SNC „CONTRACTE DE CONSTRUCŢII”

Determinarea veniturilor şi cheltuielilor contractuale în baza metodei stadiului de execuţie a contractului (varianta „cost-la-cost”)

Date iniţiale: În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe o perioadă de 3 ani care prevede construirea unui bloc de locuit în valoare de 16 200 000 lei. Mărimea iniţială a costurilor contractuale de deviz constituie 15 100 000 lei.
La 1 iulie 201X+1 antreprenorul şi beneficiarul au convenit asupra unor modificări în contract care prevăd finisarea faţadei cu alte materiale, fapt ce conduce la majorarea veniturilor contractuale cu 300 000 lei, iar a costurilor contractuale de deviz - cu 240 000 lei.
Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile şi cheltuielile contractuale se determină la finele fiecărei perioade de gestiune.

Informaţia privind executarea contractului de construcţie în fiecare an şi calculul procentului de execuţie a contractului este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

Calculul procentului de execuţie a contractului

Nr. crt.

Indicatori

Anul 201X

Anul 201X+1

Anul 201X+2

1

2

3

4

5

1.

Valoarea totală a contractului, lei

16 200 000

16 500 000

16 500 000

2.

Costuri contractuale curente suportate efectiv, lei

5 981 000

5 682 000

3 677 000

3.

Costuri contractuale cumulative suportate efectiv pînă la data raportării, lei

5 981 000

11 663 000

15 340 000

4.

Costuri contractuale totale estimate, lei

15 100 000

15 340 000

15 340 000

5.

Procentul de executare a contractului, % (rd. 3 : rd. 4 x 100%)

39,61

76,03

100

Cheltuielile, veniturile şi profitul (pierderea) contractuale se recunosc în perioadele de gestiune respective astfel:
- cheltuielile contractuale - la suma costurilor suportate în procesul executării contractului;
- veniturile contractuale - ca diferenţa dintre totalul veniturilor contractuale constatate în toate perioadele de gestiune, inclusiv în cea curentă, şi veniturile contractuale recunoscute în perioadele de gestiune precedente;
- rezultatul financiar (profit/pierdere) al executării contractului se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute.
Calculul indicatorilor nominalizaţi, ţinînd cont de datele iniţiale şi rezultatele calculelor din tabelul 1, este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Calculul veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului financiar (profitului/pierderii)

Indicatori

Valoarea totală a contractului, lei

Procentul de executare a contractului, %

Venituri, cheltuieli şi rezultatul financiar, lei

la data raportării cu total cumulativ de la începutul executării contractului

recunoscute în anii precedenţi

recunoscute în perioada de raportare

1

2

3

4 = 2 x 3 : 100

5

6 = 4 - 5

Anul 201X

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 200 000
-
-

39,61
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

-
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

Anul 201X+1

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

76,03
-
-

12 544 950
11 663 000
881 950

6 416 820
5 981 000
435 820

6 128 130
5 682 000
446 130

Anul 201X+2

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

100,00
-
-

16 500 000
15 340 000
1 160 000

12 544 950
11 663 000
881 950

3 955 050
3 677 000
278 050

În anul 201X veniturile recunoscute se determină prin înmulţirea valorii totale a contractului cu procentul de execuţie a contractului şi constituie 6 416 820 lei (16 200 000 lei x 0,3961). Cheltuielile contractuale se recunosc în mărimea costurilor contractuale suportate efectiv la data întocmirii situaţiei de profit şi pierdere şi sînt egale cu 5 981 000 lei. Profitul se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute şi constituie 435 820 lei (6 416 820 lei - 5 981 000 lei).

În anul 201X+1 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 12 544 950 lei (16 500 000 lei x 0,7603). Veniturile contractuale recunoscute în acest an se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al veniturilor contractuale în cursul a doi ani şi veniturile contractuale recunoscute în anul 201X, fiind egale cu 6 128 130 lei (12 544 950 lei - 6 416 820 lei).

Cheltuielile contractuale recunoscute în anul 201X+1 se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al costurilor contractuale efectiv suportate în cursul a doi ani şi costurile contractuale recunoscute în anul 201X şi constituie 5 682 000 lei (11 663 000 lei - 5 981 000 lei). Profitul recunoscut în acest an este egal cu 446 130 lei (6 128 130 lei - 5 682 000 lei) sau (881 950 lei - 435 820 lei).

În anul 201X+2 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 16 500 000 lei. Veniturile contractuale recunoscute în acest an sînt egale cu 3 955 050 lei (16 500 000 lei - 12 544 950 lei), cheltuielile contractuale recunoscute - 3 677 000 lei (15 340 000 lei - 11 663 000 lei), iar profitul recunoscut - 278 050 lei (3 955 050 lei - 3 677 000 lei) sau (1 160 000 lei - 881 950 lei).

Decontarea creanţelor compromise pe seama provizioanelor constituite

Exemplul 17. Un antreprenor a recunoscut venitul contractual din lucrările executate la construcţia unui bloc locativ în situaţia de profit şi pierdere pe anul 201X în sumă de 1 300 000 lei, din care în anul 201X+1 a rămas ca creanţă neachitată în sumă de 100 000 lei. Neachitarea a fost cauzată de depistarea unei erori în devizul de cheltuieli a contractului de construcţie, care a fost recunoscută de către antreprenor. În politicile contabile a antreprenorului este prevăzut, că creanţele compromise se decontează pe seama provizioanelor constituite.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X+1 antreprenorul va contabiliza suma de 100 000 lei - ca diminuare concomitentă a provizioanelor şi a creanţei.

Contabilizarea costurilor contractuale care nu vor fi recuperate de către beneficiar

Exemplul 16. Un antreprenor în luna martie 201X a încheiat un contract cu preţ fix pe o perioadă de 15 luni care prevede construirea unui pod în valoare de 20 000 000 lei, devizul de cheltuieli fiind de 18 000 000 lei. În luna aprilie 201X antreprenorul a efectuat lucrări, costurile efective ale cărora au constituit 250 000 lei, care nu au fost confirmate de către beneficiar din motivul nerespectării tehnologiei procesului de construcţie. Din această cauză beneficiarul a înaintat o pretenţie antreprenorului şi contractul a fost reziliat.

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X antreprenorul va contabiliza costurile nerecuperate în sumă de 250 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Recunoaşterea venitului conform variantei gradului de finalizare a volumului fizic al unei părţi din lucrările contractuale

Exemplul 15. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe o durată de 2 ani care prevede construirea unui apeduct cu lungimea de 150 km şi valoarea de 12 500 000 lei. Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de executare al contractului, utilizînd varianta gradului de finalizare a volumului fizic al lucrărilor contractuale. La finele anului 201X volumul fizic al lucrărilor efectuate constituie 90 km, iar gradul de finalizare a lucrărilor - 60% (90 km : 150 km x 100). Costurile lucrărilor executate constituie 6 750 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 7 500 000 lei (12 500 000 lei x 0,6) - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a venitului din vînzări;
- decontarea costurilor efective aferente contractului de construcţie în sumă de 6 750 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Determinarea și reflectarea venitului în cazul unui contract „cost plus”

Exemplul 14. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract „cost plus" pe o durată de 3 ani care prevede construirea unui pod. Conform contractului, beneficiarul îi recuperează antreprenorului anual costurile efective şi o recompensă suplimentară în mărime de 10% din suma costurilor efective. Conform politicilor contabile ale antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de execuţie al contractului, utilizînd varianta volumului lucrărilor executate efectiv şi confirmate de beneficiar. În anul 201X antreprenorul a suportat costuri efective în sumă de 10 500 000 lei, recompensa suplimentară constituind 1 050 000 lei (10 500 000 lei x 0,1).

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 11 550 000 lei (10 500 000 lei + 1 050 000 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale în sumă de 10 500 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Recunoaşterea venitului în baza volumului lucrărilor executate efectiv la data raportării în cazul unui contract cu preţ fix

Exemplul 13. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe un termen de 4 ani care prevede construirea unei clădiri în valoare de 10 000 000 lei. Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de execuţie a contractului, utilizînd varianta volumului lucrărilor executate efectiv şi confirmate de beneficiar. Volumul lucrărilor executate în anul 201X şi confirmate de către beneficiar constituie 3 600 000 lei, iar costurile acestora - 2 800 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 3 600 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale în sumă de 2 800 000 lei - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor contractuale dacă contractul de construcţie a fost executat într-o singură perioadă de gestiune

Exemplul 12. Un antreprenor în luna februarie 201X a încheiat un contract cu preţ fix care prevede construcţia unei clădiri în valoare de 1 200 000 lei. Lucrările de construcţie au fost executate pe parcursul a 9 luni (martie - noiembrie 201X) şi confirmate de către beneficiar. Costurile contractuale conform devizului de cheltuieli au constituit 930 000 lei, iar cele efective - 980 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în luna noiembrie 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 1 200 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale efective în sumă de 980 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Recunoașterea ca cheltuieli curente a perioadei de gestiune a costurilor precontractuale în cazul ne închierii contractului

Exemplul 11. Un antreprenor în luna noiembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare, deplasare şi a achitat taxa de participare la licitaţie în sumă de 20 000 lei. Contractul nu a fost încheiat din motivul că antreprenorul nu a cîştigat licitaţia.
În acest caz, costurile precontractuale în sumă de 20 000 lei vor fi recunoscute ca cheltuieli curente în anul 201X.

În baza datelor din exemplu, costurile precontractuale în sumă de 20 000 lei se contabilizează în anul 201X ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

Includerea costurilor precontractuale în costurile contractuale ale perioadelor viitoare

Exemplul 10. Un antreprenor în luna noiembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare şi de deplasare legate de încheierea contractului în sumă de 40 000 lei. Contractul a fost încheiat în luna ianuarie 201X+1. Politicile contabile a antreprenorului prevăd includerea costurilor precontractuale integral în costurile contractuale în perioada de gestiune în care a fost încheiat contractul.
În acest caz, suma costurilor precontractuale în mărime de 40 000 lei va fi inclusă în costul contractului respectiv în anul 201X+1.

În baza datelor din exemplu, costurile contractuale în sumă de 40 000 lei se contabilizează în anul 201X+1 ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

Contabilizarea costurilor precontractuale

Exemplul 9. Un antreprenor în luna septembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare şi de deplasare legate de încheierea contractului în sumă de 30 000 lei, care au fost înregistrate la cheltuieli anticipate curente. Contractul cu durata de 2 ani a fost încheiat în luna octombrie 201X.
Politicile contabile a antreprenorului prevăd includerea costurilor precontractuale integral în costurile contractuale în perioada de raportare financiară în care a fost încheiat contractul.
În acest caz, costurile precontractuale în sumă de 30 000 lei vor fi incluse în costul contractului respectiv în anul 201X.

În baza datelor din exemplu, costurile precontractuale în sumă de 30 000 lei se contabilizează în anul 201X ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...