37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 264 din 18.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 264 din 18.05.2018

21.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (7.1.4)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de minerale utile?

În scopul aplicării titlului VIII al Codului fiscal, prin noțiunea de minerale utile se subînțelege acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi şi ape subterane, ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol (art. 299 pct. 2) din Codul fiscal).

2. (7.7.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

3. (7.7.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

4. (7.7.7.2)
   Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Darea de seamă fiscală la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

5. (7.7.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează construcțiile subterane.

6. (7.7.6.1)
    Care este termenul de achitare şi în care buget se achită taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare achită taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile în bugetul unităților administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcțiilor, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 și 328 din Codul fiscal).

7. (7.7.5.2)
    Cum se calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane exploatate și cota taxei în mărime de 0,2 %.

8. (7.7.5.1)
    Cine calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează construcțiile subterane.

9. (7.7.4.1)
    Care este cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfășurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile constituie 0,2 % din valoarea contabilă a construcţiei subterane (art. 327 din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 327 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 01.05.2015)]

10. (7.7.3.1)
    Care este obiectul impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

În conformitate cu art. 326 din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contabilă a construcțiilor subterane exploatate.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 326 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 01.05.2015)]

11. (7.7.2.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 325 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

12. (7.6.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

13. (7.6.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

14. (7.6.7.2)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Darea de seamă fiscală la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

15. (7.6.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (art. 320 din Codul fiscal).

16. (7.6.5.1)
    Cine calculează taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (art. 320 din Codul fiscal).

17. (7.6.4.2)

Arhiva

    Care este cota taxei pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Cota taxei pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se stabileşte în mărime de 3 % din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului (art.322 al Codului fiscal).

18. (7.6.3.1)

Arhiva

    Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului (art.321 al Codului fiscal).

19. (7.6.2.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 320 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

20. (7.5.5.1)
    Cine calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile (art. 315 din Codul fiscal).

21. (7.5.7.5)
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

22. (7.5.7.4)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15), publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

23. (7.5.7.3)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă fiscală la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

24. (7.5.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (art. 315 din Codul fiscal).

25. (7.5.2.1)
    Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 315 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile sînt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile.

26. (7.5.1.1) .

Arhiva

    Ce sunt "mineralele utile"?

Mineralele utile sunt zăcămintele minerale naturale care se conţin în subsol (art.299 pct.2) al Codului fiscal).

27. (7.4.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

28. (7.4.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

29. (7.4.7.2)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Darea de seamă fiscală la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

30. (7.4.1.1) .

Arhiva

    Ce se înţelege prin minerale utile?

Minerale utile este zăcămintele minepale naturale care se conţin în subsol, precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice. (art.299 pct.2) al Codului fiscal)

31. (7.3.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

32. (7.3.7.2)
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?

Darea de seamă fiscală la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

33. (7.3.1.1) .

Arhiva

    Ce se înţelege prin minerale utile?

Minerale utile este zăcămintele minepale naturale care se conţin în subsol, precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice. (art.299 pct.2) al Codului fiscal).

34. (7.2.7.2)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă și termenul de prezentare a dării de seamă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF 14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 (art. 301 alin. (4) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15), publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015 și Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14), publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

35. (7.2.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

36. (7.2.5.1)
    Cine calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

37. (7.2.4.1)
    Care sunt cotele taxei pentru apă?

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 0,3 lei;
2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată îmbutelierii, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei;
21) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată altor scopuri decît cele prevăzute la pct. 1) și 2) – 2 lei;
3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VIII din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...