37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs de instruire dedicat administratorilor, managerilor de resurse umane, cât contabililor. (Contabilitate+HR+Inspecția Muncii)

Curs de instruire dedicat administratorilor, managerilor de resurse umane, cât contabililor. (Contabilitate+HR+Inspecția Muncii)

29.09.2020

Proactive

Acest curs pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților, dar și controalele venite de la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Ne vom axa pe schimbările ce au avut loc în perioada pandemiei și vom prezenta cele mai actuale modificări în legislație.

PROGRAM:

I. Administrare resurse umane.

Organizarea cerințelor de Securitate și Sănătate în Muncă

ACTE necesare elaborare/aplicare:

 • Contract Individual de Muncă;
 • Contract de răspundere materială;
 • Regulament Intern. Evidență lunară:
 • lista de state;
 • tabela de pontaj;
 • grafic concedii – evidență concedii;
 • cerere de scutire;
 • ordine: angajare, concedii, deplasare, eliberare;
 • fișă de lichidare la eliberare;
 • formarea dosarului personal. Măsuri impuse de restricțiile de activare pe timp de criză:
 • șomaj tehnic;
 • staționare;
 • concedii impuse;
 • reducere de personal. Organizare cerințe de Securitate și Sănătate în Muncă Acte elaborare / aprobare:
 • evaluarea riscurilor – implimentare;
 • instruiri – completare forme necesare;
 • completarea și menținerea registerelor necesare;
 • organizarea controalelor medicale obligatorii. Formator - ȘVIDKI MARINA - experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR.

II. Calculul și contabilizarea salariului

Formator Rodica CUȘMĂUNSĂ – Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef la mai multe companii. Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

 • Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
 • Calculul și contabilizarea indemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
 • Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
 • Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
 • Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
 • Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

III. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii

Formator - Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii

 • Ultimile modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă .
 • Ultimele modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă;
 • Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
 • Ce documente trebuie să prezinte angajații Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
 • Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
 • Sancțiunile pentru nerespectarea legislației muncii.

Formator Rodica CUȘMĂUNSĂ – Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef la mai multe companii. Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Data: 20 Octombrie 2020

Investiție:

2490 lei până pe 10 Octombrie

2990 lei din

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%

Înregistrează-te aici:  https://pro-active.md/contabilitate_hr/

Locație: online

Tel. 079 882 882

Email: consultant@pro-active.md

Web: www.pro-active.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...