SNC „STOCURI”

Modul de evaluare ulterioară a stocurilor la valoarea realizabilă netă

Date iniţiale. O entitate comercializează televizoare. Soldul televizoarelor la 31 decembrie 201X constituia 12 unităţi care sînt divizate în trei grupe: „A", „B" şi „C". Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 201X sînt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5

Costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a soldului de televizoare la 31 decembrie 201X

Cod

Grupa

Costul de intrare, lei

Valoarea realizabilă netă, lei

1

2

3

4

1

„A"

3 000

5 000

2

„A"

4 000

5 000

3

„A"

6 500

5 000

4

„A"

7 000

5 000

5

„B"

8 500

9 000

6

„B"

6 500

9 000

7

„B"

7 000

9 000

8

„C"

9 000

10 000

9

„C"

9 500

10 000

10

„C"

8 500

10 000

11

„C"

7 500

10 000

12

„C"

8 000

10 000

În baza datelor din tabelul 5 se calculează valoarea televizoarelor care va fi reflectată în bilanţ în funcţie de modul determinării valorii realizabile nete:
- varianta I - pe fiecare televizor;
- varianta II - pe fiecare grupă de televizoare;
- varianta III - pe toate televizoarele aflate în stoc.

Pentru determinarea valorii contabile a televizoarelor trebuie comparate, respectiv, costul de intrare şi valoarea realizabilă netă pe fiecare televizor, grupă de televizoare şi toate televizoarele aflate în stoc (tabelul 6).

Tabelul 6

Calculul valorii contabile a televizoarelor la 31 decembrie 201X

Cod

Grupa

Costul de intrare, lei

Valoarea realizabilă netă, lei

Valoarea cea mai mică dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă, lei

1

2

3

4

5

1

„A"

3 000

5 000

3 000

2

„A"

4 000

5 000

4 000

3

„A"

6 500

5 000

5 000

4

„A"

7 000

5 000

5 000

Total

 

20 500

20 000

17 000

5

„B"

8 500

9 000

8 500

6

„B"

6 500

9 000

6 500

7

„B"

7 000

9 000

7 500

Total

 

22 000

27 000

22 000

8

„C"

9 000

10 000

9 000

9

„C"

9 500

10 000

9 500

10

„C"

8 500

10 000

8 500

11

„C"

7 500

10 000

7 500

12

„C"

8 000

10 000

8 000

Total

 

42 500

50 000

42 500

Total general

 

85 000

97 000

81 500

În baza datelor tabelului 6, valoarea contabilă a televizoarelor va constitui:
- varianta I: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare televizor - 81 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă în sumă de 3 500 lei (85 000 lei - 81 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- varianta II: în cazul determinării valorii realizabile nete pe fiecare grupă de televizoare - 84 500 lei (20 000 lei + 22 000 lei + 42 500 lei. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă - 500 lei (85 000 lei - 84 500 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- varianta III: în cazul determinării valorii realizabile nete pe toate televizoarele aflate în stoc - 85 000 lei. În această situaţie nu trebuie întocmite careva înregistrări contabile, deoarece stocurile se reflectă în bilanţ la costul de intrare. 

Modul de aplicare a metodei costului mediu ponderat

Date iniţiale. Utilizînd datele din anexa 2 să presupunem că entitatea evaluează ieşirile de materiale conform metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

În baza datelor din exemplu, costul materialelor consumate se determină în modul prezentat în tabelul 4.

Tabelul 4

Calculul costului materialelor consumate conform metodei costului mediu ponderat determinat după fiecare intrare

Data

Intrări

Ieşiri

Sold

cant., kg

preţ, lei/kg

valoarea, lei

cant.,kg

preţ, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg

preţ, lei/kg

valoarea, lei

1 octombrie 201X

-

-

 

-

-

 

7 000

20,50

143 500

6 octombrie 201X

5 000

19,0

95 000

-

-

 

12 000

19,875

238 500

11 octombrie 201X

7 500

19,50

146 250

-

-

 

19 500

19,731

384 750

15 octombrie 201X

-

-

 

11 800

19,731

232825,8

7 700

19,731

151 924

22 octombrie 201X

9 600

22,0

211 200

-

-

 

17 300

20,990

363 124

25 octombrie 201X

-

-

 

4 700

20,990

98 653

12 600

20,990

264 471

27 octombrie 201X

1 500

21,50

32 250

-

-

 

14 100

21,044

296 721

29 octombrie 201X

-

-

 

2 200

21,044

46296,8

11 900

21,044

250 424

31 octombrie 201X

23 600

-

484 700

18 700

-

377775,6

11 900

21,044

250 424

- Costul mediu ponderat după intrarea din 6 octombrie 201X:

;

- Costul mediu ponderat după intrarea din 11 octombrie 201X:

- Costul mediu ponderat după intrarea din 22 octombrie 201X:

- Costul mediu ponderat după intrarea din 27 octombrie 201X:

Conform metodei costului mediu ponderat calculat după fiecare intrare, materialele eliberate din depozit se evaluează astfel:
- la 15 octombrie 201X - în sumă de 232 825,8 lei (11 800 kg x 19,731 lei/kg);
- la 25 octombrie 201X - în sumă de 98 653 lei (4 700 kg x 20,990 lei/kg);
- la 29 octombrie 201X - în sumă de 46 296,8 lei (2 200 kg x 21,044 lei/kg).

Costul stocului final de materiale poate fi determinat prin următoarele două variante:
Varianta I
a) costul stocului iniţial -                 143 500 lei;
b) costul materialelor intrate -         484 700 lei;
c) costul materialelor consumate - 377 775,6 lei;
Costul stocului final (a + b - c)      250 424,4 lei

Varianta II
a) cantitatea stocului final - 11 900 kg;
b) costul mediu ponderat la sfîrşitul perioadei - 21,044 lei;
Costul stocului final (a x b)                            250 424,4 lei.

Conform calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul materialelor intrate în sumă de 484 700 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- costul materialelor consumate în sumă de 377 775,6 lei - ca majorare a costurilor activităţii de bază şi diminuare a stocurilor.

Modul de aplicare a metodei FIFO după fiecare ieşire a stocurilor

Date iniţiale. Stocul de materiale la 1 octombrie 201X la o entitate a constituit 7 000 kg cu costul de intrare 20,50 lei/kg. În cursul lunii octombrie 201X la depozitul de materiale au avut loc următoarele operaţiuni:
1) 6 octombrie - intrare 5 000 kg la preţul de 19,0 lei/kg;
2) 11 octombrie - intrare 7 500 kg la preţul de 19,50 lei/kg;
3) 15 octombrie - ieşire (consum) 11 800 kg;
4) 22 octombrie - intrare 9 600 kg la preţul de 22,0 lei/kg;
5) 25 octombrie - ieşire (consum) 4 700 kg;
6) 27 octombrie - intrare 1 500 kg la preţul de 21,50 lei/kg;
7) 29 octombrie - ieşire (consum) 2 200 kg.

În baza datelor din exemplu, la aplicarea metodei FIFO pentru evaluarea stocurilor se întocmesc calculele prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

Calculul costului materialelor consumate în baza metodei FIFO după fiecare ieşire

Data

Intrări

Ieşiri

Sold

cant., kg

preţ, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg

preţ, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg

preţ, lei/kg

Valoarea, lei

1 octombrie 201X

-

-

 

-

-

 

7 000

20,50

143 500

6 octombrie 201X

5 000

19,0

95 000

-

-

 

7 000
5 000

20,50
19,0

143 500
95 000

12 000

-

238 500

11 octombrie 201X

7 500

19,50

146 250

-

-

 

7 000
5 000
7 500

20,50
19,0
19,5

143 500
95 000
146 250

19 500

-

384 750

15 octombrie 201X

-

-

 

7 000
4 800

20,50
19,0

143 500
91 200

200
7 500

19,0
19,5

3 800
146 250

11 800

-

234 700

7 700

-

150 050

22 octombrie 201X

9 600

22,0

211 200

-

-

 

200
7 500
9 600

19,0
19,5
22,0

3 800
146 250
211 200

17 300

-

361 250

25 octombrie 201X

-

-

-

200
4 500

19,0
19,5

3 800
87 750

3 000
9 600

19,5
22,0

58 500
211 200

4 700

-

91 550

12 600

-

269 700

27 octombrie 201X

1 500

21,50

2 250

-

-

 

3 000
9 600
1 500

19,5
22,0
21,50

58 500
211 200
32 250

14 100

-

301 950

29 octombrie 201X

-

-

 

2 200

19,5

42 900

800
9 600
1 500

19,5
22,0
21,50

15 600
211 200
32 250

11 900

-

259 050

31 octombrie 201X (total)

23 600

 

484 700

18 700

-

369 150

11 900

-

259 050

Potrivit metodei FIFO materialele eliberate de la depozit se evaluează astfel:
- la data de 15 octombrie 201X:
7 000 kg la preţul de 20,50 lei/kg = 143 500 lei
4 800 kg la preţul de 19,50 lei/kg =   91 200 lei
Total 11 800 kg                               234 700 lei

- la data de 25 octombrie 201X:
200 kg la preţul de 19,0 lei/kg = 3 800 lei
4 500 kg la preţul de 19,5 lei/kg = 87 750 lei
Total 4 700 kg                             91 550 lei

- la data de 29 octombrie 201X:
2 200 kg la preţul de 19,5 lei/kg = 42 900 lei
Total 2 200 kg                               42 900 lei

Costul stocului final de materiale se determină astfel:
a) costul stocului iniţial -                    143 500 lei
b) costul materialelor intrate -            484 700 lei
c) costul materialelor consumate -      369 150 lei
Valoarea stocului final (a + b - c)       259 050 lei

Conform calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul materialelor intrate în sumă de 484 700 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- costul materialelor consumate în sumă de 369 150 lei - ca majorare a costurilor activităţii de bază şi diminuare a stocurilor.

Modul de repartizare a costurilor indirecte de producţie

Date iniţiale. În luna septembrie 201X la o entitate de producţie au fost fabricate 3 tipuri de produse: „A", „B" şi „C". Costurile indirecte de producţie constante au constituit 120 000 lei, iar cele variabile - 80 000 lei.
Conform politicilor contabile, costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse în baza volumului produselor fabricate.
Informaţia privind capacitatea normală de producţie şi volumul produselor efectiv fabricate este prezentată în tabelul 1:

Tabelul 1

Informaţia privind capacitatea normală şi volumul efectiv de produse

Denumirea produselor

Capacitatea normală de producţie, unităţi

Volumul produselor fabricate efectiv, unităţi

„A"

7 000

7 000

„B"

5 000

4 000

„C"

8 000

6 000

În baza datelor din exemplu, entitatea repartizează costurile indirecte de producţie între costul produselor fabricate şi cheltuielile curente, precum şi pe tipurile de produse fabricate în modul prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Repartizarea costurilor indirecte de producţie

Denumirea produselor

Capacitatea normală de producţie, unităţi

Volumul produ-selor fabricate efectiv, unităţi

Costurile indirecte de producţie, lei

constante, total

Inclusiv, aferente

variabile

incluse în costul produselor fabricate

costului produselor fabricate

cheltuielilor curente

1

2

3

4=(3:∑3)x∑4

5=(3:2)x4*

6=4-5

7=(3:∑3)x∑7

8=5+7

„A"

7 000

7 000

49 411, 76

49 411,76

0

32 941,18

82 352,94

„B"

5 000

4 000

28 235,30

22 588,24

5 647,06

18 823,53

41 411,77

„C"

8 000

6 000

42 352,94

31 764,71

10 588,23

28 235,29

60 000,00

Total

20 000

17 000

120 000

103 764,71

16 235,29

80 000

183 764,71

* În cazul cînd volumul produselor fabricate efectiv este mai mare decît capacitatea normală de producţie, costurile indirecte constante se includ integral în cost, dar nu trebuie să depăşească suma din coloana 4.

Conform datelor din exemplu şi a calculelor efectuate, în septembrie 201X entitatea contabilizează:
- consumurile indirecte de producţie decontate la cheltuieli curente în suma de 16 235,29 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor indirecte de producţie;
- costurile indirecte de producţie incluse în costul produselor fabricate în suma de 183 764,71 lei - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi diminuare a costurilor indirecte de producţie.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...