37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatori conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Indicatori conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

 

Indicatori privind asigurarea socială

Indicatori

2015

2016

2017

2018
până la 30.09.18

2018
din 01.10.18

2019

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii:

Angajatorul, persoana juridică sau fizică, asimilată angajatorului:
- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2, 1.3 și 1.5;
- pentru angajații și/sau alte personae fizice, în baza contractelor civile în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii, în cazul rezidenților parcurilor IT;
- pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
- pentru persoanele care desfășoară activitate în funcții elective ori sînt numite în cadrul autorităților executive;
- pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului.

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

- 23% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare

- 18% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare

 

- 23% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare

- 18% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare

 

Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care activează în condiții speciale de muncă, conform anexei nr. 6

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

- 33% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare

- 26% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-

 

- 33% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare

- 26% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-

 

Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condițiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018

18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018

Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995

-

-

-

-

18% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației

18% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

-

-

-

-

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului National de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

18% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

18% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

- din mijloacele angajatorului

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

12% la fondul de salarizare şi la alte recompense

12% la fondul de salarizare şi la alte recompense

- de la bugetul de stat

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1. care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.5, care se regăsesc în una din situațiile:
- fondatori ai întreprinderilor individuale;
- notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
- executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
- avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii;
- administratori autorizați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii;
- persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

6372 de lei anual pentru asigurarea individuală

7032 de lei anual pentru asigurarea individuală

7512 de lei anual pentru asigurare individuală

8424 de lei anual pentru asigurare individuală

8424 de lei anual pentru asigurare individuală

9456 lei anual pentru asigurare individuală

Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități,  persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6

5748 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

6372 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

7032 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

7512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

8424 de lei anual,

dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

 

9456 de lei anual,

dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

 

Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi

-

-

-

-

8424 lei anual

9456 lei anual

Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii

nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

 

 

 

Din 02.09.2018
8424 lei anual

8424 lei anual

9456 lei anual

Baza anuală maximă de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii (5 x salariul mediu lunar prognozat pe economie x 12)

270000 lei

303000 lei

-

-

-

-

16200 lei (270000 x 6%)

16200 lei (270000 x 6%)

-

-

-

-

Încălcări ale Legii bugetului asigurărilor sociale:

Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea unei declarații ce conține informații ori date neveridice, precum și neachitarea contribuțiilor

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.

Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare și altor recompense la care urmau să fie calculate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

abrogat prin LP 178 din 26.07.18 începând cu 01.10.18

-

 

Indicatori privind asigurarea medicală

Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 

 

 

 

 

angajator

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

angajat

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuriîn arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi sau pensionari;
b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi;
c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi;
e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.
2. Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă sau atestat în modul stabilit de lege.
3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

4056 lei

4056 lei

4056 lei

4056 lei

4056 de lei

Încălcări ale Legii fondurilor asigurării medicale:

Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

majorare de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

Diminuarea cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

amendă egală cu suma diminuării

Diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense, din care urmau să fie calculate prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

amendă în mărimea sumei primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate din suma diminuării sau tăinuirii

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...