37.9k
Home  »     »   Rezident

Rezident

10.01.201859 views
a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: i) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare; - este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare; ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal; b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova (Codul fiscal)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...