37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Amenzi conform Codului Fiscal

Amenzi conform Codului Fiscal

Încălcările fiscale

Articolul

2017

2018

până la 30.09.2018

2018

din 01.10.2018

2019

2020

Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune

253 alin. (1)

5000 lei

5000 lei

de la 4000 la 6000 lei

de la 4000 la 6000 lei

de la 4000 la 6000 lei

Neprezentarea, prezentarea tardivă a informaţiei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice conform prevederilor art.197 alin.(32) şi art.229 alin.(22)

253 alin. (11)

3000 lei

abrogat din 01.01.2018

abrogat din 01.01.2018

-

-

Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

253 alin. (4)

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor.

de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor.

de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor.

Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin.(32) şi (33) şi ale art.229 alin.(22)

253 alin. (41)

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puțin de 3000 lei

de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei.

de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei.

de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei.

Neexecutarea cerinţelor din citaţia Serviciului Fiscal de Stat

253 alin. (5)

persoane fizice-500 lei

persoane fizice-500 lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. b)
de la 400 la 600 de lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. b)
de la 400 la 600 de lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. b)
de la 400 la 600 de lei

persoane juridice-5000 lei

persoane juridice-5000 lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c)
de la 4000 la 6000 de lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c)
de la 4000 la 6000 de lei

contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c)
de la 4000 la 6000 de lei

Neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară

253 alin. (5)

5000 lei

5000 lei

5000 lei

de la 4000 la 6000 lei

5000 lei

Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2)

253 alin. (6)

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.

de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.

de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.

Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611alin.(5) neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2)

253 alin. (7)

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei.

de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei.

de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei.

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611alin.(2)

253 alin. (8)

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

Neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute la art.22615alin.(2)

253 alin. (9)

3000 de lei

3000 de lei

de la 2500 la 3000 de lei

de la 2500 la 3000 de lei

de la 2500 la 3000 de lei

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei

din 01.02.2020:
Încălcarea regulilor de utilizare a echipamentului de casă şi de control (efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa echipamentului de casă şi de control în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea acestuia, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea echipamentului de casă şi de control existent, neasigurarea emiterii la echipamentul de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, neasigurarea bilanţului numerarului în echipamentul de casă şi de control, care constă în formarea unui excedent de numerar nejustificat documentar mai mare de 50 de lei, utilizarea echipamentului de casă şi de control defectat, care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea echipamentului de casă şi de control care nu este sigilat de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea echipamentului de casă şi de control care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit) se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.

 

254 alin. (1)

7000 lei

7000 lei

de la 5000 la 15000 de lei.

de la 5000 la 15000 de lei

de la 5000 la 15000 de lei

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente

254 alin. (2

5000 lei

5000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite

254 alin. (3)

5000 lei

5000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar

254 alin. (4)

5000 lei
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

5000 de lei.
Nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat

254 alin. (5)

7000 lei

7000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de SFS în modul stabilit

254 alin. (6)

7000 lei

7000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit

254 alin. (7)

7000 lei

7000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar (01.01.2018) care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit şi/sau utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite documentul/bonul fiscal

254 alin. (8)

7000 lei

7000 lei

5000 la 15000 de lei.

5000 la 15000 de lei.

5000 la 15000 de lei.

Utilizarea terminalului de plată în numerar/ aparatului de schimb valutar (01.01.2018) fără a emite documentul/ bonul fiscal

254 alin. (9)

5000 lei

5000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de actul permisiv pentru acest gen de activitate (copia autorizată a acestuia), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control al agenţilor transportatori, al agenţiilor de vânzare a biletelor, al agenţiilor turistic sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită

 

2541 alin (1)

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport

Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje  bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor)

2541 alin (2)

3000 lei aplicată agentului transportator

3000 lei aplicată agentului transportator

de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator.

de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator.

de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator.

Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea SFS a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui

255

4000 lei

4000 lei

de la 3000 la 5000 de lei

de la 3000 la 5000 de lei

de la 3000 la 5000 de lei

Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a prevederilor art.167

256 alin. (4)

3000 lei

3000 lei

de la 2000 la 4000 de lei

de la 2000 la 4000 de lei

de la 2000 la 4000 de lei

Modificarea sau închiderea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă organului fiscal a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător)

256 alin. (5)

6000 lei

6000 lei

de la 5000 la 7000 de lei

de la 5000 la 7000 de lei

de la 5000 la 7000 de lei

Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără ca organul fiscal să confirme luarea la evidenţă a contului bancar deschis

256 alin. (6)

30% din sumele înscrise în acest cont

30% din sumele înscrise în acest cont

de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont.

de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont.

de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont.

Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. sau de antrepozitar autorizat (din 01.01.2018)

256 alin. (7)

10% din volumul de livrări impozabile, cu excepţia exportului

10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art. 104

de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104

de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104

de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104

Neprezentarea sau prezentarea tardivă la SFS de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate

256 alin. (8)

5000 lei pentru fiecare cont bancar

5000 lei pentru fiecare cont bancar

de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar

de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar

de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar

Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine

 

 

 

 

 

 

Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine

257 alin. (2)

Valoarea înscrisă în aceste documente

Valoarea înscrisă în aceste documente

de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal

257 alin. (5)

50000 lei

50000 lei

de la 40000 la 60000 de lei

de la 40000 la 60000 de lei

de la 40000 la 60000 de lei

Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectorului sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal

257 alin. (8)

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective.

de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective.

de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective.

Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate

2571

50% din valoarea tranzacţiei

50% din valoarea tranzacţiei

de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici

259 alin. (1)

10% din suma neînregistrată în termen

10% din suma neînregistrată în termen

de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen

de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen

de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen

Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină

259 alin. (2)

5% din suma înregistrată

5% din suma înregistrată

de la 4% la 6% din suma înregistrată.

de la 4% la 6% din suma înregistrată.

de la 4% la 6% din suma înregistrată.

Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar

259 alin. (3)

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

2% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere

de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată.

de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată.

de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată.

Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil

259 alin. (4)

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere

de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată.

de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată.

de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată.

Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la SFS a informaţiei despre înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont

259 alin. (5)

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere

de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată.

de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată.

de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată.

Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) şi alţi prestatori de servicii de plată a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil

259 alin. (6)

200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de platăneexecutat sau executat eronat.

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de platăneexecutat sau executat eronat.

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de platăneexecutat sau executat eronat.

Refuzul instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) sau al altor prestatori de serviciide plată de a recepţiona de la persoane fizice mijloace băneşti în numerar aferente bugetului

259 alin. (7)

200 de lei pentru fiecare caz de refuz

200 de lei pentru fiecare caz de refuz

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz.

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz.

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz.

Neprezentarea dării de seamă fiscale

din 01.10.2018:
Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale

 

260 alin. (1)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei

de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c)

de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c)

de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c)

Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale

260 alin. (2)

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscalăprezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscalăprezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică

260 alin. (3)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 7000 lei

abrogat din 01.10.2018

-

-

Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171

260 alin. (4)

3600 lei pentru fiecare factură fiscalăneprezentată în termen, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscalăneprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei

de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.

de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.

de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.

Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

260 alin. (41)

3600 lei pentru fiecare factură fiscalăneînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

3600 lei pentru fiecare factură fiscalăneînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei

e la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite

e la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite

-

În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011

260 alin. (5)

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată

2601

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

Neprezentarea informaţiei specificate la art.374 sau prezentarea tardivă, neconformă şi neautentică a acesteia beneficiarului plăţilor de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

2602

-

200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

Diminuarea impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice

 

261 alin. (4)

30% din suma diminuării

30% din suma diminuării

de la 20% la 30% din suma diminuată.

de la 20% la 30% din suma diminuată.

de la 20% la 30% din suma diminuată.

Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor.
Din 01.10.2018:
Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală
Din 01.01.2020:
Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală

 

261 alin. (5)

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală

de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală

de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală

Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate)

261 alin. (6)

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei.

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).

amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).

Lipsa „Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor „Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile

262

30000 lei

30000 lei

de la 25000 la 35000 de lei

de la 25000 la 35000 de lei

de la 25000 la 35000 de lei

Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori

2621 alin. (1)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără data fabricării imprimată pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete)

2621 alin. (2)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării.

de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării.

Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin.(2)-(4)

263 alin. (1)

persoanele fizice – 5000 lei, agenţii economici – 10000 lei

persoanele fizice – 5000 lei, agenţii economici – 10000 lei

persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei
agenţii economici – de la 8000 la 12000 de lei

persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei
agenţii economici – de la 8000 la 12000 de lei

persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei
agenţii economici – de la 8000 la 12000 de lei

Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate

263 alin. (2)

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice-5000 lei persoanele juridice-10000 lei

persoanele fizice- de la 4000 la 6000 de lei
persoanele juridice - de la 8000 la 12000 de lei

persoanele fizice- de la 4000 la 6000 de lei
persoanele juridice - de la 8000 la 12000 de lei

persoanele fizice- de la 4000 la 6000 de lei
persoanele juridice - de la 8000 la 12000 de lei

Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de către persoana căreia i-au fost încredinţate spre păstrare sau de către persoana obligată să le asigure integritatea, conform legii

 

263 alin. (3)

valoarea bunurilor sechestrate

valoarea bunurilor sechestrate

de la 80% la 100% valoarea bunurilor sechestrate, care au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite

de la 80% la 100% valoarea bunurilor sechestrate, care au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite

de la 80% la 100% valoarea bunurilor sechestrate, care au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite

Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliaresechestrate, după sistarea operaţiunilor

263 alin. (4)

20% din suma operaţiunii

20% din suma operaţiunii

de la 15% la 25% din suma operaţiunii

de la 15% la 25% din suma operaţiunii.

de la 15% la 25% din suma operaţiunii.

Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat

 

2631

40000 lei

40000 lei

de la 30000 la 60000 de lei

de la 30000 la 60000 de lei

de la 30000 la 60000 de lei

Netransferarea sau transferarea tardivă de către executorii judecătoreşti a plăţilor încasate în folosul bugetului public naţional

2632

-

-

-

se calculează o majorare de întîrziere (penalitate) pentru fiecare zi de întîrziere, în conformitate cu prevederile art.228

se calculează o majorare de întîrziere (penalitate) pentru fiecare zi de întîrziere, în conformitate cu prevederile art.228

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...