Recomandări metodice privind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate

Sortează după:

Înregistrările contabile de bază privind transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile noi*

04.03.2016

1.144 views

  Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor Corespondenţa conturilor debit credit 1 2 3 4 1. Transpunerea soldurilor imobili...

Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

04.03.2016

906 views

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor Corespondenţa conturilor debit credit 1. Decontarea reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate 335 341 ...

Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

03.03.2016

1.171 views

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor Corespondenţa conturilor debit credit 1. Transferul proprietăţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii, ...

Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC*

03.03.2016

1.070 views

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor Corespondenţa conturilor debit credit 1. Derecunoaşterea cheltuielilor de constituire 335 111 2. ...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...