37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs: „Modificări la SNC din 2020”

Curs: „Modificări la SNC din 2020”

04.12.2019

Vioser

‚‚RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN SNC ȘI PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE’’

Compania Vioser Trainings & Events vine către contabilii profesioniști cu un curs foarte ACTUAL, NECESAR și cu SUBIECTE care urmează a fi obligatoriu aplicate din anul viitor.

Împreună cu Alexandru Nederita, cel care a coordonat grupul de lucru la elaborarea SNC, Legii contabilității și Raportării Financiare, veți interacționa o întreaga zi pentru a analiza noile modificări ale SNC și Planul General de Conturi, conform programului:

1. Legea contabilității și raportării financiare: prevederi noi și modul de aplicare.
2. Modificările de bază operate în SNC și Planul general de conturi contabile.
3. Recomandări practice privind aplicarea modificărilor operate în:
• SNC „Imobilizări necorporale și corporale” (fondul comercial pozitiv și negativ, modelul reevaluării, costurile ulterioare, imobilizările primite cu titlu gratuit, transferarea imobilizărilor corporale în componența mărfurilor, investițiile imobiliare etc.);
• SNC „Stocuri” (stocurile primite cu titlu gratuit, decontarea valorii anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport, metoda LIFO, uzura OMSVD, ajustările privind deprecierea stocurilor etc.).
• SNC „Capital propriu și datorii” (primele de capital, patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate, rezervele din reevaluare, subvențiile entităților cu proprietate publică, datoriile aferente intereselor de participare, subvențiile aferente activelor recunoscute/primite după transmiterea lor în exploatare, componența nouă a provizioanelor etc.).
• SNC „Venituri” și SNC „Cheltuieli” (diferențele favorabile și nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de cumpărare/vânzare a valutei străine, veniturile și cheltuielile din decontarea fondului comercial, veniturile și cheltuielile aferente intereselor de participare etc.).
• alte SNC: „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, „Diferențe de curs valutar și de sumă”, „Costurile îndatorării” „Contracte de construcții” „Deprecierea activelor” „Creanțe și investiții financiare”
4. Noile formate de situații financiare: conținutul de bază și modul de întocmire:
• bilanțul complet și prescurtat;
• situația de profit și pierdere completă și prescurtată;
• situația modificărilor capitalului propriu;
• situația fluxurilor de numerar.
5. Cerințe și exemple de prezentare a informațiilor în nota explicativă la situațiile financiare (pe categorii de entități).
6. Structura și modul de elaborare a raportului conducerii.
7. Modul de implementare a modificărilor operate în SNC și Planul general de conturi.

?Detalii curs:
Speaker: Alexandru NEDERIŢA, doctor habilitat în economie, auditor, membru al Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lângă Ministerul Finanțelor, coordonatorul grupelor de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare

?Când: 16 decembrie
?Ora: 09:00-16:00
?Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
?Investiția: 1690 MDL până la data de 10 decembrie
2110 MDL de la data de 10 decembrie

Pentru înscriere la curs, completați formularul: https://forms.amocrm.ru/wwdtwc
Sau telefonați: 069835556
Parteneri: Monitorul fiscal FISC.md, iTicket.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...