37.9k
Home  »     »   Contabil şef – INOXPLUS
angajeaza:Contabil şef – INOXPLUS
05.10.2018
  • Chisinau
  • Superioare
  • Full-time

DESCRIEREA POSTULUI SI RESPONSABILITATI DE BAZA

This listing has expired.

Cerinţe faţă de candidat

Contabil Şef
Cerințe:
- gîndire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
- capacitate de organizare și conducere a activității serviciului;
- capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, seriozitate, atitudine amabilă în relațiile cu oamenii;
- obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).

Responsabilități:
- menținerea evidenței contabile şi a tot ce ţine de contabilitate, dînd dovadă de o bună pregatire profesională, respectand legislatia în vigoare;
- Asigurarea întocmirii documentelor justificative privind operaţiile contabile;
- Exercitarea controlului preventiv privind legalitatea operaţiunilor ;
- Asigurarea controlulului înregistrărilor contabile, procedeelor de prelucrare a actelor;
- Organizarea păstrarii documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile;
- Stabilirea planului de conturi şi asigurarea implementaroo acestuia;
- Evidenţa creanţelor şi datoriilor;
- Pregătirea documentelor primare pentru rapoarte fiscale şi statistice;
- Participarea la inventariere;
- Evidenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii;
- Stabilirea procedurilor de lucru specifice care să asigure evidenţa contabilă;
- Stabilirea principiilor de organizare a sistemului informaţional contabil ;
- Asigurarea întocmirii registrelor contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Asigurarea întocmirea raportărilor: destinate Administraţiei Financiare şi de control, bancare, statistice;
- Colaborarea cu organele fiscale si alte institutii de stat;
- Organizarea, gestionarea, monitorizarea, controlul și asumarea responsabilității cu privire la desfășurarea în mod eficient și în termen a evidenței contabile, a politicii contabile și asigurarea respectării reglementărilor legislative în vigoare;
- Coordonarea cheltuileilor conform bugetului planificat;
- Abilităţi avansate de operare 1C (industrie);
- Mobilizarea şi direcționarea capacităților echipei contabile pentru atingerea scopurilor definite.

Ce oferim:
- grafic de muncă stabil;
- salariu atractiv, achitat la timp;
- pachet social complet;
- grafic de muncă stabil;
- atmosferă de lucru plăcută;
- posibilitate de creștere profesională;

Dacă citind anunțul te-ai gîndit: Este ceea ce vreau! expediază un CV la adresa electronică: hr@inoxplus.md ,sau apelează la numărul 079 340 888; 022 317 318.

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...