37.9k
Home  »     »   Director financiar – HR-Consulting
angajeaza:Director financiar – HR-Consulting
12.10.2021
  • Chisinau
  • Superioare
  • Full-time

DESCRIEREA POSTULUI SI RESPONSABILITATI DE BAZA

  • Anywhere

Misiune post: Organizează, îndruma, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Băncii (evidenta contabila, bugetare, raportare financiara, management al activelor si pasivelor, control financiar)

Responsabilități:

Asigura operaționalizarea din punct de vedere financiar contabil a obiectivelor strategice stabilite împreuna cu directorul general și conducerea Băncii;
Planifica, conduce și coordonează activitățile financiare ale Băncii;
Definește și asigură aplicarea corecta a politicilor de contabilitate în Bancă;
Asigura elaborarea si prezentarea rapoartelor financiare și de controlling conform cerințelor legislației in vigoare si a reglementarilor interne;
Coordonează activitatea de bugetare, planificare a costurilor si veniturilor;
Previzionarea și gestionare a costurilor legate de activitatea Băncii în vederea realizării obiectivelor fundamentale;
Asigura implementarea politicii de controlling la nivelul Băncii și responsabilizarea titularilor de buget;
Asigură managementul al activelor și pasivelor Băncii;
Stabilește obiective individuale pentru salariații din cadrul Departamentului și monitorizează gradul de realizare a acestora;
Asigură relația cu auditorul extern și intern și cu organele de supraveghere pe linie contabilă și fiscală;
Gestionează elaborarea și revizuirea reglementarilor interne aferente activității Departamentului, avizează proiectele de reglementari interne elaborate de alte departamente.

asddddddddddasddsada

To apply for this job email your details to stirbu_adrian@yahoo.com

Cerinţe faţă de candidat

Cerințe specifice: corespunderea cerințelor stabilite de BNM fata de administratorii Băncii
Studii : superioare economice
Vechime :
minimă in activitate: 7 ani, din care:
minim 5 ani în institutii financiar-bancare;
minim 3 ani în activitati de conducere.

Cunoștințe specifice :
IFRS,
ACCA/MBA constituie avantaj
Experientă în stabilirea și operaționalizarea obiectivelor strategice la nivel de organizatie
Cunoasterea foarte buna a legislatiei fiscale în vigoare
Capacitate de analiză și sinteză
Bune abilitati de organizare si conducere a activitatii serviciului
Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii
Cunostinte aditionale :
Limbi străine – engleza, nivel avansat
PC – MS Office, BOL – nivel avansat

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...