Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Context O companie de construcții construiește un proiect rezidențial într-o zonă care nu este conectată la rețeaua de electricitate. Pentru a avea acces la aceasta, compania de construc...

Затраты по займам – проценты и другие затраты по полученным займам и договорам финансового лизинга (НСБУ «Затраты по займам»). В состав расходов по займам могут входить: ...

07.08.20186.326 views

9

Adrian Știrbu, Auditor

În activitatea lor, furnizorii de mărfuri și servicii practică acordarea reducerilor de preț, disconturilor sau bonusurilor clienților săi. Astfel de reduceri pot fi de diferită natură și formă....

16.07.20181.998 views

2

Adrian Știrbu, Auditor

Unele entități producătoare de bunuri sau importatoare de mărfuri, conform legislației în vigoare, urmează să supună bunurile produse (importate) diferitor testări sau certificări privind calita...

02.07.20181.676 views

Adrian Știrbu, Auditor

În practică, există situații cînd entitățile încheie contracte de asigurare facultativă a bunurilor, în care primele de asigurare sînt exprimate în valută străină (...

Înregistrările contabile privind aportul nemonetar al proprietarului în capitalul social al entității fondate se regăsesc în toate manualele de contabilitate și nu prezintă o problem...

De ce am decis să abordăm acest subiect? Deoarece situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche, cu scopul de a o demola, pentru a construi &ic...

Prevederi contractuale principale În conformitate cu obiectul contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ (în continuare - contract de investiţii), o parte, e...

Почему решили обсудить эту тему? К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который ра...

14.09.20172.908 views

Adrian Ştirbu, Auditor

Valoarea reziduală, în cele mai dese cazuri, nu primește atenția pe care o merită la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, deoarece, de obicei, această sarcină cade pe umerii contabi...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...