Prima   |  Informaţii utile  |  Auditori certificaţi

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2017

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2017
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2017
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2017
imprimare

Nr. d/o

Denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual

Sediul şi numărul de telefon a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual

Numele de familie, prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual

Seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit

Informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit

1

ÎCS „Pricewaterhouse Coopers Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Maria Ciobotari, 37, 022238122

Barbaroş C.
Corneţel N.

AMMII nr. 053478 din 09.02.2012 - 09.02.2017

 

2

ÎCS „KPMG Moldova" SRL

MD- 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 171/1, 022580580

Rusu N.
Corniciuc V.
Lane J.

AMMII nr. 053557 din 22.11.2014 - 22.11.2019

ACAP

3

ÎCS „Ernst & Young" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 51, 022214040, 022214044

Colin L.
Gonţa R.
Suveica S.
Gherman G.

AMMII nr. 051506 din 16.05.2016-15.05.2021

ACAP

4

ÎCS „Deloitte & Touche" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65, of.300, 302, 022270310 (11)

Litra I.
Polomoşnîh A.

AMMII nr. 046562 din 11.05.2012 - 11.05.2017

ACAP

5

„Moldauditing" SRL

MD- 2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 84, ap.1, 022232551

Bodarev P.
Patraşcu L.
Curteva M.
Plugaru D.
Pleşcan I.
Dub L.
Ghenciu I.
Nistor G.

AMMII nr.052529 din 07.08.2016-06.08.2021

ACAP

6

„Audit - Concret" SA

MD-2012, mun. Chişinău, str. M. B. Bodoni, 45, of.304, 022229965, 022212208

Litr A.
Furculiţa V.
Mucuţa T.
Dumbravă R.
Ţugulschi I.
Slobodeanu S.

AMMII nr. 052217 din 19.03.2012-19.03.2017

ACAP

7

„Ecofin-Audit Service" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 34, 022272673, 022279792

Ceban I.
Vîrjnevschi M.
Şeptelici C.
Prisăcaru I.
Grumeza D.

AMMII nr. 051402 din 28.03.2012 - 28.03.2017

 

8

„BDO AUDIT CONSULTING" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. A.Pușkin 45 B, et.5, 022602363, 079423070

Moraru N.
Danileivici D.
Mînzararu D.
Raieţchi E.

AMMII nr.050535 din 20.02.2014-20.02.2019

ACAP

9

„Divers Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1, 022470483, 069228357, 079405612

Smochină L.
Vrаncean V.
Gorea N.

AMMII nr. 052295 din 09.11.2012-09.11.2017

AFAM

10

„Concept" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, str. M. Costin, 14, of. 122-123, 022490465, 022438108

Temrin S.
Certan I.
Borş E.

AMMII nr. 039235 din 27.03.2012-27.03.2017

AFAM

11

„Grant Thornton Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Gh.Ureche, 69, 022860571

Popa E.
Popov D.
Avtudov D.
Bride S.

AMMII nr. 047103 din 17.02.2014-17.02.2019

ACAP

12

„Consulting -Modern" SRL

MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Petru Rareş, 17A, 022432315, 069169127, 068009632

Miron G.
Jivalcovschi I.
Marcenco E.

AMMII nr. 042258 din 14.02.2015-14.02.2020

ACAP

13

„Audit-Infocom" SRL

MD- 3901, or. Cahul, str. Mircea cel Bătrîn, 27a/1, 029936140, 079932852

Coroi L.
Vasîlîc L.
Macarenco M.

AMMII nr. 051439 din 12.05.2016-11.05.2021

ACAP

14

„Audit Real" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, Bd.Moscova,3/2,ap. 43, 022755422

Materinca I.
Kim E.
Usatîi S.

AMMII nr. 053905 din 01.02.2012 - 01.02.2017

AFAM

15

„Bas Audit" SRL

MD-2001, mun. Chişinău,  bd. Cuza -Vodă, 15/2 ap.119, 022260032, 079401155, 022260031

Babără B.
Babără I.
Cornegruţa C.

AMMII nr. 044143 din 02.03.2012 - 02.03.2017

ACAP

16

„ALTIMEEA" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. Sadoveanu 10/1 ap.31, 022835375, 022601522, 079140175

Timofeenco A.
Timofeenco T.
Nederiţa A.

AMMII nr. 049417 din 27.01.2012-27.01.2017

ACAP

17

„First Audit Internaţional" SA

MD -2009, mun. Chişinău, str.M.Kogălniceanu,61,of.7, 022213452

Şoimu S.
Paşinschi C.
Lungu M.

AMMII nr. 051494 din 13.03.2015 - 13.03.2020

AFAM
ACAP

18

„AC - Audit" SRL

MD- 2068, mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 10, of.208, 022508359, 069244542

Andronatii A.
Rabii V.
Placinta I.

A MMII nr.053906 din 15.04.2013-15.04.2018

AFAM

19

„DTC Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. A. Russo, 59/4, ap.164, 022331332

Panuş V.
Popovici A.
Nicora T.

AMMII nr. 050978 din 26.02.2014-26.02.2019

ACAP

20

„Moore Stephens KSC" SRL

MD- 2004 ,mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 202, et. 9, 068655998

Dolghi V.
Benderschi V.
Panainte E.

AMMII nr. 052414 din 03.12.2015- 03.12.2020

 

21

„Sovirina-audit" SRL

MD-2042, mun. Chişinău, Str. Alecu Russo 59/2, ap. 75, 022238322

Zaharcenco I.
Mansurov M.

A MMII nr.046322 din 01.12.2014-01.12.2019

AFAM

22

„Roit - Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, str. S. Lazo, 40, of.5, et.7, 022210022

Roitman S.
Potapova V.

AMMII nr. 038476 din 30.11.2016-29.11.2021

ACAP

23

„Afex Service" SRL

MD-2008, mun. Chişinău, str. Buiucani, 6, of.37, 022755091, 079408354

Negară G.
Grigori M.

AMMII nr.051440 din 25.04.2016-24.04.2021

ACAP

24

„Contserv Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, bd. Mihai Eminescu 49, of.2, 022226352, 069076784

Gancearuc M.
Mâţă I.

AMMII nr. 035472 din 31.08.2015-31.08.2020

ACAP

25

„Flagman -D" SRL

MD-2071, mun. Chişinău, Str. L. Deleanu 2, ap. 4, 022515723

Dolghi C.
Vasiloi L.

AMMII nr. 049206 din 09.07.2013-09.07.2018

ACAP

26

„BCI-Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, Str. 31 August 1989, 98 of. 206, 022234785

Ticu V.
Jecova N.

AMMII nr. 035772 din 10.11.2015-10.11.2020

ACAP

27

„Deltaudit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. I. Vieru 16/1, ap.144, 022924500

Hăbăşescu N.
Hăbăşescu I.

AMMII nr. 053828 din 29.12.2016-28.12.2021

ACAP

28

„Confidential - Audit " SRL

MD-2005, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/5, 022260973'

Anestiadi V.
Dintiu I.

AMMII nr. 029935 din 24.04.2012 - 24.04.2017

AFAM

29

„Avega-Audit" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova, 16,ap.47, 022444145, 079701210

Iovu A.
Istrati O.

AMMII nr. 052529 din 07.08.2016-06.08.2021

AFAM

30

„Audit Arc" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, str. Tolstoi, 72/6, 022546283, 022545052

Zverev V.
Mihailova N.

AMMII nr. 049519 din 26.07.2015 - 26.07.2020

AFAM

31

„DALSEM Grup" SRL

MD-2020, mun. Chişinău, str. Cucorilor 12/13, 022465001, 069650057

Dubin M.
Gorbatiuc G.

AMMII nr. 044368 din 06.06.2014-06.06.2019

 

32

„Audit - Natal" SRL

MD-2081, s. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 28/1, ap.8, 069565609, 022414672

Ţurcan N.
Ţurcan A.

AMMII nr. 039644 din 03.05.2012 - 03.05.2017

 

33

„Audit-Complex" SRL

MD-2044 mun. Chişinău, str. A.Russo, 59/4, ap.164, 022220106, 079455212

Dulap L.
Cuzic S.

AMMII nr. 042586 din 26.02.2012 - 26.02.2017

ACAP

34

„LRI  ESTIM" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, str. Ceucari 5/2, of. 11, 022449106

Spînu R.
Procopciuc M.

AMMII nr. 051656 din 16.05.2016-15.05.2021

AFAM

35

„Capital-Audit" SRL

MD-2069, mun. Chişinău, str. A. Lupan 17, 022748397

Nebelciuc A.
Doţin D.

AMMII nr. 043014 din 13.11.2013-13.11.2018

AFAM

36

„Audit-Data" SRL

MD-2023, mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 8, ap. 6, 022260212, 069184328, 079523689

Crucerescu A.
Calancea I.

AMMII nr. 051187 din 10.04.2013-10.04.2018

AFAM

37

„Dones - Audit" SRL

MD-3001,or. Soroca, str. A. Mateevici 6, ap. 27, 023028648

Cojocari V.
Andrieş N.

A MMII nr.043986 din 2.04.2014-2.04.2019

AFAM

38

„Audit Sedan" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. I. Vieru, 15/3, 022488047

Dima M.
Gutium L.

AMMII nr. 044543 din 10.04.2015 - 20.04.2020

AC AP

39

„Revcont - Audit" SRL

MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 12, of.314, 022778472

Vangheliev M.
Cleha I.

A MMII nr.045728 din 23.09.2014-23.09.2019

AFAM

40

„Valaudit" SRL

MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 75, of.6, 069922944

Vodă A.
Belaia C.

AMMII nr. 051273 din 07.04.2016-06.04.2021

 

41

„NVS-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Sciusev, 105, ap.20, 022223165, 022234170

Stratulat N.
Cucireavaia E.

AMMII nr. 036102 din 01.12.2015 -01.12.2020

 

42

„Optimaudit" SRL

MD- 2072, mun. Chişinău, Str. Valea Crucii, 24, ap. 41, 022270103

Ciobanu V.
Zapolschi V.

AMMII nr. 029679 din 10.04.2015 - 10.04.2020

ACAP

43

„Audit-Service-Sud" SRL

MD-3901, or. Cahul, str. Negruzzi, 131, ap.46, 029921364

Danila V.
Goncearuc A.

AMMII nr. 044555 din 10.04.2015-10.04.2020

AFAM

44

„Zanna-Audit" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Suceava, 17, ap. 98, 023166715

Zachernicinaia A.
Pînzaru N.

AMMII nr. 032171 din 30.06.2014-30.06.2019

ACAP

45

„Discont PAC" SRL

MD-2060, mun. Chişinău, bd. Dacia, 30/1, ap. 65, 022778472

Bureico A.
Cleha O.

AMMII nr. 038869 din 08.02.2012 - 08.02.2017

AFAM

46

„Invest Audit" SRL

MD- 2071 mun. Chişinău, str. Alba- Iulia 89/1 ap. 76, 069235468

Mantaluţa A.
Nagailîc I.

AMMII nr. 045060 din 08.07.2014-08.07.2019

ACAP

47

„Europro-Audit" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1, ap.123, 069475964

Lapiţkaia L.
Comarschi N.

A MMII nr.043523 din 16.02.2014-16.02.2019

 

48

„Baker Tilly Klitou and Partners" SRL

MD-2065, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 65, of.507, 022233003, 022237720

Şchendra C.
Voloşciuc N.

AMMII nr. 050310 din 13.09.2012-13.09.2017

ACAP
AFAM

49

„Just - Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, str. Bucuriei 1, 069083706

Andoni S.
Chiliverda O.

AMMII nr. 051792 din 05.03.2012 - 05.03.2017

AFAM

50

„Contaudit-Service" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.55, 079406548, 69740000, (231) 27226

Darii S.
Goreanschi Z.

AMMII nr. 040246 din 07.08.2012-07.08.2017

 

51

„Manager Audit" SRL

MD- 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş 55, 069757070

Şchendrea N.
Terzi I.

AMMI nr. 053433 din 11.11.2013-11.11.2018

ACAP

52

„ATA CONSULT" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 2/1, ap.35, 069891891, 022211819

Baciu V.
Melnic V.

AMMII nr. 040277 din 08.08.2012-08.08.2017

ACAP

53

„Unserv - Audit" SRL

MD-3601,or. Ungheni, st. Decebal 17, ap.1, 023620616 (17)

Mihalachi A.
Babei V.

AMMII nr. 042322 din 04.07.2013-04.07.2018

ACAP

54

„LOGIC AUDIT" SRL

MD-2051, mun. Chişinău, str. A.Suceviţa 34, 022728083, 069108096

Ciubucova S.

AMMII nr.052003 din 21.08.2012-21.08.2017

ACAP

55

„GSA Audit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru Nicolae 11/10, ap. 1, 022295806

Dorofei R.

AMMII nr. 053158 din 03.02.2014-03.02.2019

 

56

„Financiar-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Şciusev, 47, 022271036, 0222784 91

Mogoreanu V.

A MMII nr.012812 din 28.07.2014 - 28.07.2019

ACAP

57

,,PRIMINFO-GRUP AUDIT"

MD-2044, mun. Chişinău, str. P. Zadnipru, 2/1, ap.175, 069240411

Godea M.

AMMII nr.043687 din 26.07.2013-26.07.2018

 

58

„PRIMAN Audit" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, str. Sciusev 31, 022549993

Macovei T.

AMMII nr. 049043 din 12.07.2015-11.07.2020

 

59

„Audit - 98" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str.31 August, 62, 022222845, 022222038

Bivol N.

AMMII nr. 032970 din 04.11.2014 - 04.11.2019

 

60

„Audit-Bagnat" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Columna, 104, ap.322, 022229367

Tărăcilă V.

AMMII nr. 028150 din 16.04.2013-16.04.2018

AFAM

61

„Audit - LV" SRL

MD- 2072, mun. Chişinău, Str. Valea Crucii, 24, ap. 41, 022270118

Ştirbu A.

AMMII nr. 029589 din 25.08.2013-25.08.2018

 

62

„Novaudit" SRL

MD- 2060,mun. Chişinău, bd. Dacia 4, of. 37, 022411337, 022779621

Novac I.

AMMII nr. 048702 din 18.05.2015 - 18.05.2020

 

63

„Alkont" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, str. Sciusev 55, ap. 46, 022503402, 069118130

Kulikovscaia A.

AMMII nr. 049609 din 10.08.2015-10.08.2020

ACAP

64

„Audit-Afirm" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, str. Bulgară, 15, 022225882, 022225897

Damaschina T.

AMMII nr. 028610 din 20.05.2013-20.05.2018

ACAP

65

„Audit-Exact" S.A.

MD-2001, mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu 1, ap. 125, 079430607

Moldovan D

AMMII 050849 din 16.02.2016 - 15.02.2021

AFAM

66

„Deukalion" SRL

MD-2023, mun. Chişinău, str. Voluntarilor 14, ap. 36, 022922507

Craciun S.

AMMII nr. 038824 din 22.01.2012- 22.01.2017

 

67

„Linara Audit" SRL

MD-2060, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 24/2, ap.8, 022561844

Cojuhari N.

AMMII nr.039339 din 27.03.2012 - 27.03.2017

AFAM

68

„Lexaudit -LD" SRL

MD-2043,mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 18/1, 069072403, 340988

Dumanova L.

A MMII nr.043414 din 29.01.2014 -29.01.2019

 

69

„Modern Audit" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, bd. Dacia 42/1, 069108193

Ratcov M.

A MMII nr.012225 din 07.05.2014 - 07.05.2019

ACAP

70

„Auditcom - CV" SRL

MD-7124, r-l Ocniţa, s. Hădărăuţi, 027176234

Cernei V.

AMMII nr. 047559 din 31.01.2015 - 31.01.2020

 

71

„Audit  Brio" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 15, 022448666

Vasilciuc L.

AMMI nr. 049172 din 28.06.2015-28.06.2020

 

72

„Incontest Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Bernardazzi, 33, ap. 10, 022545917

Ignat T.

AMMII nr. 050915 din 12.03.2016 - 11.03.2021

 

73

„Audit-Metoda" SRL

MD-2060, mun.Chişinău, bd. Dacia, 49/3, ap.34, 022773520, 069235811

Savciuc L.

AMMII nr. 009288 din 23.03.2016 - 22.03. 2021

AFAM

74

„Estima-Grup"  SRL

MD- 2009,mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 84/1, 022232552

Castraveţ A.

AMMII nr. 053601 din 17.11.2016-16.11.2021

 

75

„Auditinform Service" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, Str. Vasile Alecsandri 47, 022737962, 069110733

Crigan N.

AMMII nr. 051105 din 02.04.2012 - 02.04.2017

AFAM

76

„ Aluvis-Audit"  SRL

MD-2043, mun. Chişinău, str. Hristo Botev 29, ap. 85B, 022518969

Popovici A.

AMMII nr. 039510 din 11.04.2012 - 11.04.2017

ACAP

77

„Atl &Business Consulting" SRL

MD-2020, mun. Chişinău, str. Studenţilor, 11/2, ap. 27, 022315206

Malaireu M.

AMMII nr. 040415 din 16.08.2012-16.08.2017

 

78

„Audit TL" SRL

MD-2089, mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Moldova, 3, ap.68, 022456977

Toderica L.

AMMIInr. 040414 din 13.09.2012-13.09.2017

 

79

„Brio Prim" SRL

MD-2028, mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru 3, of.15, 022221747

Tăbîrţă V.

AMMII nr. 042292 din 03.07.2013-03.07.2018

 

80

„BVD-Audit" SRL

MD-2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 102, ap.9, 022437414, 069146196

Bîtco V.

AMMII nr. 040163 din 19.07.2012-19.07.2017

 

81

„Confirmare-Audit" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. A. Donici, 25, ap.18, 023136707

Gheorghiţa T.

AMMII nr. 028151 din 03.04.2013-03.04.2018

ACAP

82

„Contabil Principal" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. Andrei Doga 32, ap. 69, 022310694

Talmazan E.

AMMII nr. 027679 din 04.03.2013-04.03.2018

ACAP

83

„Antelix Grup" SRL

MD-2002, mun. Chişinău, str. Pandurilor, 23, ap.53, 022854705, 068455115

Popescu V.

AMMII nr. 049771 din 02.08.2013-02.08.2018

ACAP

84

„Oxtel-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Dumbrăvii, 1, 022260270, 069790006

Usataia M.

AMMII nr. 029638 din 04.09.2013-04.09.2018

 

85

„Total Consulting" SRL

MD-2089, mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Nucarilor 16, 022836767

Sîrbu S.

AMMII nr. 040090 din 26.12.2013-26.12.2018

 

86

„Asilex Consulting" SRL

MD - 2009, mun. Chişinău str. Drumul Viilor 28, ap.6, 079408760

Suveica N.

AMMII nr. 043748 din 23.05.2013-23.05.2018

 

87

„Evilegis Audit" SRL

MD-2051,mun. Chişinău, str. Paris 12/2, ap. 50, 060444434, fax. 022887170

Claşevici C.

AMMII nr. 045084 din 29.12.2015 - 28.12.2020

 

88

„IULIGEAD" SRL

MD-2045, mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, ap.11, 068888129, 022455709

Andronachi L.

AMMII nr. 036890 din 22.03.2016-21.03.2021

 

89

„Regula de aur" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Vasile Coroban 18, ap. 29, 068049491

Cireş E.

AMMII nr.053558 din 21.12.2016-20.12.2021

 

90

„Excontaudit" SRL

MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 47/2, of. 153, 022438422, 069269342

Casap R.

AMMII nr. 053884 din 12.01.2012-12.01.2017

 

91

„IFRS Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 8/3, ap.39, 022343057, 068002177

Valuţa A.

AMMII nr. 038853 din 17.01.2012-17.01.2017

 

92

„Real Business Consulting" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of.816, 022234476

Roşca V.

AMMII 049346 din 04.08.2015-04.08.2020

 

93

„Audit Elit Consulting" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu, 8, ap.6, 022838797

Agapi T.

AMMII nr. 051186 din 23.01.2012-23.01.2017

AFAM

94

„Audit Avansat" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 58,ap.22, 069510616

Brînzila L.

AMMII nr. 039052 din 20.02.2012-20.02.2017

 

95

„CONDASVAL" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. A. Puşkin,10, ap.45, 023160077, 069507294

Ţurcan V.

AMMII nr. 039170 din 02.03.2012-02.03.2017

 

96

„Runat-Audit" SRL

MD- 2075, mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu Spătaru 13, ap. 167, 022404613, 069135806

Rusu N.

AMMII nr. 039940 din 13.06.2012 - 13.06.2017

ACAP

97

„Audit-Ecofis" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1, ap.1F, 022604104

Gheceanu M.

AMMII nr. 040125 din 05.07.2012 - 05.07.2017

 

98

„Sigur audit NB" SRL

MD-2055, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 39, ap.37, 022524151

Brînza N.

AMMII nr. 040188 din 18.07.2012-18.07.2017

 

99

"Audit Atlant" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, 022344756, 068387755

Tuhari T.

AMMII nr. 039539 din 12.04.2012-12.04.2017

 

100

„Leuauditfin" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 6, ap.2, 023176644

Ţurcan O.

A MMII nr.034322 din18.03.2014-18.03.2019

ACAP

101

„Express Audit Control" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Cahul, 29, 079933900

Romanciuc V.

A MMII nr.041519 din18.03.2013-18.03.2018

 

102

„Total Audit" SRL

MD-2093, mun. Chişinău, s. Grătiești, str. M.Eminescu 1, ap.4, 067384165

Beşleagă A.

AMMII nr. 041681 din 22.03.2013-22.03.2018

 

103

„ROEDL&PARTNER AUDIT" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Al. Vlăhuță,13, 022225691, 069790006

Şendrea A.

AMMII nr. 041912 din 25.04.2013-25.04.2018

ACAP

104

„Evident Audit" SRL

MD-2071, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu nr.3, bl.2, ap.75, 069123823

Gheorghica T.

AMMII nr. 042005 din 17.05.2013-17.05.2018

 

105

„BPO CONSULTING" SRL

MD -2012, mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun nr. 49, 022221360, 069500455

Băleanu N.

AMMII nr. 043456 din 27.01.2014 - 27.01.2019

 

106

„PRAXIS-AUDIT" SRL

MD- 2071, mun. Chişinău, str. L. Deleanu 2, ap. 4, 068215533, 022515723

Dolghi I.

AMMII nr. 044554 din 28.05.2014-28.05.2019

 

107

„Start audit" SRL

MD- 2060, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 17/7 ap. 70, 022229849

Coţoban S.

AMMII nr. 044646 din 02.06.2014- 02.06.2019

AFAM

108

„Auditex" SRL

MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă 68, ap. 25, 022224064

Prisacar T.

AMMII nr. 031989 din 10.06.2014- 10.06.2019

 

109

„Acil-Service" SRL

MD-2000, mun. Chişinău, str. Decebal, 6/2, ap. 168, 069040099, 022576436

Carpencova A.

AMMII nr. 050206 din 08.07.2015- 07.07.2020

 

110

„D&L Audit consulting" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara, 84/1, of. 47, 079405612

Braşoveanu D.

AMMII nr. 050647 din 14.09.2015- 13.09.2020

 

111

„Total Finance Service" SRL

MD-2009, mun. Chişinău, str. Dîmbului 35, 079788800

Ursu T.

AMMII nr. 049899 din 22.09.2015- 22.09.2020

 

112

„Molbiz Audit" SRL

MD - 2001, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 48, ap. 145, 0229236668

Oleinic V.

AMMII nr. 050152 din 11.11.2015- 10.11.2020

 

113

„Global Audit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău str. Nicolae Milescu Spătaru 11/9, ap. 8, 068503336

Bulgaru O.

AMMII nr. 050513 din 28.12.2015 - 27.12.2020

 

114

„Audit SV Company" SRL

MD-2043. mun. Chişinău str. Independenţei 6/3, ap. 7, 069350819

Luchianţeva S.

AMMII nr. 051449 din 11.04.2016 - 10.11.2021

 

115

„Tax Advice"SRL

MD-2005, or. Chişinău str. Albişoara 82/2, ap. 332, 079400857

Bivol T.

AMMII nr. 050667 din 28.01.2016 - 28.01.2021

 

116

„Audit L.S.C." SRL

MD-2011, or. Codru str. Sf. Ion, 5, 069180799

Sajin L.

AMMII nr. 053242 din 13.10.2016-12.10.2021

 

117

„Auditor-Ciolac V. N." ÎI

MD-2011, mun. Chişinău, str. D. Cantemir, 5, ap.14, 022540212

Ciolac V.

AMMII nr. 036526 din 26.01.2016-25.01.2021

 

118

„Şcerbatiuc Valentin" ÎI

MD - 4701, or. Briceni, str. Lermontov, 17, 024723200, 069133886

Şcerbatiuc V.

AMMII nr. 036480 din 25.01.2016-24.01.2021

 

119

„Coşeleva Parascovia" ÎI

MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 64, ap.45, 069161434

Coşeleva P.

AMMII nr. 039659 din 24.05.2012-24.05.2017

 

120

„Auditor ROTARU VALENTINA" II

MD-2002, mun. Chişinău str. Pandurilor, 62, ap. 48, 069118333

Rotaru V.

AMMII nr. 050889 din 23.02.2016- 23.02.2021

 

© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.