37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modul de prezentare a informațiilor din surse indirecte în cazul instituțiilor financiare

Modul de prezentare a informațiilor din surse indirecte în cazul instituțiilor financiare

16.02.2024226 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit prevederilor Ordinului SFS nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și 22611 din CF instituțiile financiare au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat  informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi.

Modul, structura și termenele de prezentare a informațiilor ce urmează a fi prezentate în mod obligatoriu de către instituțiile financiare sunt prevăzute în anexa nr.1 la Ordinului SFS nr. 427/2018.

Potrivit prevederilor pct. 2 din Nota explicativă privind modul de completare a anexei nr.1 în conţinutul informaţiei prezentate nu se vor include înregistrările de intrări/ieşiri de mijloace băneşti în/din conturile bancare ale aceleaşi persoane fizice deschise în cadrul aceleaşi instituţii financiare.

 În cazurile înregistrării în conturile bancare supuse raportării, a operațiunilor bancare valoarea cărora nu depășește suma de 20 000 (două zeci de mii) lei inclusiv, instituțiile financiare vor prezenta într-un rând separat suma totală și numărul operațiunilor menționate de intrare în cont bancar și, respectiv, în alt rând suma totală și numărul operațiunilor menționate de ieșire din cont bancar.

Informația referitoare la dobânzile bancare primite de către persoana fizică în decursul unui an fiscal, indiferent de suma acestora, va fi prezentată într-un rând separat pentru fiecare cont bancar în parte cu indicarea numărului total de operațiuni efectuate.

Astfel, informaţia ce urmează a fi prezentată de către instituțiile financiare conție 16 coloane, în care vor fi înscrise date cu privire la:

în col. 1 „IDNP” - numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 2 „Numele” - date despre numele persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 3 „Prenumele”- date despre prenumele persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 4 „Codul băncii” - SWIFT Code a instituției financiare, unde este deschis contul bancar;

în col. 5 „Numărul contului” – numărul contului deschis în instituția financiară;

în col. 6 „Tipul contului” – tipul de cont bancar: curent, card sau depozit. SFS va lua în considerare faptul, că la unele instituții financiare nu există delimitare între conturile bancare curente și conturile de card și va accepta reflectarea doar a două tipuri de conturi (curent și depozit) de către aceste instituții financiare;

în col. 7 „Valuta contului” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuată tranzacția bancară;

în col. 8 „Soldul inițial în MDL la cursul oficial al BNM la data de 01 ianuarie” – soldul mijloacelor bănești deținute în contul bancar la data de 01 ianuarie a anului pentru care se prezintă informația. În caz dacă, contul bancar este deschis în valută străină, se va reflecta echivalentul sumei în lei MD, conform cursului oficial al BNM la data de 01 ianuarie a anului pentru care se prezintă informația;

în col. 9 „Data operațiunii” – data efectuării tranzacției bancare. La furnizarea informației privind dobânzile bancare și intrările/ieșirile de mijloacele bănești valoarea cărora nu va depăși suma de 20 000 lei MD, care urmează a fi prezentată într-un rând separat, conform p.p. 3 și 4 din prezenta, se va indica data aleatorie de 01.01.2001;

în col. 10 „Tipul operațiunii” – modalitatea de efectuarea a tranzacției de intrare/ieșire de mijloace bănești, codificată prin cifrele 1,2,3 și 4. Cifra 1 va corespunde operațiunilor bancare efectuate în numerar, cifra 2 - operațiunilor bancare efectuate prin virament, cifra 3 – dobânzilor bancare și cifra 4 – suma operațiunilor cu valoarea mai mică de 20 000 lei.

în col. 11 „Numărul de operațiuni” – numărul de tranzacții. Se va indica valoarea numărului de tranzacții mai mare decât 1 numai în cazurile prevăzute în p.p. 3 și 4 din prezenta în cazul prezentării informației privind dobânzile bancare și intrările/ieșirile de mijloacele bănești valoarea cărora nu va depăși suma de 20 000 lei MD, care urmează a fi prezentate într-un rând separat.

în col. 12 „Intrările în cont (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor bănești intrate în cont. În cazul înregistrării intrărilor de mijloace bănești în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii. 

în col. 13 „Ieșirile din cont (echivalentul sumei ieșite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor bănești ieșite din cont. În cazul înregistrării ieșirilor de mijloace bănești în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieșite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii.  

în col. 14  „IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” - numărul personal de identitate al persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată plata în/din contul bancar al contribuabilului;

în col. 15  „Denumirea sau Numele, Prenumele persoanei plătitor sau beneficiar” – date despre Numele, Prenumele sau denumirea a persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată plata în/din contul bancar al contribuabilului.

în col. 16  „Destinația plății” – date despre destinația plății indicate de către plătitor la momentul tranzacției.

Important: Informația va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informația se prezintă în format Excel, coloanele 8, 12 și 13 se vor completa în mod obligatoriu în format „Number”.

Potrivit prevederilor Ordinului SFS nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și 22611 din CF instituțiile financiare au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat  informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi.

Modul, structura și termenele de prezentare a informațiilor ce urmează a fi prezentate în mod obligatoriu de către instituțiile financiare sunt prevăzute în anexa nr.1 la Ordinului SFS nr. 427/2018.

Potrivit prevederilor pct. 2 din Nota explicativă privind modul de completare a anexei nr.1 în conţinutul informaţiei prezentate nu se vor include înregistrările de intrări/ieşiri de mijloace băneşti în/din conturile bancare ale aceleaşi persoane fizice deschise în cadrul aceleaşi instituţii financiare.

 În cazurile înregistrării în conturile bancare supuse raportării, a operațiunilor bancare valoarea cărora nu depășește suma de 20 000 (două zeci de mii) lei inclusiv, instituțiile financiare vor prezenta într-un rând separat suma totală și numărul operațiunilor menționate de intrare în cont bancar și, respectiv, în alt rând suma totală și numărul operațiunilor menționate de ieșire din cont bancar.

Informația referitoare la dobânzile bancare primite de către persoana fizică în decursul unui an fiscal, indiferent de suma acestora, va fi prezentată într-un rând separat pentru fiecare cont bancar în parte cu indicarea numărului total de operațiuni efectuate.

Astfel, informaţia ce urmează a fi prezentată de către instituțiile financiare conție 16 coloane, în care vor fi înscrise date cu privire la:

în col. 1 „IDNP” - numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 2 „Numele” - date despre numele persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 3 „Prenumele”- date despre prenumele persoanei fizice, titular al contului bancar;

în col. 4 „Codul băncii” - SWIFT Code a instituției financiare, unde este deschis contul bancar;

în col. 5 „Numărul contului” – numărul contului deschis în instituția financiară;

în col. 6 „Tipul contului” – tipul de cont bancar: curent, card sau depozit. SFS va lua în considerare faptul, că la unele instituții financiare nu există delimitare între conturile bancare curente și conturile de card și va accepta reflectarea doar a două tipuri de conturi (curent și depozit) de către aceste instituții financiare;

în col. 7 „Valuta contului” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuată tranzacția bancară;

în col. 8 „Soldul inițial în MDL la cursul oficial al BNM la data de 01 ianuarie” – soldul mijloacelor bănești deținute în contul bancar la data de 01 ianuarie a anului pentru care se prezintă informația. În caz dacă, contul bancar este deschis în valută străină, se va reflecta echivalentul sumei în lei MD, conform cursului oficial al BNM la data de 01 ianuarie a anului pentru care se prezintă informația;

în col. 9 „Data operațiunii” – data efectuării tranzacției bancare. La furnizarea informației privind dobânzile bancare și intrările/ieșirile de mijloacele bănești valoarea cărora nu va depăși suma de 20 000 lei MD, care urmează a fi prezentată într-un rând separat, conform p.p. 3 și 4 din prezenta, se va indica data aleatorie de 01.01.2001;

în col. 10 „Tipul operațiunii” – modalitatea de efectuarea a tranzacției de intrare/ieșire de mijloace bănești, codificată prin cifrele 1,2,3 și 4. Cifra 1 va corespunde operațiunilor bancare efectuate în numerar, cifra 2 - operațiunilor bancare efectuate prin virament, cifra 3 – dobânzilor bancare și cifra 4 – suma operațiunilor cu valoarea mai mică de 20 000 lei.

în col. 11 „Numărul de operațiuni” – numărul de tranzacții. Se va indica valoarea numărului de tranzacții mai mare decât 1 numai în cazurile prevăzute în p.p. 3 și 4 din prezenta în cazul prezentării informației privind dobânzile bancare și intrările/ieșirile de mijloacele bănești valoarea cărora nu va depăși suma de 20 000 lei MD, care urmează a fi prezentate într-un rând separat.

în col. 12 „Intrările în cont (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor bănești intrate în cont. În cazul înregistrării intrărilor de mijloace bănești în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii. 

în col. 13 „Ieșirile din cont (echivalentul sumei ieșite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor bănești ieșite din cont. În cazul înregistrării ieșirilor de mijloace bănești în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieșite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii.  

în col. 14  „IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” - numărul personal de identitate al persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată plata în/din contul bancar al contribuabilului;

în col. 15  „Denumirea sau Numele, Prenumele persoanei plătitor sau beneficiar” – date despre Numele, Prenumele sau denumirea a persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată plata în/din contul bancar al contribuabilului.

în col. 16  „Destinația plății” – date despre destinația plății indicate de către plătitor la momentul tranzacției.

Important: Informația va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informația se prezintă în format Excel, coloanele 8, 12 și 13 se vor completa în mod obligatoriu în format „Number”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...