Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015

SNC 2015

SNC “CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”

НСБУ «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

SNC “VENITURI”

НСБУ «ДОХОДЫ»

SNC “CHELTUIELI”

НСБУ«РАСХОДЫ»

SNC “CONTRACTE DE CONSTRUCŢII”

НСБУ «ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

SNC “COSTURILE ÎNDATORĂRII”

НСБУ «ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ»

SNC “DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”

НСБУ «КУРСОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ И СУММОВЫЕ РАЗНИЦЫ»

SNC “PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”

НСБУ «АФФИЛИРОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ДОГОВОРЫ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА»

SNC “PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”

НСБУ «ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCŢIE ŞI CALCULAŢIA COSTULUI PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...