37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs practic ”Sistemul de control intern managerial. Standardizarea instituției publice”

Curs practic ”Sistemul de control intern managerial. Standardizarea instituției publice”

26.05.2023

Proactive

În ultimele decenii, schimbările şi transformările intervenite, pe plan internațional, european şi național în sectorul public au determinat reformări majore în gândirea și cultura organizațională, impunând reformarea modului de gestionarea noilor situaţii şi circumstanțe generale și particulare.

În sistemul public ”buna guvernare” este reflectat prin prisma controlul financiar public intern (CFPI) care are finalitatea în asigurarea optima a utilizării resurselor interne și externe în realizarea obiectivelor instituționale. Orice entitate publică asigura buna guvernare prin gradul de aplicare a SNCI care este reflectat anual în Raportul SCIM și Declarația de răspundere managerială.

👉 https://pro-active.md/control-managerial/

Orice conducător trebuie să completeze Declarația de răspundere managerială în baza Raportului SCIM, care este un document, prin care justifică eficacitatea aplicării SNCI în realizarea obiectivelor instituționale.

✅ Scopul cursului este de a familiariza angajații/ managerii cu modul de documentare în aplicare a SNCI și de gestionarea riscurilor care sunt un impediment pentru atingerea obiectivelor în realizarea misiunii și viziunii instituționale.

🎯 Cui se adresează acest eveniment?

Cursul este recomandat pentru Managerii operaționali/ responsabilii de control intern managerial; conducatorilor de la toate nivelurile; auditorilor interni; persoanelor care sunt implicate in implementarea și funcționarea sistemelor de management și sistemului de control intern managerial; tuturor persoanelor care au rol in implementarea, masurarea si monitorizarea performantei realizate la timp in organizatie, studenților care vor să cunoască despre cum este organizat activitatea în sectorul public, etc.

În cadrul cursului:

1. Veți învăța să aplicați principiile controlului intern managerial în activitățile curente;.
2. Veți ști cum să aplicați și să documentați corect Standardele Naționale de Control Intern (SNCI) în activitatea organizațională;
3. Veți avea capacitatea de a dezvolta sistemul de de control intern managerial calitativ, pentru obținerea celor mai bune rezultate organizaționale;
4. Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;
5. Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la specialiști în domeniu;
6. Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

PROGRAM

Modulul 1. Ce însemnă un sistem de management de control intern de calitate în sectorul public?
1. Guvernanță și cultură organizațională: scop, misiune, viziune și valori;
2. Cadrul normativ și noțiuni generale care reglementează
3. Principiile, obiectivele și componentele bunei guvernări
4. Structura organizatorica necesara implementării sistemului de control intern managerial;
5. Instrumentele necesare implementării sistemului de control intern managerial.

Modulul 2. Care este calea standardizării instituțiilor/ entităților publice?
1. Documentarea sistemului conform standardelor

Modulul 3. Planificarea activităților din cadrul instituției. Cum să stabilim limitele și prioritățile corect ca să realizăm viziunea și obiectivele instituționale?
1. Planificarea orizontal și vertical
2. Planificarea pentru termen lung/mediu/ scurt:
3. Tipurile de obiective - baza programării manageriale;
4. Prioritizarea resurselor: metode și exemple
5. Studii de caz si modele de documente.

Modulul 4. Managementul riscurilor instituției. Cum să atingem obiectivele prin diminuarea riscurilor?
1. Cerințe reglementate definiții și exemple;
2. Definiția și amenințări și oportunități, incertitudine vs. certitudine, enunțarea riscului;
3. Managentul riscului vs. managementul problemelor- componente esențială in implementarea activităților;
4. Tipologia riscurilor;
5. Leadership și angajament in Risk Management;
6. Identificarea riscurilor: metode, bune practici și deficiențe;
7. Evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor;
8. Stabilirea gradului de expunere la risc, matricea riscurilor;
9. Apetitul și toleranța la risc: definire, stabilirea limitei de toleranță la risc;
10. Profilul de risc al organizației;
11. Documentarea riscurilor;
12. Revizuirea și Raportarea riscurilor;
13. Studii de caz și modele de documente.

Modulul 5. Identificarea și descrierea proceselor de bază?
1. Clasificarea și identificarea proceselor;
2. Documentarea proceselor
3. Descrierea narativă
4. Descrierea grafice
5. Studii de caz și modele de documente.

Modulul 6. Comunicarea, informarea și activitățile de control
1. Tipurile de activități de control intern
2. Documentarea activităților de control
3. Documentarea comunicării

Modulul 7. Raportarea și evaluarea aplicării standardelor naționale de control intern
1. Procedura de raportare. Raportul Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)
2. Metodele și tehnici de evaluarea căliții aplicării standardelor
3. Studii de caz și modele de documente.

Prin intermediul studiilor de caz și a exemplelor, într-un stil pragmatic și simplist/accesibil, vei completa corect, astfel încât la finalizarea cursului să poți lua cele mai bune decizii pentru activitatea ta!

Înregistrează-te la curs: https://pro-active.md/control-managerial/

👩‍🏫 Trainer: Inga BULAT - doctorand în management și economie, expert în evaluarea SNCI și formator.

📆 Data evenimentului: 5 Iunie
🕘 Ora: 17:30-20:30
✅ Locație: Online
💰  Investiția: de la 4990 lei

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...