SNC „INVESTIŢII IMOBILIARE”

Contabilizarea investiției achiziționate contra plată

Exemplul 3. O entitate a achiziţionat un teren la preţul de 780 000 lei pentru a fi transmis în leasing operaţional. La procurare entitatea a suportat următoarele costuri: comisionul agenţiei imobiliare - 23 400 lei, plata pentru serviciile notariale - 8 200 lei, taxa de înregistrare la Organul Cadastral Teritorial - 560 lei.

În baza datelor din exemplu, costul de intrare a investiţiei imobiliare constituie 812 160 lei (780 000 lei + 23 400 lei + 8 200 lei + 560 lei) şi se contabilizează ca majorare concomitentă a investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente.

Aplicarea pragului de semnificație la delimitarea investiției imobiliare de proprietatea imobiliară

Exemplul 1. O entitate deţine o clădire cu suprafaţa de 500 m2, din care o parte (400 m2) este transmisă în leasing operaţional, iar altă parte (100 m2) - este utilizată de posesor pentru prestări servicii. Părţile clădirii nu pot fi vîndute în mod separat. În politicile contabile a entităţii este stabilit pragul de semnificaţie a suprafeţei utilizate de posesor în totalul suprafeţei în mărime de 25%. 

În baza datelor din exemplu, entitatea consideră clădirea în ansamblu drept investiţie imobiliară deoarece părţile obiectului nu pot fi vîndute în mod separat, iar suprafaţa utilizată de posesor constituie o parte nesemnificativă din suprafaţa totală - 20% (100m2 : 500 m2 x 100%) şi nu depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit de entitate.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...