37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă în IPC18 începând cu 1 iulie

Declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă în IPC18 începând cu 1 iulie

20.06.20193.889 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18).

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 este elaborat urmare a modificărilor operate la Legea  nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporara de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Astfel, potrivit modificărilor operate, Casa Națională de Asigurări Sociale începând cu 1 iulie 2019 va efectua calculul și plata indemnizației de incapacitate temporara de muncă, cu excepția indemnizațiilor cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă calculate de către angajatori pentru primele 5 zile calendaristice.

Modificările menționate atrag după sine și unele modificări la declararea perioadelor de muncă, precum a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în darea  de seamă forma IPC18, fapt care condiționează unele modificări și în Instrucțiunea privind completarea formularului nominalizat.

Prin urmare, promovarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea indemnizațiilor de incapacitate temporara de muncă, fapt care se realizează prin perfectarea dării de seamă lunare forma IPC18.

Instrucțiunea de completare a dării de seamă (forma IPC18) va fi completată cu pct.8, care prevede că, „pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019, în tabelul nr. 3 „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se declară indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă calculate şi plătite din mijloacele angajatorului. Indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă prevăzute pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, precum şi care continuă după această dată, se calculează şi se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.”

Astfel, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 3.1-3.4 se completează în cazul concediilor medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 şi prezentate de angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul concediilor medicale de pînă la data de 30 iunie 2019 inclusiv şi care continuă după această dată.

Totodată, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 4.1 - 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iulie 2019 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată.

Atragem atenția asupra unui aspect foarte important în procesul de completare a Dării de seamă IPC 18, începînd cu 1 iulie apare necesitatea indicării concrete a perioadelor de activitate pe parcursul lunii în cazul angajaţilor care parţial s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu anual de odihnă. 

Astfel, potrivit modificărilor introduse la Instrucțiunea de completare a dării de seamă (forma IPC18) alineatul „în col. 5, col.  6” după sintagma „concediu de odihnă anual” se va completa cu sintagma „nu se acceptă reflectarea dublă a perioadelor , înscrierile menționate se vor reflecta cu un rând separat”.

Comentariile la adresa proiectului vor fi acceptate până la data de 24.06.2019.

Persoane responsabile
Parascovia Cebotarenco, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, Tel.(022) 82 34 38, e-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md.

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18).

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 este elaborat urmare a modificărilor operate la Legea  nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporara de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Astfel, potrivit modificărilor operate, Casa Națională de Asigurări Sociale începând cu 1 iulie 2019 va efectua calculul și plata indemnizației de incapacitate temporara de muncă, cu excepția indemnizațiilor cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă calculate de către angajatori pentru primele 5 zile calendaristice.

Modificările menționate atrag după sine și unele modificări la declararea perioadelor de muncă, precum a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în darea  de seamă forma IPC18, fapt care condiționează unele modificări și în Instrucțiunea privind completarea formularului nominalizat.

Prin urmare, promovarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea indemnizațiilor de incapacitate temporara de muncă, fapt care se realizează prin perfectarea dării de seamă lunare forma IPC18.

Instrucțiunea de completare a dării de seamă (forma IPC18) va fi completată cu pct.8, care prevede că, „pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019, în tabelul nr. 3 „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se declară indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă calculate şi plătite din mijloacele angajatorului. Indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă prevăzute pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, precum şi care continuă după această dată, se calculează şi se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.”

Astfel, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 3.1-3.4 se completează în cazul concediilor medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 şi prezentate de angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul concediilor medicale de pînă la data de 30 iunie 2019 inclusiv şi care continuă după această dată.

Totodată, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 4.1 - 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iulie 2019 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată.

Atragem atenția asupra unui aspect foarte important în procesul de completare a Dării de seamă IPC 18, începînd cu 1 iulie apare necesitatea indicării concrete a perioadelor de activitate pe parcursul lunii în cazul angajaţilor care parţial s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu anual de odihnă. 

Astfel, potrivit modificărilor introduse la Instrucțiunea de completare a dării de seamă (forma IPC18) alineatul „în col. 5, col.  6” după sintagma „concediu de odihnă anual” se va completa cu sintagma „nu se acceptă reflectarea dublă a perioadelor , înscrierile menționate se vor reflecta cu un rând separat”.

Comentariile la adresa proiectului vor fi acceptate până la data de 24.06.2019.

Persoane responsabile
Parascovia Cebotarenco, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, Tel.(022) 82 34 38, e-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...