37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost publicată lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor

A fost publicată lista actelor necesare la vămuirea mărfurilor

24.05.2023361 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 mai 2023, a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 123-O din 4 aprilie 2023 cu privire la aprobarea actelor necesare la vămuirea mărfurilor.

Potrivit documentului publicat Declarația vamală se depune la organele vamale reieșind din particularitățile tranzacției și destinației vamale solicitate, fiind însoțită de acte care confirmă datele înscrise în declarație, dar minimum de următoarele acte obligatorii:

  • documente comerciale - cuprinde documente utilizate în comerțul exterior, necesare organelor vamale pentrua determina valoarea mărfurilor importate (costul): factura fiscală/invoice (commercial invoice), factura proforma (proforma invoice), factura definitivă (definitive invoice), altele;
  • documente de transport și vamale - includ documente, care se utilizează corespunzător tipului de transport şi conform legislație: CMR (scrisoare de transport rutier), SMPS/SMGS (scrisoare de transport feroviar), AirWayBill (scrisoare de transport aerian-fraht), Bill of lading (conosament), Carnetul TIR, Carnetul ATA, declarația vamală de tranzit (T1), borderou de transport;
  • acte permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă (după caz) - actele permisive prevăzute de Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (licențe, autorizații, avize, certificate, permise), precum și alte acte necesare pentru vămuirea mărfurilor, cu acordarea facilitaților vamale și fiscale (ajutor umanitar, proiecte de asistență tehnică și investițională etc.)
  • acte suplimentare recunoscute conform practicilor de comerț internațional (după caz) - acte necesare pentru aplicarea prevederilor ce reglementează punerea în liberă circulație a mărfurilor declarate, altele decît cele menționate supra. Actele suplimentare se prezintă în cazul existenței temeiului pentru solicitarea acestora de către organul vamal.

De asemena, documentul stabilește că actele, în baza cărora a fost completată declarația vamală în detaliu pe suport de hîrtie, actele permisive (în original) emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine (în original), precum și actele prezentate suplimentar, se vor atașa obligatoriu la fiecare declarație vamală, vor fi cusute şi sigilate după fiecare operațiune de vămuire, apoi vor fi transmise în arhiva biroului vamal.

În schimb, actele în baza cărora au fost completate declarațiile vamale electronice se vor arhiva în format electronic și se vor păstra obligatoriu de către declarant. În cazul utilizării procedurii electronice de declarare, actele permisive emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine se vor prezinta în original și se vor anexa la declarația vamală electronică printată pe suport de hîrtie.

Prezentul Ordin prevede și abrogarea Ordinului directorului general al Departamentului Vamal cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe nr.276-O/2002.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 mai 2023, a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 123-O din 4 aprilie 2023 cu privire la aprobarea actelor necesare la vămuirea mărfurilor.

Potrivit documentului publicat Declarația vamală se depune la organele vamale reieșind din particularitățile tranzacției și destinației vamale solicitate, fiind însoțită de acte care confirmă datele înscrise în declarație, dar minimum de următoarele acte obligatorii:

  • documente comerciale - cuprinde documente utilizate în comerțul exterior, necesare organelor vamale pentrua determina valoarea mărfurilor importate (costul): factura fiscală/invoice (commercial invoice), factura proforma (proforma invoice), factura definitivă (definitive invoice), altele;
  • documente de transport și vamale - includ documente, care se utilizează corespunzător tipului de transport şi conform legislație: CMR (scrisoare de transport rutier), SMPS/SMGS (scrisoare de transport feroviar), AirWayBill (scrisoare de transport aerian-fraht), Bill of lading (conosament), Carnetul TIR, Carnetul ATA, declarația vamală de tranzit (T1), borderou de transport;
  • acte permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă (după caz) - actele permisive prevăzute de Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (licențe, autorizații, avize, certificate, permise), precum și alte acte necesare pentru vămuirea mărfurilor, cu acordarea facilitaților vamale și fiscale (ajutor umanitar, proiecte de asistență tehnică și investițională etc.)
  • acte suplimentare recunoscute conform practicilor de comerț internațional (după caz) - acte necesare pentru aplicarea prevederilor ce reglementează punerea în liberă circulație a mărfurilor declarate, altele decît cele menționate supra. Actele suplimentare se prezintă în cazul existenței temeiului pentru solicitarea acestora de către organul vamal.

De asemena, documentul stabilește că actele, în baza cărora a fost completată declarația vamală în detaliu pe suport de hîrtie, actele permisive (în original) emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine (în original), precum și actele prezentate suplimentar, se vor atașa obligatoriu la fiecare declarație vamală, vor fi cusute şi sigilate după fiecare operațiune de vămuire, apoi vor fi transmise în arhiva biroului vamal.

În schimb, actele în baza cărora au fost completate declarațiile vamale electronice se vor arhiva în format electronic și se vor păstra obligatoriu de către declarant.În cazul utilizării procedurii electronice de declarare, actele permisive emise pentru o singură tranzacție și dovada de origine se vor prezinta în original și se vor anexa la declarația vamală electronică printată pe suport de hîrtie.

Prezentul Ordin prevede și abrogarea Ordinului directorului general al Departamentului Vamal cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe nr.276-O/2002.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...