37.9k
Home  »  Instruire   »   Forum ONLINE Contabil 1/22: „Amortizarea MF în scopurile impozitării” / ,,Aмортизация OC в целей налогообложения”

Forum ONLINE Contabil 1/22: „Amortizarea MF în scopurile impozitării” / ,,Aмортизация OC в целей налогообложения”

15.02.2022

Klubafaceri

Tema forumului în limba română ,,Amortizarea mijloacelor fixe în scopurile impozitării”
Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, economiști, dar și cei care dețin o afacere să participe la prima ediție din acest an a Forumului Contabil.

Tematica întrebărilor  – răspunsurilor online, adresate/oferite în timpul evenimentului: 
1. Aspecte legislative privind amortizarea mijloacelor fixe în scopurile impozitării (2021)
2. Aspecte privind tranziţia la calculul amortizării mijloacelor fixe potrivit noilor cerinţe (Model)
3. Reparaţia curentă şi capitalizarea reparaţiei mijloacelor fixe în scopuri fiscale
4. Cazuri specifice privind amortizarea mijloacelor fixe în scopurile impozitării

Coordonatele forumului online :
Data: 01.03.2022, (18:00 – 20:00)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa web online)
Limba: română
Preț: 500 lei. (Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până la data de 28.02.2022 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon)
Tipul instruirii: Informativ practice
Trainer: specialist fiscal contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri 


Тема форума на русском языке “Aмортизация основных средств в целей налогообложения’’
Marca Klubafaceri SRL приглашает бухгалтеров, предпринимателей, экономистов, а также тех, кто владеет бизнесом, принять участие в первом в этом году Бухгалтерском форуме.

Тематические вопросы-онлайн-ответы, адресованные/предлагаемые во время мероприятия:
1. Законодательство об амортизации основных средств для целей налогообложения (2021)
2. Аспекты перехода на расчет амортизации основных средств по новым требованиям (Модель)
3. Текущий ремонт и капитализация ремонта основных средств для целей налогообложения.
4. Конкретные случаи амортизации основных средств для целей налогообложения.

Координаты ОНЛАЙН форума:
Дата: 02.03.2022 г., (18:00 - 20:00)

Адрес: ОНЛАЙН (за 24 часа, вы получите адрес ZOOM онлайн)
Язык: русский
Цена: 500 лей. (Счет на оплату отправляется по электронной почте. Оплаты принимаются до 01.03.2022 г. (включительно). Более подробную информацию можно получить по электронной почте или телефону).
Вид обучения: информационно-практический
Инструктор: Специалист в бухгалтерской и налоговой сфере, практик.

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Aдрес электронной почты: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...