37.9k
Home  »  Instruire   »   Curs acreditat “Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”, din 10 iunie 2024

Curs acreditat “Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”, din 10 iunie 2024

17.05.2024

E-Circular

În atenția entităților juridice care generează deșeuri din propria activitate sau colecteză deșeuri de la alte entități, A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” Vă informează despre organizarea Cursului de formare acreditat pentru adulți “Responsabil/Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor”, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr.690 din iunie 2023.

Pentru cine este acest curs?

 • Entitățile juridice care generează deșeuri din propria activitate și care își doresc să respecte prevederile legislative și să implementeze practici responsabile de gestionare a deșeurilor.
 • Entitățile juridice care colecteză deșeuri de la alte entități și care își doresc să cunoască mai bine procedurile, tehnologiile și reglementările implicate.
 • Întreprinderile producătoare/importatoare de ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, uleiuri și care cad sub prevederile Responsabilității extinse a producătorului (art.12 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile).
 • Întreprinderile care sunt certificate ISO 14001 sau care își propun implementarea unui Sistem de Management de Mediu.
 • Întreprindere care doresc să identifice noi strategii/soluții de ecologizare a afacerilor bazate pe principiile economiei circulare, etc.

Absolventul cursului va deține următoarele competențe la finele instruirii:

 • Înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor cadrului legal privind gestionarea deșeurilor.
 • Mecanismul de implementare a Responsabilității Extinse a Producătorului. Roluri și responsabilități ce revin producătorilor (importatorilor) de produse supuse REP și sistemelor colective autorizate pentru implementarea REP.
 • Operarea cu instrumente digitale pentru perfectarea evidenței lunare privind managementul deșeurilor și raportarea anuală a datelor privind deșeurilor prin www.siamd.gov.md
 • Inițierea activității de audit a deșeurilor.
 • Elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire/reducere a deșeurilor
 • Pregătirea pentru un Control de mediu planificat/inopinant.
 • Procedura de obținere a autorizației privind gestionarea deșeurilor, etc.
 • Cunoașterea și integrarea principiilor economiei circulare în propria activitate.  

Cum este organizat cursul?

 • Total 6 zile de instruiri: 10-11, 17-18, 24-25 iunie 2024, intervalul de ore (13:30 – 17:00)
 • Formatori cu experiență în domeniu
 • Acces platforma educațională moodle online https://cursuri.e-circular.org/
 • Suport și consultanță în completarea Dosarului Responsabilului pentru gestionarea deșeurilor, care include: Suport de curs; fișe, planuri, liste, programe; baza de date EXCEL pentru evidență și raportare deșeuri.
 • Absolvenții cursului vor primi Certificate de competență profesională eliberate de Ministerul Educației și Cercetării!

Preț curs: 4500,00 lei
Înregistrare curs: Pentru confirmarea participării la curs este necesar să completați Formularul online  sau să solicitați contul de plată direct prin email la adresa instruiri@e-circular.org. În scurt timp veți primi prin email cont de plată și Contract.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...