37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs intensiv de Perfecționare în CONTABILITATE (ONLINE)

Curs intensiv de Perfecționare în CONTABILITATE (ONLINE)

20.05.2020

Proactive

Destinat persoanelor dornice să atingă un nivel avansat în domeniul contabilității și să dezvolte o carieră în domeniul contabil - financiar.

Cei mai buni 5 experți contabili practicieni își vor împărtăși cunoștințele și experiențele.

Acest curs este pentru tine dacă:

 • ai deja studii în contabilitate;
 • ești contabil și dorești să crești în carieră;
 • dorești să cunoști lucruri utile și practice;
 • sau pur și simplu dorești să-ți actualizezi cunoștințele.

Care este scopul acestui curs?
Ne dorim ca activitatea ta să devină mai simplă, pe înțeles și mai ușor de însușit.

Procesul de lucru să devină o plăcere, o zonă pe care o posezi și simți că poți atinge orice rezultat pentru tine și pentru entitate.

Program curs:

 1. Revizuirea actelor normative:
 • Legea contabilității
 • SNC
 • Aspecte generale privind Codul Fiscal

2. Imobilizări necorporale:

 • Modalități de intrare a imobilizărilor necorporale
 • Amortizarea imobilizărilor necorporale
 • Modificările în Planul de conturi referitor la imobilizările necorporale
 • Aspecte contabile și fiscale privind fondul comercial

3. Imobilizări corporale

 • Reparația mijloacelor fixe
 • Capitalizarea costurilor
 • Amortizarea în scopuri fiscale
 • Casarea și restabilirea TVA
 • Contabilitatea și aspecte fiscale privind terenurile
 • Modul de ducere a evidenței contabile a activelor biologice
 • Contabilitatea investițiilor financiare pe termen lung/scurt, reglementări fiscale
 • Contabilitatea creanțelor pe termen lung/scurt. Cesiunea, casarea și provizionarea creanțelor compromise.

4. Contabilitatea numerarului, evidența documentelor de casă.

 • Evidența datoriilor financiare pe termen lung/scurt
 • Contabilitatea altor de datorii pe termen lung
 • Contabilitatea datoriilor comerciale curente
 • Evidența datoriilor privind impozitele și contrapunerea cu contul curent al contribuabilului
 • Contabilitatea altor datorii

5. Strategii fiscale aferente Impozitul pe venit

 • Programarea cheltuielilor privind impozitul pe venit
 • Soluții fiscale privind optimizarea cheltuielilor cu impozitul pe venit
 • Sinteza cheltuielilor deductibile și nedeductibile în cadrul anului fiscal

6. Taxe locale+altele, Bij

 • Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare
 • Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile.
 • Contabilitatea și calculul taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare
 • Mărimea, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale.

7. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată

 • Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii.
 • Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată.
 • Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18 etc.

8. Taxa pe Valoarea Adăugată

 • Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova.
 • Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R.Moldova
 • Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA.
 • Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune).
 • Particularitatile contabilitatii TVA aferentă marfurilor importate.
 • Modul de reflectare în Declarația TVA.
 • Particularităţile contabilităţii TVA aferentă mărfurilor exportate.
 • Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA
 • Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor.
 • Aviz de însoțire a mărfii.

9. Lucrări premergătoare încheierii anului financiar

10. Determinarea rezultatului financiar anual

 • Procedura de „închidere” a conturilor de venituri și cheltuieli
 • Reflectarea în conturile din clasa a III a rezultatelor financiare, profitului net

11. Analiza situațiilor financiare

 • Abordarea conținutului general al analizei situațiilor financiare ale entității.
 • Compartimentele analizei situațiilor financiare ale entității și grupele de indicatori economico-financiari necesari pentru efectuarea acesteia.
 • Metodele de efectuare a analizei și de estimare a indicatorilor economico-financiari.
 • Studii de caz privind analiza situațiilor financiare (în baza datelor entităților)

Formatori:
Cușmăunsă Rodica - Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef la mai multe companii. 

Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Bădicu Galina - Conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef la mai multe companii mari, Trainer PROACTIVE Consulting din 2016. Trofeul ”Excelență în Dezvoltarea Profesională 2019”

Danii Rodica - Director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari.

Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Bugan Corneliu - Administrator SC Contprof Consulting SRL, contabil șef Ecolibri Green Energy SRL, contabil șef Proforward SRL.

Secinschii Daniela - Director și fondator PROACTIVE Consulting. Experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani. Trainer în cadrul proiectului PNAET pe tema Management financiar, planificare afacerii.

Graficul lecțiilor:
4 săptămâni
Marți și Joi - ora: 17:30-20:30,
Sâmbătă - 09:00-12:00.

Investiția pentru 4 săptămâni complexe de studiu:
Până pe 10 iunie - 3990 lei
Din 11 Iunie - 4490 lei

Data de început a cursului: 16 iunie

Link de înregistrare: https://pro-active.md/perfectionare-contabilitate/ 

Investiția include:

 • suport de curs;
 • coffee-break;
 • networking calitativ;
 • acces la GRUP ÎNCHIS;
 • diplomă de participare;
 • răspuns la toate întrebările Dvs.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...