SNC „COSTURILE ÎNDATORĂRII”

Modul de stabilire a perioadelor (lunilor) de începere, întrerupere şi încetare a capitalizării costurilor îndatorării

Date iniţiale. În anul 201X o entitate a efectuat din contul resurselor proprii şi a creditelor bancare lucrări aferente:
achiziţiei şi pregătirii unui teren pentru construcţia clădirii;
instalării unui utilaj de producţie.
Pe parcursul acestui an au fost efectuate următoarele tranzacţii aferente activelor nominalizate:
1) în mai - achiziţia terenului. Lucrările de pregătire a terenului pentru construcţie au fost începute în iulie;
2) în martie - achiziţionarea utilajului şi începerea instalării lui;
3) în iulie - suspendarea lucrărilor de instalare a utilajului în legătură cu lipsa pieselor necesare;
4) în septembrie - reluarea lucrărilor de instalare a utilajului;
5) în decembrie - întreruperea lucrărilor de instalare a utilajului din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile caracteristice pentru perioada de iarnă;
6) în decembrie - finalizarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru construcţia clădirii.

În baza datelor din exemplu, entitatea stabileşte perioadele (lunile) de începere, întrerupere şi încetare a capitalizării a costurilor îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie în modul prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Determinarea perioadelor de începere, întrerupere şi încetare a capitalizării costurilor îndatorării

Nr. crt.

Perioada, lunile

Comentarii

1

iulie-decembrie

Capitalizarea costurilor îndatorării aferente terenului trebuie începută în iulie concomitent cu efectuarea lucrărilor de pregătire a acestuia pentru utilizarea prestabilită

2

martie-iunie

În această perioadă costurile îndatorării aferente utilajului pot fi capitalizate, deoarece au început lucrările de instalare a acestuia

3

iulie-august

Capitalizarea costurilor îndatorării aferente utilajului trebuie întreruptă, deoarece au fost sistate lucrările de instalare a acestuia

4

septembrie-noiembrie

Capitalizarea costurilor îndatorării aferente utilajului este posibilă, deoarece au fost reluate lucrările de instalare a acestuia

5

decembrie

Capitalizarea costurilor îndatorării aferente utilajului nu se întrerupe, deoarece sistarea lucrărilor de instalare este cauzată de condiţiile climaterice nefavorabile

6

decembrie

Capitalizarea costurilor îndatorării aferente terenului trebuie să înceteze, deoarece acesta este gata pentru utilizarea prestabilită

Modul de determinare a ratei de capitalizare în cazul excluderii împrumuturilor primite cu destinaţie prestabilită

Date iniţiale. Utilizînd datele din anexa 1, să presupunem că împrumutul cu termenul de 2 ani în sumă de 1 800 000 lei a fost primit pentru elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor, iar costurile pentru elaborarea acesteia au constituit 1 500 000 lei.
În cazul dat, suma acestui împrumut va fi exclusă la calcularea ratei de capitalizare pe anul 201X (tabelul 1).

Tabelul 1

Date pentru calcularea ratei de capitalizare a costurilor îndatorării pe anul 201X

Tipul împrumutului

Suma împrumutului, lei

Rata dobînzii, %

Suma dobînzilor, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

Credit bancar pe un termen de 5 ani

8 000 000

15

1 200 000

Credit bancar pe un termen de 3ani

3 000 000

18

540 000

Total

11 000 000

x

1 740 000

În baza datelor din exemplu se calculează:
1) rata de capitalizare, prin împărţirea sumei totale a dobînzilor calculate la mărimea totală a împrumuturilor primite în cursul anului 201X. Conform datelor din exemplu, această rată este egală cu 15,82% (1 740 000 lei : 11 000 000 lei x 100%);
2) suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin înmulţirea ratei de capitalizare cu mărimea costurilor suportate aferente fiecărui activ cu ciclu lung de producţie.
În baza datelor din exemplu, această sumă este egală cu 1 423 800 lei ((4 000 000 lei + 5 000 000 lei) x 15,82%), inclusiv pentru:
- fabricarea divinului - 632 800 lei (4 000 000 lei x 15,82%);
- construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 791 000 lei (5 000 000 lei x 15,82%);
3) suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată, prin compararea sumei costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare şi a sumei dobînzilor calculate efectiv în perioada de gestiune.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată este egală cu 1 423 800 lei, deoarece suma dobînzilor calculate în anul 201X este mai mare (1 740 000 lei). Diferenţa dintre suma dobînzilor calculate în anul 201X şi suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare în mărime de 316 200 lei (1 740 000 lei - 1 423 800 lei) trebuie înregistrată drept cheltuieli curente ale anului 201X.
4) suma costurilor îndatorării aferente împrumutului utilizat pentru elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor, prin înmulţirea sumei costurilor efectiv suportate pentru elaborarea acesteia cu rata dobînzii împrumutului corespunzător şi constituie 180 000 lei (1 500 000 lei x 12%). Suma dobînzilor calculate efectiv pe acest împrumut este egală cu 216 000 lei (1 800 000 lei x 12%). Capitalizării se supune doar suma costurilor îndatorării suportate în mărime de 180 000 lei. Diferenţa dintre suma costurilor îndatorării suportate şi suma dobînzilor calculate efectiv în mărime de 36 000 lei (216 000 lei - 180 000 lei) trebuie înregistrată drept cheltuieli curente ale anului 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea înregistrează:
- primirea creditelor şi împrumutului în sumă de 12 800 000 lei (11 000 000 lei + 1 800 000 lei) - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor pe termen lung;
capitalizarea costurilor îndatorării aferente:
- fabricării divinului în mărime de 632 800 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- construcţiei clădirii cu destinaţiei de producţie în mărime de 791 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor în mărime de 180 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- costurile îndatorării care nu pot fi capitalizate în mărime de 352 200 lei (316 200 lei + 36 000 lei) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Modul de repartizare a costurilor îndatorării între diferite tipuri de active cu ciclu lung de producţie

Date iniţiale. Utilizînd datele din anexa 1 să presupunem că suma costurilor suportate aferente activelor cu ciclu lung de producţie a constituit 15 000 000 lei, inclusiv pentru:
fabricarea divinului - 6 000 000 lei;
construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 5 000 000 lei;
elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor - 4 000 000 lei.
În conformitate cu politicile contabile, costurile îndatorării se repartizează pe tipuri de active cu ciclu lung de producţie proporţional sumei costurilor suportate aferente fiecărui activ.

În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare constituie 2 292 000 lei (15 000 000 lei х 15,28%).
Această sumă depăşeşte mărimea dobînzilor calculate efectiv pe parcursul anului 201X. În acest caz pot fi capitalizate doar costurile îndatorării în limita sumei de 1 956 000 lei, inclusiv pentru:
- fabricarea divinului - 782 400 lei (6 000 000 lei x 1 956 000 lei : 15 000 000 lei);
- construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 652 000 lei (5 000 000 lei x 1 956 000 lei : 15 000 000 lei);
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor - 521 600 lei (4 000 000 lei x 1 956 000 lei : 15 000 000 lei).
Diferenţa dintre suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare şi suma dobînzilor calculate în anul 201X în mărime de 336 000 lei (2 292 000 lei - 1 956 000 lei) nu se reflectă în contabilitate, deoarece acestea nu au fost suportate efectiv de către entitate.

Modul de determinare a ratei de capitalizare şi de contabilizare a costurilor îndatorării supuse capitalizării

Date iniţiale. În ianuarie 201X o entitate a primit:
un credit bancar în sumă de 8 000 000 lei cu o dobîndă anuală de 15%, pe un termen de 5 ani;
un credit bancar în sumă de 3 000 000 lei cu o dobîndă anuală de 18%, pe un termen de 3 ani;
un împrumut în sumă de 1 800 000 lei cu o dobîndă anuală de 12% pe un termen 2 ani.
Conform condiţiilor contractuale, creditele şi împrumuturile urmează să fie rambursate în părţi egale începînd cu anul următor anului primirii lor, iar dobînzile se calculează lunar.
Toate împrumuturile au fost primite în scopuri generale şi au fost utilizate în anul 201X pentru fabricarea divinului, construcţia unei clădirii cu destinaţie de producţie şi elaborarea unei tehnologii noi de prelucrare a strugurilor.
În anul 201X entitatea a suportat costuri aferente activelor cu ciclu lung de producţie care sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Costuri aferente activelor cu ciclu lung de producţie pe anul 201X

Denumirea activului cu ciclu lung de producţie

Suma costurilor aferente activelor cu ciclu lung de producţie

Stocuri de divin

4 000 000

Clădirea cu destinaţie de producţie

5 000 000

Tehnologia nouă de prelucrare a strugurilor

2 000 000

Total

11 000 000

Suma costurilor îndatorării ce urmează să fie capitalizată se determină prin aplicarea ratei de capitalizare care a costurilor îndatorării aplicabile împrumuturilor entităţii (tabelul 2).

Tabelul 2

Date pentru calcularea ratei de capitalizare a costurilor îndatorării pe anul 201X

Tipul împrumutului

Suma împrumutului, lei

Rata dobînzii, %

Suma dobînzilor, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

Credit bancar pe un termen de 5 ani

8 000 000

15

1 200 000

Credit bancar pe un termen de 3 ani

3 000 000

18

540 000

Împrumut pe un termen de 2 ani

1 800 000

12

216 000

Total

12 800 000

x

1 956 000

În baza datelor din exemplu se calculează:
1) rata de capitalizare, prin împărţirea sumei totale a dobînzilor calculate la mărimea totală a împrumuturilor primite în cursul anului 201X. Conform datelor din exemplu, această rată constituie 15,28% (1 956 000 lei : 12 800 000 lei x 100%);
2) suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin înmulţirea ratei de capitalizare cu mărimea costurilor suportate aferente fiecărui activ cu ciclu lung de producţie.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare este egală cu 1 680 800 lei (11 000 000 lei x 15,28%), inclusiv pentru:
- fabricarea divinului - 611 200 lei (4 000 000 lei x 15,28%);
- construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 764 000 lei (5 000 000 lei x 15,28%);
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor - 305 600 lei (2 000 000 lei x 15,28%).
3) suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată, prin compararea sumei costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare şi a sumei dobînzilor calculate efectiv pe parcursul perioadei de gestiune.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată este egală cu 1 680 800 lei, deoarece suma dobînzilor calculate în anul 201X este mai mare (1 956 000 lei).
Diferenţa dintre suma dobînzilor calculate în anul 201X şi suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare în mărime de 275 200 lei (1 956 000 lei - 1 680 800 lei) se atribuie la cheltuielile curente ale anului 201X.
În baza datelor din exemplu şi a calculelor efectuate în anul 201X, entitatea contabilizează:
primirea creditelor şi împrumutului în sumă de 12 800 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor pe termen lung;
capitalizarea costurilor îndatorării aferente:
- fabricării divinului în mărime de 611 200 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- construcţiei clădirii cu destinaţie de producţie în mărime de 764 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor în mărime de 305 600 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- costurile îndatorării care nu pot fi capitalizate în mărime de 275 200 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Prevederi tranzitorii la capitalizarea dobînzii calculate ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie la data întrării în vigoare a standardului

Exemplul 3. În anul 201X-2 o entitate a primit un credit bancar pe 3 ani pentru construcţia clădirii oficiului. Dobînda calculată pentru anii 201X-2 şi 201X-1 în sumă de 820 000 lei a fost trecută la cheltuielile curente. Începînd cu anul 201X entitatea aplică prevederile prezentului standard, potrivit cărora costurile îndatorării aferente achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie să fie capitalizate. În conformitate cu politicile contabile 201X costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie în curs de execuţie calculate în perioadele de gestiune precedente urmează să fie capitalizate.

Conform datelor din exemplu, dobînda calculată în anii 201X-2 şi 201X-1 în mărime de 820 000 lei urmează a fi capitalizată în anul 201X şi contabilizată ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi corectare a rezultatelor anilor precedenţi.

Contabilizarea costurilor îndatorării la cheltuieli curente

Exemplul 2. În anul 201X o entitate a primit la:
1 martie un credit bancar în sumă de 900 000 lei pe un termen de 5 ani cu rata dobînzii anuală de 16% care se calculează şi se achită lunar;
1 iulie un overdraft bancar pe un termen de 30 zile în sumă de 210 000 lei cu rata dobînzii anuală de 20%;
1 octombrie un împrumut în valută străină în sumă de 25 000 euro cu rata dobînzii anuală de 10% care se calculează şi se achită trimestrial;
1 noiembrie un utilaj în leasing financiar în valoare de 3 200 000 pe o durată de 7 ani cu rata dobînzii anuale de 12% care se calculează şi se achită lunar.
Cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei a constituit:
la 1 octombrie 201X - 17,0961 lei/euro;
la 31 decembrie 201X - 17,3252 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, costurile îndatorării ale entităţii în anul 201X constituie 204 055,75 lei, inclusiv:
- dobînda aferentă creditului bancar pe termen lung - 120 000 lei (900 000 lei x 10 luni : 12 luni x 16%);
- dobînda aferentă overdraftului bancar - 3 500 lei (210 000 lei x 30 zile : 360 zile x 20%);
- dobînda aferentă împrumutului în valută străină - 10 828,25 lei (25 000 euro x 17,3252 lei/euro x 3 luni : 12 luni x 10%);
- diferenţele de curs valutar aferente împrumutului în valută străină - 5 727,5 lei [25 000 euro x (17,3252 lei/euro - 17,0961 lei/euro)];
- dobînda aferentă leasingului financiar - 64 000 lei (3 200 000 lei x 12% x 2 luni : 12 luni).
Costurile îndatorării pentru anul 201X în sumă de 204 055,75 lei se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Determinarea costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizate în cazul investirii temporare a împrumutului

Exemplul 1. O entitate a primit la 2 ianuarie 201X un credit bancar în sumă de 1 500 000 lei pe un termen de 3 ani cu o rată a dobînzii anuale de 17% pentru finanţarea construcţiei unei clădiri. La începutul anului 201X suma împrumutată depăşea necesităţile curente ale entităţii, motiv pentru care 500 000 lei au fost plasaţi la un cont de depozit pe 3 luni cu o rată a dobînzii anuală de 9%.

În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizate în anul 201X constituie 243 750 lei [(1 500 000 lei x 17% - (500 000 lei x 9% x 3 luni : 12 luni)] şi se contabilizează ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...