37.9k
Home  »  Instruire   »   Modificări în SNC. Seminar în or. Bălți.

Modificări în SNC. Seminar în or. Bălți.

17.09.2019

Proactive

Acum la Bălți!
Trainingul de perfecționare ,,Legea contabilității și raportării financiare și modificările Standardelor Naționale de Contabilitate” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil.

Scopul instruirii este de a aduce la cunoștință publicului larg despre modul de aplicare al modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare.

Înregistrează-te: https://pro-active.md/snc_balti

În contextul aplicării directivelor UE, unele acte normative au fost modificate și armonizate cu mediul internațional. În acest an avem modificările în Standardele Naționale de Contabilitate și Legea contabilității și raportării financiare. Am elaborat o sinteză a modificărilor în aceste acte.

Modul de predare constă în analiza prevederile legale și explicarea acestora prin intermediul exemplelor practice din experiența trainerilor Proactive, instruiți în cadrul trainingului organizat de Ministerul Finanțelor al R. Moldova privind modificăririle SNC.

Astfel, în 2 zile de curs analizăm următoarele tematici:
1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017
2. SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”
3. SNC „Stocuri”
4. SNC „Costurile îndatorării”
5. SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”
6. SNC „Imobilizări necorporale și corporale”
7. SNC „Deprecierea activelor”
8. SNC „Creanțe și investiții financiare”
9. SNC „Contracte de construcții”
10. SNC „Capital propriu și datorii”
11. SNC „Venituri”
12. SNC „Cheltuieli”
13. SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Traineri:
?Cușmăunsă Rodica - Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe SRL; contabil șef Competent - Grup SRL.
?Danii Rodica - Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL.

Înregistrare: https://pro-active.md/snc_balti

Investiție:
1690 lei, până la 19 Septembrie 2019
1790 lei, după 19 Septembrie 2019
*Clienții fideli Proactive, beneficieză de reducere 5%

Data: 26, 27 Septembrie 2019, ora 9:00 - 17:00
Locație: mun Bălți , regiunea Podul Chișinăului , str. Mircea cel Bătrân 81/ of. 52 (între magazinul „ASTRA” și hotelul „Consul”)
Tel. 078693000
Email: contabil@pro-active.md
Web: www.pro-active.md
Coordonator eveniment: Cătălina.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...