37.9k
Home  »  Instruire   »   Închiderea anului fiscal 2018, contribuții de asigurări sociale și legislația muncii în cadrul ONC-urilor

Închiderea anului fiscal 2018, contribuții de asigurări sociale și legislația muncii în cadrul ONC-urilor

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat care diferă de cel a entităţilor economice.

În contextual finisării anului, cursul „Încheierea anului în ONC 2018” este necesar şi binevenit. Acesta cuprinde materialele aferente studiului aprofundat cu formatori profesioniști. În cadrul acestui curs poți beneficia de consultanța a 4 formatori.

Cuprinsul Cursului:

1. Conţinutul de bază şi modul de întocmire a situaţiilor financiare în organizaţiile necomerciale și elaborarea politicilor contabile:
- Componenţa şi etapele întocmirii şi prezentării a situaţiilor financiare
- Etapele premergătoare întocmirii situațiilor financiare
- Formatul şi modul de determinare a indicatorilor bilanţului
- Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei de venituri şi cheltuieli
- Formatul şi modul de determinare a indicatorilor situaţiei modificărilor surselor de finanţare
- Structura şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
- Aprobarea, semnarea şi prezentarea situațiilor financiare;
- Reformarea bilanțului.

Studiu de caz.

2. Aspecte specifice aferent contribuțiilor de asigurări sociale în ONC.

3. ONC 2017 și alte aspecte fiscale.
- Declarația ONC 2017
- Noile modificări în legislație aferent ONC.
- Studii de caz specifice complexe pentru profesioniști

4. Aplicabilitatea legislației muncii în cadrul ONC-urilor

- modificările la legislația muncii în anul 2018;
- aspectele specific în cazul angajării unei personae în cadrul mai multor proiecte în acceași organizație: documentarea corectă la angajare (perioadă determinată sau nedeterminată);
- contractele civile;
- calculul și dreptul la concediale, calculul foilor de boală și plecarea în concediul de îngrijire a copilului.

FORMATORI:
- Lidia Cauș, dr. conferențiar univ., contabil practician, lector și formator.
- Clara Sorocean- Şef direcţie generală evidenţă individuală a contribuţiilor, CNAS
- Galina Șpac- Inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
- Dumitru Stăvilă- Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii

Cînd: 19 decembrie, ora 09:00-17:00
Locația: bd. Ştefan cel Mare 134, et.4, sala de conferințe

Investiție:
1715 lei până la data de 15 decembrie
2058 lei de la 15 decembrie
Investiția include: consultația a 4 formatori, suport de curs, materialele de lucru, pauzele de cafea

Pentru înscriere, completați formularul: https://bit.ly/2FHb5Ea
Sau telefonați 069 835 556, Lidia

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...