37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Declararea voluntară: Criterii și factori ce generează riscuri sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Declararea voluntară: Criterii și factori ce generează riscuri sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului

05.02.2019736 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Odată cu aprobarea la 1 februarie a ”Cerințelor privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, Banca Națională a aprobat și ”Criteriile și factorii care generează riscuri sporite de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în cadrul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești”.

Potrivit documentului, următoarele criterii și factori sunt considerate ca generatori de riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului în procesul declarării voluntare:

 • Lipsa experienței de lucru a subiectului declarării voluntare sau refuzul subiectului de a oferi date privind experiența profesională;
 • Persoanele care participă în programul de declarare voluntară au statut social vulnerabil (persoane fără domiciliul sau social-vulnerabile);
 • Prezența unor suspiciuni rezonabile sau a dovezilor clare că subiectul declarării voluntare acționează în numele altei persoane fără a declara acest fapt;
 • Subiectul declarării voluntare are domiciliul sau este rezident al regiunii transnistrene;
 • Subiectul declarării voluntare folosește valută străină din jurisdicțiile cu risc sporit (cunoscute ca fiind implicate în acte de corupție, spălare de bani, finanțare a terorismului sau trafic de droguri) sau valute care sunt neobișnuite pentru circulația monetară din Republica Moldova;
 • Prezența unor suspiciuni rezonabile pe marginea documentelor confirmative privind sursa fondurilor prezentate de subiectul declarării sau existența unor discrepanțe semnificative între mijloacele bănești declarate și capacitatea economică/veniturile subiectului declarării;
 • Subiectul declarării voluntare este o persoană expusă politic, un membru al familiei persoanei expuse politic sau o persoană asociată;
 • Subiectul declarării voluntare este o persoană despre care se știe public că ar avea o relație cu crima organizată;
 • Mijloacele bănești au fost transferate de pe contul unei companii, însă subiectul declarării voluntare nu este beneficiarul efectiv al acestei companii;
 • Prezența suspiciunilor rezonabile că beneficiarii efectivi ai mijlocelor bănești declarate sunt cetățeni străini sau că mijloacele bănești declarate nu sunt în sfera de reglementare a Legii nr. 180 din 26.07.2018;
 • Subiecții declarării voluntare sunt persoane care sunt strâns legate (beneficiari efectivi sau persoane care au deținut funcții cheie) de persoanele juridice despre care se știe că au participat la comiterea unor infracțiuni și încălcări grave;
 • Subiectul declarării voluntare a decis să declare mijloacele bănești, dar la o anumită etapă refuză să finalizeze procedura de declarare și solicită rambursarea mijloacelor bănești în formă de numerar sau transfer bancar;
 • Existența suspiciunilor rezonabile cu privire la faptul că bunurile declarate ale persoanei fizice provin din activităţi infracţionale prevăzute de Codul penal, cu excepţia art.244 “Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” şi a art.2441 “Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”.

Documentul a intrat în vigoare în data de 1 februarie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...