37.9k
Home  »  Instruire   »   Contabilitatea în Agricultură – seminar practic

Contabilitatea în Agricultură – seminar practic

23.06.2020

Proactive

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Chiar dacă avem foarte multe companii în acest domeniu, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile.
Așadar, acest seminar răspunde la toate întrebările contabililor prin situații și exemple practice.

Înregistrează-te: https://pro-active.md/agricultura/

PROGRAM

ZIUA 1: PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂŢII ÎN FITOTEHNIE

 1. Bazele normative ale contabilității în fitotehnie
 2. Reglementarea normativă contabilității;
 3. Documentarea operațiunilor economice – provocări și soluții;
 4. Elaborarea și dezvăluirea politicilor contabile;
 5. Active biologice – clasificarea, evaluarea și recunoașterea activelor biologice conform SNC „Particularitățile contabilității în agricultură”
 1. Contabilitatea activelor biologice imobilizate și circulante:
  - Contabilitatea activelor biologice imobilizate
  * contabilitatea costurilor privind înființarea plantațiilor viticole;
  * contabilitatea costurilor privind exploatarea plantațiilor viticole;
  * contabilitatea cheltuielilor de defrișare a plantațiilor viticole;
  - Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție
  * componența articolelor de costuri în fitotehnie;
  * determinarea costului efectiv al produselor obținute (studiu de caz);
  * repartizarea costurilor indirecte de producție constante la întreprinderile agricole;
  * aspecte privind contabilitatea perisabilității și pierderilor la produsele agricole;
 2. Contabilitatea activităților auxiliare în unitățile Agricole
 3. Aspecte privind activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri.
 4. Contabilitatea operațiilor de subvenționare în unitățile Agricole
  - Contabilitatea subvențiilor aferente activelor;
  - Contabilitatea subvențiilor aferente veniturilor;
  - Contabilitatea subvențiilor destinate reducerii datoriilor față de creditori;
  - Contabilitatea restituirii subvențiilor;
  - Subvenționarea asigurării de riscuri în agricultură;
 5. Arenda terenurilor agricole – tratamente contabile și aspecte fiscal
 6. Modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (impozitului funciar)

ZIUA 2: PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂŢII ÎN ZOOTEHNIE

 1. Bazele normative a contabilității în zootehnie:
  - Reglementarea normativă contabilității;
  - Documentarea operațiunilor economice – provocări și soluții;
  - Elaborarea și dezvăluirea politicilor contabile;
 2. Particularitățile evaluării activele biologice imobilizate şi circulante în cursul anului şi la data raportării
 3. Contabilitatea activelor biologice în zootehnie și a costurilor aferente:
  - Contabilitatea activelor biologice imobilizate mature – procurarea și transferul, inclusiv a animalelor rebutate din cireada (turma) de bază şi trecute la îngrăşat;
  - Contabilitatea activelor biologice imobilizate imature – evaluarea și transferarea;
  - Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție:
  * componența articolelor de costuri în zootehnie;
  * determinarea costului efectiv al produselor obţinute (studiu de caz);
  * aspecte privind contabilitatea perisabilității și animalelor pierite. Probleme fiscal;
 4. Aspecte privind activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri.
 5. Contabilitatea operațiilor de creditare și subvenționare
 6. Raportarea fiscală și statistică
 7. Diverse.

Formator

Danii Rodica - Director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari.Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate.Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

Data: 14 și 15 Iulie
09:00 - 12:00

Investiție:
990 lei până pe 7 Iulie
1290 lei din 8 Iulie
*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%

Email: consultant@pro-active.md;
Web: www.pro-active.md;

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...