Prima  |  Noutăţi  |  Noutăţi generale | Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

10.10.2013   2050   Contabilsef.md
imprimare

Atenţie, expiră termenul de prezentare a Formei 4-BASS şi REV 5

Stimaţi cititori, vă amintim că conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (adică pînă la 15 octombrie curent) se prezintă Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS)

Formularul dării de seamă 4-BASS îl puteţi descărca mai jos:

1. (Forma 4-BASS) Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (trimestrială) - formular 27.07.2011

2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS),

Totodată, începînd cu anul 2013, concomitent cu Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS) se prezintă şi declaraţia persoanei asigurate (forma REV 5). Aceasta se prezintă doar în mod electronic, fără suport de hîrtie.

Programul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5, în mod electronic (Revspas_2013) precum şi Programul de control şi verificare a declaraţiilor electronice REV5(Checkrev_2013) poate fi accesat aici.

Totodată, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale nu sînt obligate să elibereze vre-un act confirmativ privind recepţionarea REV 5 . Totuşi, din explicaţiile oferite de angajaţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la solicitarea agentului economic, aceştia pot confirma recepţionarea REV 5 în mod electronic (cu excepţia, prezentării REV 5 prin Sistemul Informaţional Automatizat „E-Raportare”) prin aplicarea menţiunilor necesare în inscripţie-recipisă REV 2 (instrucţia de completare).

Explicaţiile metodice cu privire la periodicitatea prezentării declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5 pot fi accesate aici.

Vă amintim că pentru a afla care este codul CPAS a angajatului sau faptul ca acesta nu deţine acest cod, este necesar doar de introdus codul IDNP din buletinul de identitate şi un cod numeric generat automat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în rubrica “Află codul CPAS”.

Vă amintim că luni, 14 octombrie, este zi de sărbătoare, așă că vă îndemnăm să vă grăbiți să prezentați rapoartele sus menționate!!!!

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.