37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   La angajare, salariatul nu deține polița de asigurare medicală. Acțiunile angajatorului

La angajare, salariatul nu deține polița de asigurare medicală. Acțiunile angajatorului

14.06.2018 10.376 views

Irina Rabovilă, Contabil
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Persoana X, în momentul angajării nu deține polița de asigurare medicală, din diverse motive (pierdere, furt, deteriorare, etc.). Care sunt acțiunile angajatorului în acest sens, pentru a asigura angajatul cu dreptul de a beneficia de statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală?

Poliţa medicală, reprezintă documentul de acces în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Aceasta este completată şi eliberată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea nr.1015 din 05.09.2006 a Guvernului „Cu privire la aprobarea unor acte normative”.

Poliţele de asigurare pentru persoanele angajate, se eliberează angajatorului (persoanei responsabile din cadrul companiei), de către Agenţia teritorială unde acesta este înregistrat în modul stabilit, în baza prezentării Formularului C-06, prin care solicită eliberarea duplicatelor poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele indicate. Angаjatоrului, i se vor elibera sub semnătură polițele de asigurare medicală, pe care angajatorul le va distribui sub la fel sub semnătură, în termen de 5 zile, fiecăruia dintre angajaţii săi.

Vă informăm că, polița de asigurare medicală, poate fi ridicată de la Agențiile teritoriale, atât de angajator, cât și de persoana fizică.

În acest sens, persoana fizică se poate adresa individual la Agenția teritorială cu actul de identitate, solicitând duplicatul poliței de asigurare. Acesteia, i se va oferi o blancheta spre completare, după care i se va elibera polița medicală.

Ulterior, angajatorul, va prezenta Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), indicând în tabelul nr. 2 (col.7) informația care se prezenta anterior în formularul 2-03/l indicând după caz, unul din codurile modificărilor relațiilor de muncă, cu scopul de a activa statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical, al salariatului:

 • Angajare pe perioadă nedeterminată – codul 01;
 • Angajare pe perioadă determinată – codul 05.

Calitatea de persoană asigurată, se confirmă prin eliberarea de către asigurător (CNAM), în modul stabilit, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în temeiul căreia persoana asigurată beneficiază de volumul integral de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale.

Amintim că, statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se obţine prin încadrarea în una din cele trei categorii:

1. Angajaţi
Prima AOAM pentru angajat se calculează în funcţie de contribuţia procentuală din salariu şi din alte recompense. Perioada activă a poliţei medicale este echivalentă cu termenul de angajare.

2. Persoane asigurate de Guvern
Sunt 16 categorii de persoane asigurate de stat (art. 4 alin (4) LP nr. 1585/1998).

3. Persoane care se asigură în mod individual (notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii, etc.)
Acestea achită prima în sumă fixă. Poliţa medicală este valabilă până pe 31 decembrie a anului pentru care a fost achitată prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Persoana asigurată beneficiază de întregul volum de asistenţă medicală prevăzut în Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Poliţa de asigurare medicală se activează de asigurător în baza:
a) informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18);
b) listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului, prezentate şi actualizate de instituţiile abilitate, indicate la art.4 alin.(9) din Legea nr. 1585/1998;
c) actelor de identitate şi altor documente care certifică dreptul de obţinere a poliţei de către persoanele obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Amintim că, din 1 ianuarie 2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l) sunt parte integrantă a dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formularul tipizat IPC 18).
Astfel, informaţia privind modificarea relaţiilor de muncă şi suma primelor calculate şi reţinute, vor fi prezentate lunar de către entităţi Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune.

După cum ați observat, a fost modificată și periodicitatea raportării modificărilor relațiilor de muncă. Dacă anterior termenul limită de raportare era data de 7 a lunii următoare în care au avut loc modificările, acum aceste informații de prezintă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.

Atenție! Totuși, în cazul survenirii riscului asigurat (maladie sau afecţiune) până la data prezentării formularului IPC18, entitatea va furniza imediat datele despre iniţierea relaţiilor de muncă prin prezentarea formularului 2-03/l, prin intermediul serviciului electronic Declaraţia CNAM sau pe suport de hârtie la agenţiile teritoriale şi reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
Formularul trebuie să conţină informaţii exclusiv despre angajare, adică doar unul din codurile menționate supra.

Prezentarea datelor în format electronic sau pe suport de hârtie în cazul survenirii riscului asigurat, nu scuteşte însă contribuabilii, de obligaţia de a include informaţia şi în formularul IPC18.

P.S: Valabilitatea poliţei de asigurare medicală poate fi verificată aici

Irina Rabovilă, Contabil

Comentarii

 1. Anonim spune:

  duplicatul  –  gresit

  dublicatul

  1. Rabovila Irina spune:

   DEX !!! 🙂
   DUPLICÁT, duplicate, s. n. Al doilea exemplar al unui act, al unui document, eliberat de o autoritate; copie.

  2. Rabovila Irina spune:

   Cuvântul dublicat nu este în dicționar.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...