37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020

18.02.202135 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2020 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 16,7% mai mică în raport cu luna noiembrie 2020 și similară celei înregistrate în luna decembrie 2019.

În anul 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2485,2 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mică cu 10,6% față de anul 2019.

Exporturile de mărfuri autohtone în anul 2020 au constituit 1905,2 milioane dolari SUA (76,7% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,6% față de anul 2019, influențând astfel diminuarea valorii totale a exporturilor cu 3,3%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în anul 2020 s-au cifrat la 580,0 milioane dolari SUA (23,3% din total exporturi), sau cu 25,8% mai puțin, comparativ cu anul 2019. Această diminuare a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 7,3%. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,5%.

Mijloacele de transport rutier în anul 2020,rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (88,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,0%), feroviar (2,8%) și aerian (1,8%).,

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în anul 2020 au totalizat 1658,4 milioane dolari SUA(cu 6,9% mai puțin comparativ cu anul 2019), deținând o pondere de 66,7% în total exporturi.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în anul 2020 au avut o valoare de 377,0 milioane dolari SUA(cu 13,3% mai puțin față de anul 2019), care echivalează cu o cotă de 15,2% în total exporturi.

În anul 2020 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri au fost: România (28,4% din total exporturi), Germania (9,1%), Federația Rusă (8,7%), Italia (8,6%), Turcia (6,9%), Polonia (4,4%), Republica Cehă (3,2%), Ucraina (2,8%), Belarus (2,7%), Elveția (2,5%), Bulgaria (2,3%), Olanda (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,7%), Spania (1,4%), Franța (1,2%), Ungaria (1,1%).  

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2020 au însumat 567,2 milioane dolari SUA, fiind în creștere cu 8,5% față de luna noiembrie 2020 și cu 5,1%, comparativ cu luna decembrie 2019.

În anul 2020 importurile de mărfuri au constituit 5415,7 milioane dolari SUA, nivel inferior celui realizat în anul 2019 cu 7,3%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în anul 2020, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (87,6% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,6%), instalațiile fixe de transport (3,2%), transportul aerian (2,4%), transportul maritim (1,5%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în anul 2020 s-au cifrat la 2470,4 milioane dolari SUA (cu 12,7% mai puțin față de anul 2019), deținând o pondere de 45,6% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în anul 2020 au avut o valoare de 1317,6 milioane dolari SUA (cu 7,0% mai puțin decât în anul 2019), care echivalează cu o cotă de 24,3% în total importuri.

În anul 2020 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri au fost: China (11,9% din total importuri), România (11,7%), Federația Rusă (11,1%), Ucraina (9,7%), Germania (8,4%), Turcia (7,2%), Italia (6,4%), Polonia (4,0%), Franța (2,2%), Belarus (2,1%), Ungaria (1,9%), Republica Cehă (1,8%), Spania (1,4%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Austria și Bulgaria (a câte 1,2%).

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în anul 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de2930,5 milioane dolari SUA (Figura 16), sau cu 132,8 milioane dolari SUA (-4,3%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în anul 2019.

În anul 2020 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 812,0 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 940,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 238,6 milioane dolari SUA (-22,7%) și cu 41,6 milioane dolari SUA (-4,2%) mai puțin, față de valorile înregistrate în anul 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a fost de 45,9%, fiind în descreștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a constituit 67,1%, majorându-se cu 4,2 puncte procentuale în raport cu anul 2019.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a marcat28,6%, în scădere cu 2,1 puncte procentuale față de anul 2019.

Persoanele fizice au importat în anul 2020 mărfuri și produse în valoare de203,0 mil. dolari SUA, cu 7,2% mai puțin în raport cu anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-7,6%), cărora le-a revenit 82,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

mpactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


Anexă: (8 tabele în format Excel)

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru luna decembrie 2020 și anul 2020 pe ansamblu sunt provizorii, iar pentru anii precedenți  - date revizuite.
  • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri.
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...