Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sorteaza dupa:

Aport nemonetar în capitalul social: aspecte contabile

Înregistrările contabile privind aportul nemonetar al proprietarului în capitalul social al entității fondate se regăsesc în toate manualele de contabilitate și nu prezintă o proble...

Achiziţie de teren cu construcţie veche spre demolare: aspecte contabile şi fiscale

De ce am decis să abordăm acest subiect? Deoarece situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche, cu scopul de a o demola, pentru a construi &i...

Сontracte de investiţii în construcţii: aspecte contabile şi fiscale

Prevederi contractuale principale În conformitate cu obiectul contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ (în continuare contract de investiţii), o parte, execut...

Реализация активов, которые составили вклад в уставной капитал

Почему решили обсудить эту тему? К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который р...

Valoarea reziduală a mijlocului fix. Aspecte contabile și fiscale

14.09.20171.583 views Adrian Ştirbu, Auditor

Valoarea reziduală, în cele mai dese cazuri, nu primește atenția pe care o merită la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, deoarece, de obicei, această sarcină cade pe umerii contab...

Profitul în calitate de sursă de acoperire a cheltuielilor entității. Aspecte contabile

Context Profitul net sub aspect contabil poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale întreprinderii: salarii angajaților, onorarii membrilor organelor de conducere ale ...

Stocuri depozitate la terți. Aspecte contabile și fiscale

22.08.20171.696 views

1

Irina Rabovilă, Contabil

Context O societate "X" achiziționează stocuri pe care le depozitează într un depozit extern, ce aparține entității "Z" în baza unui contract de prestare a serviciului de depozitare....

Agenda unui contabil: creștere de capital, împrumut fără dobândă

Luni Azi, în poșta electronică am găsit un mesaj, la care la timpului lui n am răspuns. Astăzi întrebarea mi a părut foarte interesantă: Împrumut acordat de un agent economic ...

Stocuri „învechite”. Aspecte contabile

07.08.20171.308 views

1

Adrian Ştirbu, Auditor

SNC "Stocuri" stabilește că stocurile se recunosc ca active circulante la respectarea simultană a următoarelor condiţii: 1) sînt controlate de entitate, adică se află în proprietatea ...

Metode de ținere a contabilității elaborate de entitate

25.07.20171.397 views Adrian Ştirbu, Auditor

În practica contabilă se întâlnesc situații (fapte economice) pentru care în SNC nu se regăsesc prevederi certe în scopul reflectării acestora în evidența contabil...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...