Prima  |  Legislaţia  |  Legislaţia fiscală  |  Scrisori  |  Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit | Privind corectitudinea impozitării în cazurile înstrăinării bunurilor imobiliare la încheierea contractelor de vânzare - cumpărare, donaţiilor, precum şi primirea certificatelor de moştenitor (Scrisoarea IFPS nr. 26-2/1-14-1112-277 din 21.01.2010)

Privind corectitudinea impozitării în cazurile înstrăinării bunurilor imobiliare la încheierea contractelor de vânzare - cumpărare, donaţiilor, precum şi primirea certificatelor de moştenitor (Scrisoarea IFPS nr. 26-2/1-14-1112-277 din 21.01.2010)

21.01.2010   2109   2  
imprimare

Privind corectitudinea impozitării în cazurile înstrăinării bunurilor imobiliare la încheierea contractelor de vânzare - cumpărare, donaţiilor, precum şi primirea certificatelor de moştenitor

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-2/1-14-1112-277 din 21.01.2010

IFS pe mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr.8/9 din 7 decembrie 2009, cu privire la corectitudinea impozitării în cazurile înstrăinării bunurilor imobiliare la încheierea contractelor de vânzare - cumpărare, donaţiilor, precum şi primirea certificatelor de moştenitor şi comunică următoarele.

În conformitate cu punctul 39 Anexa nr.2 la Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiunilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, activele de capital aflate în posesia contribuabilului la 1 ianuarie 1998 se consideră procurate la preţurile de piaţă, în vigoare la această dată. Baza valorică a activelor de capital dobândite în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998 se determină în baza documentelor ce atestă trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legislaţia în vigoare (contractul de vânzare - cumpărare, factura de expediţie, factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate), conform pct.40 al hotărârii nominalizate.

Cu referinţă la prima întrebare relatăm, că în cazul în care se înstrăinează bunurile imobiliare şi ca bază valorică va fi luată contractul de vânzare-cumpărare, mărimea creşterii de capital, supusă impunerii pentru orice locuinţă se micşorează cu suma de 10 000 lei, pentru fiecare din anii care urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi şi a folosit-o ca locuinţă de bază, în conformitate cu prevederile art.41 aliniatului (3) din Codul fiscal.

Totodată, menţionăm, că locuinţa de bază se consideră locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de trei ani, perioada care expiră la data înstrăinării şi care pe tot parcursul ultimilor trei ani, i-a servit drept domiciliul de bază -locul de trai permanent al contribuabilului, unde are viză de domiciliu (reşedinţă) cu excepţia vizei temporare, conform pct.47 Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008.

Astfel, conform exemplului prezentat, cu referinţă la prima întrebare, creşterea de capital în cazul dat va constitui 443 000 lei, (567000 lei preţul de vânzare a bunului imobil — 124000 lei baza valorică a bunului imobil, conform contractului de vânzare), care se va micşora cu sumă de 70 000 lei, întrucât persoana care înstrăinează bunul imobil a fost proprietarul locuinţei date şi a utilizat-o ca locuinţă de bază timp de 7 ani. Suma impozabilă a creşterii de capital va constitui 186500 lei (567 000 lei - 124 000 lei - 70 000 lei / 50%), care urmează a fi reflectată în punctul 13 a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2010.

Potrivit art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 8100 lei, începând cu 1 ianuarie 2010 (conform prevederilor Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 108-XVIII din 17.12.2009). Pentru fiecare persoană întreţinută, contribuabilul are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.

Ţinând cont de faptul că persoana nu are alte surse de venit şi totodată are la întreţinere doi copii minori, venitul impozabil va constitui 174800 lei (186500 lei - 8100 lei(1800 lei x 2)).

Prin urmare, impozitul pe venit spre plată, conform cotelor stabilite la punctul a) art.15 din Codul Fiscal, constituie 28692 lei (25200 x7% + (174800 - 25200) x 18%)).

În ceea ce priveşte a doua întrebare, relatăm, că modalitatea efectuării titlurilor de donaţie, sunt reglementate în capitolul III „Donaţia" ale Codului Civil (art.827-art.838).

Astfel, conform art.827, alin(1), în baza contractului de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).

Totodată, menţionăm, că patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni a Republicii Moldova cu titlu de donaţie, se consideră surse de venit neimpozabile, conform prevederilor art.20 punctului i) din Codul Fiscal. Persoana care face o donaţie, se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării, conform alin. (1) art.42 din Codul Fiscal. De asemenea, comunicăm, că şi în cazul efectuării titlurilor de donaţie a bunului de către donator în favoarea donatarului, care ulterior este vândut de acesta, urmează la fel de apreciat suma creşterii de capital, conform modalităţii de impozitare, expuse cu referinţă la prima întrebare şi respectiv impozitul pe venit se va calcula, conform cotelor în vigoare, stabilite pentru perioada declarată conform art. 15 punctul a) din Codul Fiscal.

Totodată, relatăm, că potrivit art.42 alin.(3) din Codul Fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoana care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, care se va impozita în modul general stabilit.

Aferent întrebării numărul trei, menţionăm, că patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni a. Republicii Moldova cu titlu de moştenire, de asemenea sunt considerate ca surse de venit neimpozabile, în conformitate cu prevederile art.20 punctului i) din Codul Fiscal.

Totodată, la vinderea, înstrăinarea proprietăţii moştenite baza valorică a acesteia va fi preţul ei de piaţă (art. 43 alin.(1) din Codul Fiscal).

De asemenea, ţinem să comunicăm, că în cazurile apariţiei unor întrebări ce ţin de obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice-cetăţeni, întrebările pot fi adresate la Centrul de Apel al IFPS (telefonul (0) 8000 1525 (apel gratuit)).

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                                              Procopie Duca

Comentarii Adaugă comentariu
Oleg / 31.07.2017 15:22
Buna ziua Spunetimi va rog la vinderea unui imobil (casa) construita desinestatator (persoana fizica ) cu pretul stabilit de evaluator se va percepe impozit pe venit ? daca suma cheltuielilor pentru constructie a constituit mai mult decit suma stabilita de evaluator
Răspunde
 

Braniste R / 20.04.2017 22:35
Buna ziua , Sunt mostenitor(pers.fizica) al unui apartament , mostenit prin testament , doresc acest bun sal vind altei persoane (pers.fizice) , sunt proprietar al acestui apartament din anul 2017 , valoarea bunului etimata de Cadastru este de 50 000,00 lei .Spunetimi va rog care va fi impozitul din venit . Va multumesc anticipat !!!
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.