37.9k
Home  »  Instruire   »   Aplicarea IFRS: Provocări contabile

Aplicarea IFRS: Provocări contabile

12.04.2019

Proactive

?Ești contabil și vrei să avansezi în carieră?
?Te-ai plictisit de SNC-uri?
?Dorești să-ți multiplici performanțele?
?Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?

Ce mai aștepți? Participă la cursul practic: Standarde Internaționale de Raportare Financiară.

Ce obții?
?Calificare internațională și creștere profesională
?Salariu mai mare, pentru că “Competențele se achită!”
?Experiența altor companii în IFRS
?Exemple din business-ul local și internațional
? Networkig calitativ
?Creșterea șanselor de a profesa în calitate de: Director financiar, Manager finaciar, Expert financiar.

Program:
Data: 20 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova.
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• IAS 1 - Prezentarea situţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS 8 - Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori.
• IAS 27 - Situatii financiare individuale.
• IAS 24 - Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate.

Data: 21 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante.
• IAS 16 - Imobilizări corporale
• IAS 38 - Imobilizări necorporale
• IAS 36 - Deprecierea activelor.

Data: 22 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Imobilizări și active circulante
• IAS 40 - Investiţii imobiliare
• IFRS 5 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte.

Data: 23 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Structura şi modul de prezentare ale informaţiilor
• IFRS 9 - Instrumente financiare
• IAS 2 - Stocuri

Data: 24 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Recunoașterea veniturilor
• IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții

Data: 27 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15.

Data: 28 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
• IAS 21 - Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC 22 - Tranzacții valutare și contraprestații în avans.

Data: 29 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
• IAS 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS 37 - Provizioane, datorii contingente si active contingente
• IAS 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS 23 - Costurile îndatorării

Data: 30 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
• IFRS 16 - Contracte de leasing.Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz.

Data: 31 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00
Aspecte privind situatiile financiare consolidate
• IFRS 10 - Situatii financiare consolidate
• IAS 28 - Investiţii în entităţi asociate si asocieri in participatie
• IFRS 12 - Prezentarea intereselor în alte entităţi

Înregistrare: https://pro-active.md/ifrs/

Formator
Marcela Dima - doctor in economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internationale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate - IFRS, SNC, fiscalitate și audit.

Investiție: 249 Euro
Data: 20 - 31 Mai 2019 (luni-vineri),
Ora 13:00 - 17:00;
Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția);
Tel. 078693000;
Email: contabil@pro-active.md;
Web: www.pro-active.md;
Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...