37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs ”Specialist Managementul Deșeurilor”

Curs ”Specialist Managementul Deșeurilor”

În atenția angajatorilor din Republica Moldova, a fost lansat primul Curs acreditat de formare profesională “Specialist Managementul Deșeurilor”

Complexitatea cadrului legal național în domeniul managementului deșeurilor, face absolut necesară desemnarea de către angajatorii din Republica Moldova a unei sau mai multe persoane responsabile pentru a asigura implementarea normelor şi reglementărilor referitoare la managementul deșeurilor – Specialist Managementul Deșeurilor (CORM: 006-14, 325719)”, lipsa cărora pot afecta sănătatea umană, precum şi securitatea proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor.

Potrivit art.6, alin 6) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile,  Producătorii de deșeuri, indiferent de forma juridică de organizare (întreprindere, organizaţie, instituție publică și de menire socioculturală), care dețin mai mult de 10 angajați, pe lîngă obligațiile menționate în prezenta lege, elaborează și implementează acțiuni de prevenire a generării deșeurilor și aplică ierarhia de gestionare a acestora, inclusiv acțiuni de colectare separată a deşeurilor generate de propria activitate. În cazul instituţiilor de asistenţă medicală, prevederile prezentului alineat se aplică indiferent de numărul de angajaţi.

În vederea transpunerii conforme a prevederilor cadrului legal în domeniu și respectiv pentru a ușura sarcina întreprinderilor publice/private din Republica Moldova, A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor a acreditat primul și unicul curs de formare formare profesională „Specialist Managementul Deșeurilor”, prin Decizia nr.100 din 28.05.2021 a Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Cursul „Specialist Managementul Deșeurilor” se adresează:

# instituțiilor a căror activitate generează deșeuri (producătorii de deșeuri), în corespundere cu prevederile art. 32 din Legea privind deșeurile;
# instituțiilor care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte entități (populație, unități comerciale și instituții), în corespundere cu prevederile art. 11 lit. g) și art. 32 din Legea privind deșeurile;
# deținătorilor autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în corespundere cu prevederile art. 25 din Legea privind deșeurile;
# persoanelor fizice/juridice interesate de domeniul managementul deșeurilor.

Cursul are o durată de 2 zile, 14 ore, și este condus de 3 formatori cu o vastă experiență în domeniu la nivel national și internațional, fapt pentru care este unul practic și intercativ. Participanții la curs vor beneficia de suportul de curs, modele tip documente pentru organizarea sistemului de management a deșeurilor la nivel instituțional, baza de date excel pentru evidența corecta și raportarea datelor despre deșeri confom prevederilor cadrului legal national, etc. În baza susținerii probei de evaluare, fiecare participant a Cursului va primi și un Certificat acreditat.

Data curs: 28-29 Octombrie 2021

Agenda Cursului   - https://e-circular.org/wp-content/uploads/2017/07/Agenda-CURS.pdf

Preț curs: 3800 lei/participant

Pentru înregisrare la curs se completează formularul online - https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/ sau se remite un email la adresa info@e-circular.org

Cursul se organizează lunar, în dependeță de formarea grupei, care constă din maxim 10 persoane. La moment deja peste 20 de agenți economici și-au delegat angajații să participe la acest curs, dobândind competențe minim necesare pentru a garanta managementul corect al deșeurilor în instituție.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...