37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Despăgubirile acordate pentru bunurile expropriate ar putea deveni neimpozabile

Despăgubirile acordate pentru bunurile expropriate ar putea deveni neimpozabile

16.02.2024208 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament a fost înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege care prevede modificare Codului fiscal și a Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiție, cu scopul sporii celerității procedurilor de expropriere.

Astfel, prezentul proiect prevede completarea art. 20 din Codul fiscal care reglementează sursele de venit neimpozabile cu lit. d9. Respectiv, în lista surselor de venit neimpozabile vor fi incluse sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică.

Potrivit notei informative, modificarea este oportună în contextul în care exproprierea reprezintă transferul de bunuri și de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparțin unei unități administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-teritorială a drepturilor patrimoniale, în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes național sau de interes local, după o dreaptă și prealabilă despăgubire.

Totodată, Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999, urmează a fi completată cu un capitol nou - Capitolul III1 Faza administrativă de expropriere, care va conține prevederi ce vor reglementa emiterea deciziei de expropriere și, respectiv, consemnarea/plata despăgubirilor. Astfel, odată cu aprobarea noilor prevederi, transferul de proprietate se va realiza în toate cazurile doar după consemnarea sumelor de bani stabilite cu titlu de compensare pentru expropriere și emiterea subsecventă de către expropriator, prin intermediul organelor competente, a actului administrativ individual – decizia de expropriere, iar o eventuală contestare de către persoanele îndreptățite se va putea realiza exclusiv în legătură cu cuantumul despăgubirilor stabilite și achitate de către expropriator, fără ca prin această să se suspende însăși transferul de la expropriat la expropriator a dreptului de proprietate asupra bunului.

Adițional, capitolul VI din lege destinat reglementării unor situații particulare legate de expropriere, urmează afi completat cu un articol nou (art. 211), care va reglementa situația transferului către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi administrativ-teritoriale. Potrivit autorilor la moment se atestă lacune grave de reglementare a acestui aspect esențial și ambiguități în cadrul normativ.

În Parlament a fost înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege care prevede modificare Codului fiscal și a Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiție, cu scopul sporii celerității procedurilor de expropriere.

Astfel, prezentul proiect prevede completarea art. 20 din Codul fiscal care reglementează sursele de venit neimpozabile cu lit. d9. Respectiv, în lista surselor de venit neimpozabile vor fi incluse sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică.

Potrivit notei informative, modificarea este oportună în contextul în care exproprierea reprezintă transferul de bunuri și de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparțin unei unități administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-teritorială a drepturilor patrimoniale, în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes național sau de interes local, după o dreaptă și prealabilă despăgubire.

Totodată, Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999, urmează a fi completată cu un capitol nou - Capitolul III1 Faza administrativă de expropriere, care va conține prevederi ce vor reglementa emiterea deciziei de expropriere și, respectiv, consemnarea/plata despăgubirilor. Astfel, odată cu aprobarea noilor prevederi, transferul de proprietate se va realiza în toate cazurile doar după consemnarea sumelor de bani stabilite cu titlu de compensare pentru expropriere și emiterea subsecventă de către expropriator, prin intermediul organelor competente, a actului administrativ individual – decizia de expropriere, iar o eventuală contestare de către persoanele îndreptățite se va putea realiza exclusiv în legătură cu cuantumul despăgubirilor stabilite și achitate de către expropriator, fără ca prin această să se suspende însăși transferul de la expropriat la expropriator a dreptului de proprietate asupra bunului.

Adițional, capitolul VI din lege destinat reglementării unor situații particulare legate de expropriere, urmează afi completat cu un articol nou (art. 211), care va reglementa situația transferului către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi administrativ-teritoriale. Potrivit autorilor la moment se atestă lacune grave de reglementare a acestui aspect esențial și ambiguități în cadrul normativ.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...