37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Indicatori de bază

Indicatori de bază

Indicatori de bază

Tip indicator

Articolul

2015

2016

2017

2018
(până la 30.09.18)

2018

(din 01.10.18)

2019

Impozit pe venit

persoane juridice

Art. 15 lit. b) CF

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

12% din venitul impozabil

pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 2251

Art. 15 lit. d) CF

15 % din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15 % din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15 % din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15 % din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15 % din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat

persoane juridice subiecţi ai sectorului IMM neplătitori de TVA (obligatoriu pentru agenţii economici ce au obţinut venit din activitatea operaţională în sumă de până la 600000 lei,

 

din 01.01.2018 p/t agenții economici au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 1,2 milioane de lei, (dacă livrările scutite de T.V.A. depăşesc 50% din cele impozabile cu T.V.A.)

Art. 543 CF

3% din venitul din activitatea operaţională

3% din venitul din activitatea operaţională

3% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

4% din venitul din activitatea operaţională

gospodării ţărăneşti (de fermier)

Art. 15 lit. c) CF

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

7% din venitul impozabil

persoane fizice şi întreprinzători individuali

 

din 01.10.2018 pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă

art. 15 lit. a) CF

7%-mai puţin de 29640 lei/ anual

7%-mai puțin de 29640 lei/ anual

7%-mai puțin de 31140 lei/ anual

7%-mai puțin de 33000 lei/ anual

12% din venitul anual impozabil;

12% din venitul anual impozabil;

18%-mai mult de 29640 lei/ anual

18%-mai mult de 29640 lei/ anual

18%-mai mult de 31140 lei/ anual

18%-mai mult de 33000 lei/ anual

Scutiri

Personală (scutirea acordată soțului/soției)

Art. 33 alin (1),

art. 34 alin (1)

10128 lei

10128 lei

10620 lei

11280 lei

Personală 24000 lei

Personală 24000 lei

Scutirea acordată soțului/

soției – 11280 lei

Scutirea acordată soțului/

soției – 11280 lei

p/u persoană întreţinută

Art. 35 alin (1)

2256 lei

2256 lei

2340 lei

2520 lei

3000 lei

3000 lei

Scutire majorată

Art. 33 alin. (2)

15060 lei

15060 lei

15840 lei

16800 lei

30000 de lei

30000 de lei

Contribuţii de asigurări sociale

angajator

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (anexa nr. 3

23%

23%

23%

23%

Vedeți
Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Vedeți
Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

angajat

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (anexa nr. 3).

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Mărimea maximă anuală a contribuției individuale de asigurări sociale (5*salariul mediu lunar pe economie*12 luni*6%)

-

16200 lei

18180 lei

-

-

-

-

Prima de asigurare obligatorie medicală

angajator

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

angajat

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

Altele

Salariul mediu lunar prognozat

Hotărârea Guvernului

4500 lei

5050 lei

5300 lei,

din 21.07.17, 5600 lei

6150 lei

6150 lei

6975

Plafonul de atribuire la mijloace fixe

Cod Fiscal

6000 lei

6000 lei

6000 lei

Conform art 26 alin (2) - 6000 lei

Conform art 26 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Conform art 261 alin (2) - 6000 lei

Limita valorii uzurabile la autoturisme

Art. 26, 261CF

200000 lei

200000 lei

200000 lei

200000 lei

200000 lei

200000 lei

Limita cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe proprii

Art. 27 alin (8) CF

15% din baza valorică

15% din baza valorică

15% din baza valorică

15% din baza valorică

15% din baza valorică

-

Limita cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe arendate

Art. 27 alin. (9) lit.b) CF

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

15% din plata anuală p/u arendă

-

Limita cheltuielilor neconfirmate documentar

Art. 24 alin (10) CF

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

0,2% din venitul impozabil

Limita cheltuielilor de filantropie/sponsorizare

Art. 36 alin (1) CF

2% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

5% din venitul impozabil

Limita cheltuielilor sub forma de taxa de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor

Art. 24 alin (15)

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

0,15% din fondul de retribuire a muncii

Pragul pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA

Art. 112 alin (2) CF

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Pragul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA

Art.112 alin (1) CF

600000 lei

600000 lei

600000 lei

1,2 mil lei

1,2 mil lei

1,2 mil lei

Cote TVA

Standard - din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate în RM

Art. 96 lit. a) CF

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Cote reduse

la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 2); la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001-3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

8%

la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

8%

- la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 - pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 - mărar și pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 - sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

- la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

Art. 96 lit. b) CF

8%

8%

8%

8%

8%

8%

- la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn precum și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice (din 01.01.2018).

Art. 96 lit. b) CF

-

-

8%

8%

8%

8%

– la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a CAEM

Art. 96 lit. b) CF

-

-

-

-

10%

10%

- la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a CAEM

Art. 96 lit. b) CF

 

 

 

 

10%

10%

- la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. 104

Art. 96 CF lit. c)

Din 01.01.2018 lit. c) abrogată

 

0%

0%

0%

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Scutit de TVA cu drept de deducere

Majorări de întârziere

pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor

-

9% anual

25% anual

14% anual

12%
anual

15% anual

-

pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art.10)

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

pentru neplata în termen a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Legea 1593/2002, art. 30 alin (1)

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

Rata de bază stabilită de BNM pentru luna noiembrie a anului trecut

din 01.10.2018
Rata medie ponderată stabilită de BNM pentru luna noiembrie a anului trecut

Comitetul executiv al BNM

3,50%

19,50%

9%

7%

7%

7%

Rata de bază la credite acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) stabilită de BNM

din 01.10.2018
Rata dobânzii la creditele la termen

 

Comitetul executiv al BNM

5%

7%

6%

6,5%

9,88%

8,45%

Rata dobînzii aplicată la creditele acordate cu scadența ce depășește 12 luni

 

art. 19 lit d)

-

-

-

-

9.89

8.36%

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...