Prima  |  Articole  |  Fiscalitate | Patenta de întreprinzător – simplu, comod și accesibil

Patenta de întreprinzător – simplu, comod și accesibil

17.12.2013   18786   29   Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Patenta de întreprinzător – simplu, comod și accesibil

            Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

            Titular de patentă  poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

             Patenta de întreprinzator se elibereaza de către: - inspectoratul fiscal teritorial pe raza caruia persoana care solicita eliberarea patentei îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate; (art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998); - primaria în a carei raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei - în cazul daca în localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. În acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritmoriul administrat de aceasta. (art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

             Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate. În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul depune cererea la primăria respectivă, se eliberează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii patenta este diponibilă.

            Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea,  tarabă cu suprafaţa de pînă la 30 m2.

            Nivelul de calificare al solicitantului se stabileşte în baza documentelor, prezentate de acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de muncă anterioară.

             Patenta se eliberează pe o durată de o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare. 

            Marimea taxei lunare pentru patenta de întreprinzator este prevazuta în Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998 si se stabileste separat pentru fiecare gen de activitate si pentru fiecare categorie de localitate în care se va desfasura activitatea de întreprinzator. În cazul desfasurarii activitatii de întreprinzator pe întreg teritoriul tarii, taxa lunara pentru patenta se achita în marimea stabilita, specificata în rubrica "Chisinau, Balti, Bender, Tiraspol" din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator. (art. 13 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)              

             Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local, o dată cu primirea patentei, în cuantum corespunzător termenului minim de valabilitate a patentei, în conformitate cu art.7. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei, taxa pentru luna următoare sau, la dorinţa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se achită înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acestor plăţi la contul bugetului local.

             Pentru ca persoana să nu achite contribuţie de  asigurare socială de stat, fiind deținătoare de patentă, acesta trebuie să deține un loc de munca oficial din care sunt reținute toate obligațiile fiscale și sociale conform legislații în vigoare. În acest caz, persoana în cauză, va achita doar taxa patentară lunară. La emitere de patentă va prezenta certificate de angajare în cadrul companiei și certificat plătitor de fonduri sociale și medicale individuale.

             Dovada achitării taxei pentru patentă de întreprinzator este cuponul anexat la patentă, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

            Odată cu menținerea activă a patentei în perioada pe parcursul de timp, căreia acesta a activat în baza patentă întreprinzator se include în vechimea de munca a acestuia cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat. (art.17 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

            Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

             Restabilirea  patentei se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs de10 zile de la data depunerii cererii respective. Totodată, perioada în care titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte.

            Valabilitatea patentei încetează odată cu expirarea duratei patentei sau cînd  titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective.

             Informatia este actualizată la data de 13.12.2013

Anexă

la Legea cu privire la patenta

de întreprinzător

Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

Genul de activitate

Cuantumul taxei lunare,lei

Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol

Celelalte municipii, oraşele

Locali-tăţile rurale

1

2

3

4

1. Comerţul cu amănuntul

 

 

 

1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale

360

180

100

1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

540

360

100

1.3. Comerţul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate, a căror suprafaţă nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia comerţului cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare

250

150

75

2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii

 

 

 

2.4. Servicii logopedice

80

40

20

2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior

140

70

35

2.6. Servicii veterinare, zootehnice

150

50

20

2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului

150

50

25

2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice

200

80

30

2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru  cap şi comercializarea

100

50

25

2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea

90

45

30

2.11. Servicii de spălătorie

90

45

30

2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

140

70

35

2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane)

100

50

30

2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)

100

50

30

2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)

70

35

20

2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)

100

50

25

2.17. Servicii de pîstrare a bagajelor

100

50

25

2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor aferente

100

60

30

2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere

200

75

30

2.20. Reparaţia locuinţelor

180

90

45

2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale

-

-

70

2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei

100

50

35

2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor

130

65

30

2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic

100

50

25

2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic

150

75

40

2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate sau instrumente optice

90

45

30

2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale

110

55

30

2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video

200

100

50

2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamelor, prezentarea artistică

160

80

40

2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi  vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii

110

55

30

2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor

230200

120100

6550

2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor

50

50

50

2.33. Servicii de guvernant(ă)

80

40

20

2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare

120

60

30

2.39. Organizarea discursurilor

600

300

30

2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie

10080

6045

4030

2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii şi comercializarea lor

150

80

50

2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor

150

75

30

2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor

200

120

100

2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă

100

75

50

2.48. Păstorit

60

40

25

Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activităţile specificate la poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.

Autor: Igor Goreacii 

Comentarii Adaugă comentariu
Elena / 21.02.2018 11:33
Buna ziua, as vrea sa stiu cit ar trebui sa achit facind patend pentru meseria de vizajist( machiaje si sa pot da si curs in acest domeniu) , si daca difera pretul atunci cind oferi serviciile acasa sau inchiriezi un cabinet sau il cumperi, va multumesc mult, astept cu nerabdare raspuns🙏
Răspunde
 

Anastasia / 30.11.2017 19:16
Bună ! Vreau să întreb dacă nu este cumva o greșeală: 2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor 230200 lei / lună? Serios?
Răspunsuri (1)

Irina / 01.12.2017
Anastasia, e o eroare de aranjare a datelor în tabel, conform anexei deservirea muzicală 230 lei/lună și inclusiv regizarea ceremoniilor 200 lei/lună. Altfel sumele sunt cosmice, și nu cred ca va mai activa cineva))

Răspunde
 

Dumitru / 05.02.2017 16:02
Punctul 2.4 m-a descurajat.10000 lei lunar!!!! Voi fi nevoit sa activez mai departe ilegal pina se va schimba ceva!
Răspunde
 

Daria / 29.12.2016 20:25
Dacă vreau sa vine haine in jumbo pot activa in baza patentului ?
Răspunde
 

Valeriu / 06.09.2016 12:06
Buna ziua! Exista asa gen de activitate ca programist (patenta)? Adica, servicii de programare a saiturilor de la zero, instalarea sistemelor de operare la computatoare, sau chiar si reparatia lor, etc.
Răspunde
 

valentina dumitras / 04.09.2016 00:29
buna ziua am si eu o intrebare , sunt cusatoreasa vreau sami deschid atelier de reparat haine , dar sa dau si costume de carnaval in chirie pentru copii , plus la asta vreau sa cos forma scolara si sa o vind , ce fel de patenta trebiue sami deschid eu sau ce trebiue sa fac
Răspunde
 

popa valentina / 13.07.2016 20:24
Salutare( Am o întrebare dacă m-a pute'ti ajuta: Eu activez pe patenta cu genul de activitate 2.15/(mini Sala de Fitness cu program de aerobica si shaping,in pe.Telenesti),activez deja de un an si pina acum nu am avut nici un gen de controale,recent am primit in sunet de la medicina preventivă ca sa vina sa facă un control sanitar/totul a decurs bine pu ca condițiile sunt foarte bune,dar după aceasta verificare totuși am fost invitata la ei unde mi s'a cerut sa achit autorizația sanitara si sa'mi fac fisa medicală/întrebarea este dacă e obligatoriu sa fac aceasta autorizație si in general patentarii trebuie sa aibă aceste controale?
Răspunde
 

Liudmila Chetrari / 07.06.2016 06:59
Pe activitatea de manichiura ,pedichiura,alungire cu gel, se lucreaza pe patent sau este nevoie de interprindere individuala
Răspunde
 

Crucovici Elena / 20.05.2016 22:33
spuneti va rog frumos cind faci patenta cit trebue de achitat .merge vorba de o suma mai mare ?
Răspunde
 

Mihai / 09.01.2016 16:56
Buna ziua! Mă interesează, dacă doresc să acord servicii de consultanță în afaceri (creșterea venitului, volumului de vînzări etc) - pot să înregistrez patentă sau mai bine deja înteprindere Individuală? Mulțumesc frumos
Răspunde
 

Caisin / 12.12.2015 12:13
Buna ziua imi spuneti va rog frumos in cit timp se poate inchide o patenta ?
Răspunsuri (1)

Super contabil / 14.12.2015
La inchiderea patentei nu este specificat perioada, dar ea devina invalabila de la data depunerii cererii. Durata de lichidare ar trebui in mod normal sa dureze 3 -5 zile lucratoare.

Răspunde
 

Ana / 30.11.2015 21:19
buna;se acorda o reducere de 20% de la 4 membri minori sau incapabili sa munceasca. Intrebare -de ce daca stau pe foaie de boala trebuie sa achit fondul social pe luna intreaga ? De unde eu sa eau bani daca am stat acasa si nu am lucrat? Programul meu de munca se incepe de la ora 8.00 dupa ce am dus fetitele la scoala apoi la ora 12.00 le eau de la scoala le duc acasa le hranesc si le las si ma intorc la munca acest moment din zi imi ea 2 ore ...eu imi continui munca de la ora 14.00-14.30 pina la ora 17.00-17.30 asa program am eu din 01.09.2015 si mii foarte greu cu asa regim ...dar alta solutie nu am....eu nu vreau aceasta patenta dar esti inpus caci altfel ne amendeaza. Intrebare -pot sa beneficiez de ajutor social?...datine un sfat va rog cum sa procedez? va multumesc
Răspunsuri (1)

Super contabil / 01.12.2015
Ana, comentariul este prea emotiv si ne clar. Jumate de r/s va ofer: fara patenta nu o sa puteti lucra normal. In rest reformulati ideea cu reduceri si ajutor social?....

Răspunde
 

ana / 29.11.2015 14:29
duceti lumea in eroare ! daca achiti patenta trebuie sa achiti si fondul social...eu sunt cusatoreasa si am 3 copii la intretinere si nu am beneficiat de reducere..patenta 50 lei +531 lei fondul social...caci cind voi esi la pensie voi primi o pensie minimala,bataie de joc de popor
Răspunsuri (1)

Super contabil / 30.11.2015
Buna ziua Ana! Citeste atent articolul. In ce conditiii se acorda.

Răspunde
 

Elena / 21.07.2015 12:30
Buna ziua, as dori sa vind furnitura pentru bijuterii, pe care o comand din alte tari si pt aceasta marfa nu mi se elibereaza facturi. Ce se poate de facut in acest caz?
Răspunde
 

Ion / 04.06.2015 13:57
Este nevoie de autorizatie in cazul activitatii Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video??
Răspunde
 

Brailean Anastasia / 10.03.2015 11:33
Buna ziua ,spunetimi va rog acel care are patent ,el trebuie sa aiba stampila?poate sa aiba stampila pentru bonurile de plata care le ofera
Răspunde
 

Evghenii / 03.11.2014 08:08
Buna ziua. Spuneti va rog cu patenta pot comercializa citrice( clemantine, apelisine etc.).
Răspunde
 

Artur / 13.04.2014 12:19
Pot folosi apartamentul propriu ca oficiu?Daca o sa detin patenta
Răspunde
 

nicu / 03.02.2014 08:49
Intreprinzatorii de patente platesc taxa de publicitate?
Răspunde
 

grisha / 09.01.2014 15:05
am inteles, multumesc pu raspuns. sa traiti!
Răspunde
 

petru / 25.12.2013 05:44
O în comparaţie cu srl avantajele sînt foarte mari: nu tre să ai aparat de casa, nu tre să duci evidenţă contabilă şi nu dai dări de seama
Răspunde
 

Alexandru / 24.12.2013 19:06
Dar din care cauza nu elibereaza patenta p/u producerea de sucuri, jemuri ori produse lactate?
Răspunde
 

grisha / 24.12.2013 15:14
poate mam exprimat prea creativ, nam nimic impotriva. doar incercam sa inteleg ce avantaj comparativ cu un SRL
Răspunde
 

Super contabil / 19.12.2013 07:48
Grisha da tu ai citit atent articolul?! Eu nu vad sa scrie nu achiti alte impozite, dar esti scutit de asigurarile sociale. Si in plus la aceasta eu lucrez pe patenta nimic coruptie si birocratie nu este aici. In 3 zile mea deschis. Doar lenesul trimbiteaza :)
Răspunde
 

grisha / 18.12.2013 11:18
si ce aici simplu comod si accesibil?.. eu ce daca sunt angajat undeva macar fictiv si cumpar patent nu mai am de platit alte impozite? pot sa lucrez fara autorizatii, licente, birocratie si coruptie sau cum de inteles? care-i motivatia ca sa alerg rupind calciele dupa patenta la fisc?
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.