Prima  |  Articole  |  Fiscalitate | Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

06.08.2010   15374   12   Natalia Rincău, jurist "Optim Audit" SRL

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

 

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi „întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.”

 

În continuare vom încerca să prezentăm schematic etapele procedurii suspendării activităţii unei întreprinderi:

 

1. Emiterea şi aprobarea deciziei fondatorului / procesului verbal al Adunării Generale cu privire la suspendarea activităţii cu indicarea.

 

2. Decizia fondatorului/ procesul verbal al adunării generale, privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Persoana responsabilă  de suspendarea activităţii întreprinderii (administratorul) este obligată, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii.

 

4. Depunerea cererii la organul abilitat cu administrare fiscală (inspectoratul fiscal teritorial în a cărui rază sta la evidenţă întreprinderea) prin care se anunţă începerea procedurii de suspendare a activităţii întreprinderii. Inspectoratul fiscal este obligată să asigure efectuarea unui control fiscal. Menţionăm că inspectoratul fiscal nu are termene fixe în care urmează să dea curs solicitării şi să asigure efectuarea controlului fiscal. Controlul fiscal este unul complex. În cadrul controlului întreprinderea este obligată să prezinte certificate privind lipsa datoriilor de la  Serviciul Vamal, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări Medicale.  În  cazul în care rezultatele controlului fiscal confirmă că întreprinderea nu are datorii faţă de bugetul public naţional acesteia i se eliberează un certificat privind lipsa datoriilor.

 

5. Depunerea cererii la instituţiile financiare (bănci comerciale) referitoare la închiderea contului / conturilor bancare. Banca va elibera un certificat privind închiderea conturilor bancare deţinute de întreprinderea a cărei activitate se suspendă.

 

6. Depunerea cererii de înregistrare a suspendării (conform modelului aprobat)  la Camera Înregistrării de Stat. Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:

1) prezentării de către persoana responsabilă a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;

2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;

3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori (2 luni din momentul publicării avizului de suspendare a activităţii întreprinderii în Monitorul Oficial).

La cerere se anexează:

-  hotărîrea organului competent al persoanei juridice  privind suspendarea activităţii;

- actele de constituire (certificat de Înregistrare, statutul întreprinderii);

- copia avizului de suspendare a activităţii întreprinderii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

- certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional.

    

Activitatea întreprinderii va fi considerată ca suspendată din momentul înscrierii în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind suspendarea activităţii.

 

Art. 30 pct. 5 din legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că : „pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare”.

 

Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.

Comentarii Adaugă comentariu
Mary / 07.03.2018 21:04
Care este costul acestei proceduri? Multumesc anticipat
Răspunde
 

Renita Maria / 21.02.2017 13:06
Bună ziua, spuneți-mi vă rog frumos dacă mă puteți ajuta cu un model de cerere, privind suspendarea activității unei întreprinderi....!!!
Răspunde
 

Victor / 07.11.2016 14:24
Care este termenul maxim pentru care poate fi suspendata activitatea intreprinderii? Acesta poate fi nelimitat?
Răspunsuri (1)

Aurelia / 13.12.2016
Conf.legislatiei - in termen pina la 3 ani.

Răspunde
 

Valeriu / 12.12.2013 05:27
E posibila suspendarea activitatii si in cazul intreprinderii individuale?
Răspunde
 

Ghenadie / 20.03.2013 11:31
daca se suspenda II se achita fondul social sau nu?
Răspunde
 

oleg / 23.11.2010 00:00
In cazul după ce ecspiră termenul de suspendare, dar II nu functionează ce trebuie de făcut?
Răspunde
 

Artur / 23.11.2010 00:00
De achitat salariul. :-)
Răspunsuri (1)

Alexandru / 21.10.2015
cum se procedeaza in cazul in care fondatorul si administratorul sunt persoane diferite? trebuie ca administratorul sa fie concediat?

Răspunde
 

Mariana / 27.09.2010 00:00
cit de usor e sa deschizi un SRL si cit de greu e sa scapi de el.........
Răspunde
 

vera / 08.09.2010 00:00
PERFECT, DAR MAI AVEM NEVOIE SI DESPRE SITUATIA LICHIDARE
Răspunde
 

handucelu / 08.08.2010 00:00
va mulmim frumos pentru articol chiar aveam nevoie e super!!!
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.