37.9k
Home  »     »   Poliţa de asigurare

Poliţa de asigurare

10.01.2018100 views
Documentul emis de Asigurator în baza şi cu respectarea prezentelor condiţii de asigurare şi a convenţiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc condiţiile specifice (limita raspunderii/poliţa, perioada de asigurare, prima de asigurare, franciza) în care se încheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de poliţă, condiţiile de asigurare precum şi alte anexe sau suplimente care sunt convenite între Asigurat şi Asigurător ca facînd parte din Contractul de asigurare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...