul și aportul acestuia în capitalul persoanei juridice străine; orice modificări ulterioare se vor comunica organului fiscal central competent în termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;
  • copia documentului sau actului privind utilizarea spațiului din România unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice străine și
  • copia legalizată însoțită de traducerea autorizată a contractelor încheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine având locul conducerii efective în România.

După cum se vede, modalitatea de stabilire a rezidenței fiscale are la bază luarea în considerare a locului conducerii efective.

O altă prevedere care există în cadrul proiectului de ordonanță este că, dacă o firmă străină va fi considerată rezidentă atât în România, cât şi într-un stat semnatar al unei convenţii de evitare a dublei impuneri la care România este parte, rezidenţa acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri. Prevederea nu va aduce, în mod particular, ceva nou, ci doar clarifică importanța și statutul convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Prevederile de mai sus nu sunt, neapărat, noi. Și până acum determinarea rezidenței fiscale în România a unei firme străine se făcea în funcție de locul conducerii efective, însă noile modificări propuse conțin prevederi mai detaliate.

Ce vor trebui să facă firmele străine, odată ce se va stabili rezidența lor fiscală în România

Proiectul de ordonanță prevede că, odată ce va fi stabilită rezidența fiscală a firmelor străine în România, ele vor avea o serie de obligații, în special de înregistrare. Mai exact, obligațiile vor fi:

  • de înregistrare la organul fiscal central competent, potrivit declarației de înregistrare fiscală/declarației de mențiuni/declarației de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este persoană rezidentă în România;
  • de păstrare a proceselor-verbale ale ședințelor de consiliu și ale adunărilor acționarilor/asociaților;
  • de conducere și păstrare în România a evidenței contabile, respectiv de întocmire a situațiilor financiare conform legislației contabile din România;
  • de înregistrare ca plătitor de impozit pe profit;
  • de menținere a rezidenței în România pe o perioadă de cel puțin un an fiscal.

Important! Firmelor străine care nu se înregistrează fiscal în România, dacă este stabilit faptul că au rezidență fiscală aici, le va fi alocat, automat, de către Fisc, un loc al conducerii efective. 

Proiectul de ordonanță nu se aplică, deocamdată. Pentru aceasta, el trebuie adoptat de Guvern și ordonanța trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...