37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Intervenții noi în Baza generalizată a practicii fiscale

Intervenții noi în Baza generalizată a practicii fiscale

01.12.2023294 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Urmează a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de antrepozitar autorizat, suma în lei a accizelor aferentă lor.

În cazul în care agentul economic nu deține statutul de antrepozitar autorizat, atunci nu este obligatoriu să indice suma în lei a accizelor aferente livrării în coloana nominalizată.

  • Urmează a fi incluse în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților, la determinarea bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani?

Conform art. 288 pct. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic. Efectivul de salariați, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.     

Nu se includ în efectivul de salariaţi: persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.); persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi); persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Potrivit art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în caz de concediu de îngrijire a copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa salariatului.   

În cazul respectiv, reieșind din prevederile art. 75 alin. (4) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepţionării/înştiinţării, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă.     

Astfel, salariatul a cărui contract individual de muncă este suspendat, în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 4 ani, nu se include în efectivul de salariați care participă la determinarea bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului.

Ordinul SFS nr. 432 din 21-11-2023
Ordinul SFS nr. 433 din 22-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Urmează a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de antrepozitar autorizat, suma în lei a accizelor aferentă lor.

În cazul în care agentul economic nu deține statutul de antrepozitar autorizat, atunci nu este obligatoriu să indice suma în lei a accizelor aferente livrării în coloana nominalizată.

  • Urmează a fi incluse în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților, la determinarea bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani?

Conform art. 288 pct. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic. Efectivul de salariați, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.     

Nu se includ în efectivul de salariaţi: persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.); persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi); persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Potrivit art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în caz de concediu de îngrijire a copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa salariatului.   

În cazul respectiv, reieșind din prevederile art. 75 alin. (4) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepţionării/înştiinţării, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă.     

Astfel, salariatul a cărui contract individual de muncă este suspendat, în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 4 ani, nu se include în efectivul de salariați care participă la determinarea bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului.

Ordinul SFS nr. 432 din 21-11-2023
Ordinul SFS nr. 433 din 22-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...