37.9k
Home  »  Instruire   »   Modificările SNC+Legea contabilității

Modificările SNC+Legea contabilității

14.02.2020

Proactive

?????????? de perfecționare ,,????? ???????????̆?̦?? ?̦? ???????̆??? ?????????? ?̦? ????????̆???? ???????????? ???̦?????? ?? ?????????????” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil.

?????? instruirii este de a aduce la cunoștință publicului larg despre modul de aplicare al modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare.

Înregistrează-te: https://pro-active.md/snc

În contextul aplicării directivelor UE, unele acte normative au fost modificate și armonizate cu mediul internațional. În acest an avem modificările în Standardele Naționale de Contabilitate și Legea contabilității și raportării financiare. Am elaborat o ???????̆ a modificărilor în aceste acte.

Modul de ??????? constă în analiza prevederile legale și explicarea acestora prin intermediul exemplelor practice din experiența trainerilor Proactive, instruiți în cadrul trainingului organizat de Ministerul Finanțelor al R. Moldova privind modificăririle SNC.

Astfel, în 2 zile de curs analizăm următoarele tematici:
1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017
2. SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”
3. SNC „Stocuri”
4. SNC „Costurile îndatorării”
5. SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”
6. SNC „Imobilizări necorporale și corporale”
7. SNC „Deprecierea activelor”
8. SNC „Creanțe și investiții financiare”
9. SNC „Contracte de construcții”
10. SNC „Capital propriu și datorii”
11. SNC „Venituri”
12. SNC „Cheltuieli”
13. SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

????????:
Cușmăunsă Rodica - Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe SRL; contabil șef Competent - Grup SRL.
Danii Rodica - Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL.

Înregistrare: https://pro-active.md/snc

Investiție:
1990 lei, până la 19 Martie
2190 lei, din 20 Martie
*Clienții fideli Proactive, beneficieză de reducere 5%

Data: 27, 28 Martie 2020, ora 09:00 - 17:00
Locație: str. Mitropolit Varlaam 65
Tel. 079882882
Email: consultant@pro-active.md
Web: www.pro-active.md
Coordonator eveniment: Serjantu Mirabela