37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs intensiv de Perfecționare în CONTABILITATE – ONLINE

Curs intensiv de Perfecționare în CONTABILITATE – ONLINE

02.09.2020

Proactive

Pentru cine❓

?Persoane dornice să atingă un nivel avansat în domeniul contabilității și să dezvolte o carieră în domeniul contabil-financiar.

?De ce❓

Cei mai buni experți contabili își vor împărtăși cunoștințele și experiențele cu tine, de aceea nu ezita să-ți asiguri un loc în grupă.

Înregistrare: https://pro-active.md/perfectionare-contabilitate/

Acest curs este pentru tine dacă:

? ai deja studii în contabilitate;

? ești contabil și dorești să crești în carieră;

? dorești să cunoști lucruri utile și practice;

? sau pur și simplu dorești să-ți actualizezi cunoștințele.

?SCOP

✅Ne dorim ca activitatea ta să devină mai simplă, mai pe înțeles și mai ușor de însușit.

✅Procesul de lucru să devină o plăcere, o zonă pe care o posezi și să simți că poți atinge orice rezultat pentru tine și pentru entitate.

Subiectele și tematicile pe care le abordăm în cadrul cursului:

⭕️Modulul 1. Revizuirea actelor normative

- Legea contabilității și raportării financiare

- Modificările operate în SNC-uri

- Principalele modificări și completări la Planul de conturi

- Măsuri de susținere a afacerilor în perioada epidemiologică

- Aspecte generale privind Codul Fiscal

- Modificări ulterioare privind CAS și PAM

⭕️Modulul 2. Imobilizări necorporale

- Noțiuni generale, modificări în componența imobilizărilor necorporale

- Contabilitatea imobilizărilor necorporale create de către entitate și a celor procurate

- Contabilitatea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit, sub formă de aport la capitalul social și celor subvenționate

- Contabilitatea amortizării imobilizărilor necorporale

- Contabilitatea costurilor (cheltuielilor) ulterioare

- Contabilitatea cesiunii dreptului exclusiv a imobilizărilor necorporale și ieșirii acestora

- Aspecte contabile privind fondul comercial

⭕️Modulul 3. Imobilizări corporale I

- Acte normative, legislative care reglementează operațiunile cu privire la mijloacele fixe

- Intrarea mijloacelor fixe

- Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe

- Reparația mijloacelor fixe

- Capitalizarea costurilor ulterioare

⭕️Modulul 4. Imobilizări corporale II

- Amortizarea în scopuri fiscale

- Noua metodă de calcul a amortizării

- Casarea și restabilirea TVA aferentă mijloacelor fixe

- Contabilitatea și aspecte fiscale privind terenurile

- Modul de ținere al contabilității activelor biologice

- Situații speciale aferente mijloacelor fixe

- Sesiune de întrebări și răspunsuri

⭕️Modulul 5. Contabilitatea creanțelor și investițiilor financiare

-Contabilitatea creanțelor și avansurilor pe termen lung

- Contabilitatea creanțelor curente

- Aspecte privind provizionarea creanțelor compromise

- Contabilitatea investițiilor financiare

⭕️Modulul 6. Contabilitatea numerarului

- Contabilitatea numerarului, evidența documentelor de casă

- Perfectarea documentară a operaţiunilor cu numerarul entităţii

- Inventarierea numerarului în casierie

- Limita numerarului ce poate fi păstrat în casieria entităţii

- Obligaţia privind instalarea terminalelor POS

- Amenzi pentru încălcarea regulilor de utilizare a numerarului şi a maşinii de casă şi de control

- Modul de întocmire al Situaţiei fluxurilor de numerar

⭕️Modulul 7. Contabilitatea datoriilor. Aspecte problematice.

- Evidența datoriilor financiare pe termen lung/scurt

- Contabilitatea datoriilor comerciale

- Contabilitatea datoriilor față de personal

- Evidența datoriilor privind impozitele și contrapunerea cu contul curent al contribuabilului

- Întrebări & Răspunsuri

⭕️Modulul 8. Strategii fiscale aferente Impozitul pe Venit

- Prognoza cheltuielilor privind impozitul pe venit

- Soluții fiscale privind optimizarea cheltuielilor cu impozitul pe venit

- Sinteza cheltuielilor deductibile și nedeductibile în cadrul anului fiscal

- Facilitățile fiscale aferente impozitului pe venit

⭕️Modulul 9. Taxa pe Valoare Adăugată

- Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R. Moldova.

- Contabilitatea TVA aferentă operațiunilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul R.Moldova

- Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi consecinţele fiscale privind TVA.

- Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă şi operaţiunilor de leasing operaţional (arendă, chirie, locaţiune).

- Particularitatile contabilitatii TVA aferentă mărfurilor importate.

- Modul de reflectare în Declarația TVA.

- Particularităţile contabilităţii TVA aferentă mărfurilor exportate.

- Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA

- Modalitatea calculării, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor.

- Aviz de însoțire a mărfii

⭕️Modulul 10.  Impozite și Taxe locale

- Modul de determinare a obligațiilor aferente taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare

- Stabilirea obiectelor impunerii și a bazei impozabile.

- Contabilitatea și calculul taxelor locale/rutiere, impozitului pe bunuri imobiliare

- Mărimea, termenele lor de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale.

⭕️Modulul 11. Impozitul pe venit reținut la sursa de plată

- Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii

- Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată.

- Particularităţile întocmirii dărilor de seamă: IRM 19, lunare IPC 18, anuale IALS 18 etc.

⭕️ Modulul 12. Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare

- Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor

- Decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune

- Determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar

- Determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung

- Întocmirea înregistrărilor de corectare

- Închiderea conturilor de gestiune, cheltuieli și venituri, etc.

⭕️ Modulul 13. Modul de întocmire și prezentare a situațiilor financiare conform noilor prevederi

- Aspecte problematice privind modul de întocmire al VEN 12 și determinarea rezultatului net

- Completarea situaţiilor financiare

- Întocmirea notei explicative la situaţiile financiare

- Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare

- Reformarea bilanţului/bilanțului prescurtat.

?‍?Formatori:

?Bădicu Galina - Conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef la mai multe companii mari, Trainer PROACTIVE Consulting din 2016.

Trofeul ”Excelență în Dezvoltarea Profesională 2019”

?Cușmăunsă Rodica -  Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef la mai multe companii.

Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

?Danii Rodica - Director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari.

Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

?Bugan Cornel -Administrator SC Contprof Consulting SRL, contabil șef Ecolibri Green Energy SRL, contabil șef Proforward SRL.

?Daniela Secinschii - Director și fondator PROACTIVE Consulting. Experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani. Trainer în cadrul proiectului PNAET pe tema Management financiar, planificare afacerii.

Înregistrare: https://pro-active.md/perfectionare-contabilitate/

Investiția pentru 4 săptămâni complexe de studiu:

Până pe 5 septembrie - 4490 lei

Din 6 septembrie - 4990 lei

Desfășurare:

15 Septembrie 4 săptămâni

marți, joi 17:30-20:30

sâmbătă 09:00-12:00

Investiția include:

- materialele de curs;

- networking calitativ;

- acces la GRUP ÎNCHIS;

- diplomă de participare;

- răspuns la toate întrebările Dvs.;

Adresa: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 405, etaj 4 (clădirea Moldagroconstrucția).

Tel. 079 882 882

Email: consultant@pro-active.md

Web: www.pro-active.md

Înregistrare

Restabilirea parolei