37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021

28.07.2021142 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5200,4 mil. lei, constituind 88,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,8% și producţiei animaliere cu 9,5%. Reducerea producţiei vegetale este cauzată în special de întârzierea față de anul precedent a campaniei de recoltare a cerealierelor de prima grupă și a altor culturi agricole, drept urmare a condițiilor climaterice specifice din acest an. Producţia animalieră s-a diminuat în principal ca urmare a scăderii efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile.

Fitotehnie. Conform datelor priliminare pentru roada anului 2021, gospodăriile de toate categoriile au semănat 1547,3 mii ha sau cu 26,4 mii ha (cu 1,7%) mai mult faţă de anul 2020.

Structura suprafeţelor însămânţate cu culturi agricole după categorii de producători indică că, cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 839,9 mii ha sau 54% din toată suprafaţa însămânţată, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)2 le revin 414,8 mii ha sau 27%, iar gospodăriilor populaţiei – 292,6 mii ha sau 19%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu tutun (95% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), cu porumb pentru siloz și masă verde (92%), sfeclă de zahăr (90%), rapiţă de toamnă (88%), grâu (75%), orz (73%), floarea soarelui (69%), ierburi anuale (62%) și soia (53%). Totodată, 96% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, 95% din suprafeţele sădite cu cartofi, 93% – din suprafeţele plantate cu legume de câmp și 74% din suprafețele însămânțate cu leguminoase pentru boabe sunt concentrate în gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor (în masă vie) în ianuarie-iunie 2021 față de perioada respectivă a anului precedent  în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 10,2% din cauza micșorării volumului producţiei animaliere atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 10,4% și cu 9,9%).

În pofida faptului, că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 3,3%, în gospodăriile de toate categoriile producţia  a scăzut cu 9,0% în rezultatul micşorării  acesteia în gospodăriile populației - cu 9,9%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 6,0% din cauza diminuării producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 6,8% și cu 5,5%).

La 1 iulie 2021, comparativ cu aceeași data a anului precedent, a fost înregistrată scăderea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de vaci și porcine în întreprinderile agricole, care a crescut, respectiv, cu 17,5% și cu 3,6%.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...