Maria Chanstraga / 02.03.2016
CARE ESTE FUNCȚIA CAPITALULUI STATUTAR (SOCIAL) ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE DE STAT?pENTRU CARE SCOPURI E DESTINAT ȘI PENTRU CE SERVEȘTE?cARE E VALOAREA LUI MINIMĂ LA SEPARARE DE ÎNTREPRINDEREA DE STAT ȘI TYRANSFERUL UNUI NUMĂR DE 60 ANGAJAȚI DIN ÎNTREPRINDEREREA DE STAT DE LA CARE ÎNTREPRINDEREA DE STAT A FOST SEPARATĂ?