37.9k
Home  »  Instruire   »   Controlul fiscal: Drepturile și acțiunile întreprinderii

Controlul fiscal: Drepturile și acțiunile întreprinderii

Formator

    Ilie NEVMERJIȚCHI

    - Președintele IP”Institutul de Resurse și Analize Juridice”
    - Director adjunct SRL”LEGAL AUDIT”
    - Expert  juridic în domeniul fiscal

Seminar destinat

    fondatorilor / asociaților  / administratorilor/ contabililor

Durata seminarului

    7 ore

Locația

    mun. Chișinău, str. Zimbrului 10, (Institutul Muncii)

Data

    20.12.2019

Începutul seminarului

    930

Investiția

    Pînă la data de 05.12.2019                      - 1200 lei

    De la data de 06.12.2019 – 19.12.2019   - 1500 lei

Investiția include

    Instruire  

    Materiale informative

    Studii de caz

    Certificat de instruire  

    Pauza de cafea.

 

Înregistrarea

    Pînă la data de   18.12.2019

    La num tel.    079910240

    Prin e-mail:    iraj.publ@gmail.com

AGENDA:

- Principiile generale de efectuare a controlului fiscal.

- Tipurile controlului fiscal.

- Metodologia controlului fiscal.

- Tipurile verificărilor în cadrul controlului fiscal.

- Drepturile și acțiunile contribuabilului supus verificării prin contrapunere.

- Efectuarea controlului fiscal prin metode  şi sursele indirecte de estimare a  obligaţiei fiscale.

- Comportamentul persoanelor cu funcție de răspundere în cadrul controlului fiscal.

- Drepturile procesuale ale funcționarilor fiscali în cadrul controlului fiscal.

- Obligațiile procesuale ale funcționarilor fiscali în cadrul controlului fiscal.

- Atribuțiile procesuale ale funcționarilor fiscali în cadrul controlului fiscal.

- Acțiunile și/sau inacțiunile ilegale ale funcționarilor fiscali în cadrul controlului fiscal.

- Influența funcționarului fiscal ca metodă de manipulare psihologică.

- Procedura de contestare/raportare a acțiunilor ilegale ale funcționarilor fiscali.

- Răspunderea funcționarului fiscal pentru acțiuni contrare normelor metodologice.

- Drepturile întreprinderii în cadrul controlului fiscal.

- Obligațiile întreprinderii în cadrul controlului fiscal.     

- Executarea presupusei obligații fiscale pînă la emiterea actului de control.

- Executarea presupusei obligații fiscale pînă la data examinării cazului și adoptării deciziei organului fiscal.

- Procedura de examinare a cazurilor de încalcare fiscală.

- Acțiunile întreprinderii în cazul încalrării procedurii de examinare a cazurilor de încalcare fiscală.

- Drepturile şi obligaţiile persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală.

- Acțiunile întreprinderii pentru suspendarea actelor organului fiscal.

- Contestarea actelor organului fiscal.

- Metodele de apărare a contribuabilului la inițierea controlului fiscal, efectuarea și finalizarea acestuia.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...