37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs express HR

Curs express HR

14.02.2023

Proactive

📌 În afacerile moderne, resursele umane reprezintă o resursă indispensabilă pentru orice companie, indiferent de dimensiunea acesteia.

Prin urmare, în cadrul acestui curs veți acumula cunoștințe și aptitudini avansate de gestionare a celei mai importante părți a unei companii: oamenii. 👨‍👨‍👧‍👧

https://pro-active.md/contabilitate_hr/

👉❗ Din aceste considerente, PROACTIVE a creat pentru Dv-stră un curs unic, în care am combinat trei aspecte importante pentru contabili și antreprenori:

Gestionarea documentelor privind resursele umane + Calcularea, contabilizarea și raportarea plăților salariale + Controlul de stat privind raporturilor de muncă.

✅ În cadrul acestui curs vei învață cum să lucrezi în practică cu documentele de evidență a personalului angajat, să calculezi corect salariile, indemnizațiile, și alte drepturi bănești cuvenite angajaților, precum și cum corect să le raportezi SFS , dar și cum să te pregătești de un control din partea inspectoratelor muncii, pentru a evita amenzile.

🎯 Cui se adresează acest curs?

Cursul se adresează contabililor, directorilor de companii, managerilor de resurse umane, juriștilor, precum și persoanelor care au studii medii sau superioare, care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

😄 La finalul cursului vei fi capabil să:

- deprinzi abilitățile de interpretare a legislației muncii;
- gestionezi toate procedurile specifice activității de resurse umane;
- operezi cu toate documentele legate de personalul angajat;
- întocmești corect dosarul personal al angajatului și Statele de personal;
- ții evidența corectă a timpului de muncă;
- calculezi corect salariul, precum și a altor drepturi salariale,
- să calculezi corect reținerile din plățile salariale;
- să raportezi corect și la timp autorităților de stat a tuturor informațiilor privind resursele umane;
- te pregătești de un control de stat în domeniul raporturilor de muncă;
- eviți sancțiunile pentru nerespectarea legislației muncii.

📒 Tematica cursului: 📒

MODULUL 1. GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI
1. Acte normative la nivel de entitate*. Contractul colectiv de muncă. Regulamentul intern al întreprinderii. Fişele de post ale personalului.
2. Statele de personal*. Satele de personal: întocmirea, aprobarea și modificarea. Aplicarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova. CROM 006-2021. Modele de documente.
3. Reglementări privind contractele individuale de muncă. Conţinutul şi clauzele specifice ale contractului individual de muncă. Procedura de desfacere a contractelor individuale de muncă. Clauzele specifice de încetare a raporturilor de muncă. Aspecte problematice aferente încheierii și modificării contractului individual de muncă.
4. Reglementări privind timpul de lucru şi timpul de odihnă. Durata săptămânală şi zilnică a timpului de lucru. Programul flexibil de muncă. Munca suplimentară şi munca în zilele de repaus/de sărbătoare nelucrătoare. Evidenţa timpului de muncă. Modele de documente.
5. Reglementări privind retribuirea muncii. Garanţiile de stat în domeniul salarizării. Modul de stabilire şi de plată a salariului. Răspunderea pentru neachitarea la timp a salariului. Particularităţile salarizării pentru condiţii speciale de muncă. Procedura de desfacere a contractelor individuale de muncă. Clauzele specifice de încetare a rapoartelor de muncă. Aspecte problematice aferente încetării contractului individual de muncă. Modele de documente.
6. Reglementări privind concediile anuale şi concediile sociale. Particularităţile şi modul de acordare a concediilor anuale și sociale. Întocmirea graficului concediilor.
7. Organizarea activităţii serviciului securitate și sănătate în muncă. Acte normative la nivel de unitate. Ordine, instrucțiuni, evaluarea riscurilor, planul măsurilor SSM. Accidentele de muncă şi bolile profesionale, cercetarea şi evidenţa lor. Modele de documente.

MODULUL 2. CONTABILITATEA PLĂȚILOR SALARIALE. DĂRI DE SEAMĂ
1. Reglementarea normativă a calculului drepturilor salariale
2. Calculul salariului și a altor tipuri de plăți salariale în funcție de regimul și condițiile de muncă
3. Calculul retribuirii concediului legal de plătit
4. Totul despre concediul pe cont propriu, concediu paternal, concediu de studii
5. Calculul și contabilizarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situații: boli obișnuite, accidente de muncă și/sau boli profesionale
6. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora
7. Impozitarea plăților aferente contractului de prestări servicii
8. Impozitarea plăților zilierilor în agricultură
9. Calculul prstațiilor sociale
10. Declararea plăților salariale, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate - IALS21, IPC 21, IRM 19.
11. Termenele de păstrate a documentelor privind angajații

MODULUL 3. CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ
1. Ultimele modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă
2. Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
3. Modul de efectuare a controlului
4. Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) la inițierea controlului;
5. Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
6. Sancțiuni pentru nerespectarea legislației muncii

📚 Avantajele participării la seminar:
- Doar aspecte practice! Vei primi informații actualizate pe care le vei folosi în munca ta!
- Îți oferă soluții și rezolvări concrete ale problemelor specifice cu care te confrunți.
- Acces la înregistrarea video a cursului - încă două lună, (după finalizarea cursului) - îl poți vizualiza de un număr nelimitat în acest interval de timp.
- Portofoliu cu modele de acte și formulare pe care să le utilizezi în activitatea practică;
- Vei primi varianta electronică a suportului de curs cu explicații detaliate.
- Răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Principala particularitate a cursului – cunoștințe necesare și abilități practice!

📆 Data evenimentului: 28 Februarie - 9 Martie
🕘 Ora: 10:00-14:00
✅ Locație: Online
💰 Investiția: de la 2490 lei

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...